เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010842' GROUP BY pri.code order by pri.Url Keyboard & Mouse
พบสินค้า 8 รายการ
NUBWO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117167'
(2in1) USB NUBWO (NKM300 INFAREZ) Black
ประกัน 1 ปี
259 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122867'
(2in1) Wireless NUBWO (NKM-610 SCARLETT) Black
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122868'
(2in1) Wireless NUBWO (NKM-610 SCARLETT) Black/Red
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114705'
(2in1) Wireless NUBWO (NKM-240 SENCILLO) Black
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114709'
(2in1) Wireless NUBWO (NKM-240 SENCILLO) Red/Black
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114712'
(2in1) Wireless NUBWO (NKM-240 SENCILLO) Gray/Black
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125932'
(2in1) Wireless NUBWO (NKM-620 LUXURY) Black
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125933'
(2in1) Wireless NUBWO (NKM-620 LUXURY) Gray
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 60 บาท