เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013601' GROUP BY pri.code order by pri.Url Desktop PC
พบสินค้า 49 รายการ
Desktop PC DELL
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126277'
Desktop DELL Vostro V3470-W268014206THW10
3-3-3
12,030 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 870 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126276'
Desktop DELL Vostro V3470-W268014214THW10
3-3-3
15,800 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126178'
Desktop DELL Vostro V3670-W268016212THW10
3-3-3
8,380 บาท
รวม VAT แล้ว
8,900 บาท
ประหยัด 520 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121191'
Desktop DELL Vostro V3670-W268956204THW10
3-3-3
11,850 บาท
รวม VAT แล้ว
12,400 บาท
ประหยัด 550 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126181'
Desktop DELL Vostro V3670-W268016109THW10
3-3-3
15,500 บาท
รวม VAT แล้ว
16,400 บาท
ประหยัด 900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126183'
Desktop DELL Vostro V3670-W268016209THW10
3-3-3
22,410 บาท
รวม VAT แล้ว
24,000 บาท
ประหยัด 1,590 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129254'
Desktop DELL Vostro V3671-W268016114RNMTHW10
3-3-3
18,890 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127869'
Desktop DELL Inspiron 5680_W266013063THW10
3-3-3
28,300 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 1,600 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128157'
Desktop DELL Optiplex 3070MT-SNS37MT002
3-3-3
17,490 บาท
รวม VAT แล้ว
18,200 บาท
ประหยัด 710 บาท

Desktop PC HP
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128872'
Desktop HP Pavilion M01-D0101d
(7XD84AA#AKL)
3-3-3
11,010 บาท
รวม VAT แล้ว
11,390 บาท
ประหยัด 380 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128873'
Desktop HP Pavilion M01-D0102d
(7XD85AA#AKL)
3-3-3
13,830 บาท
รวม VAT แล้ว
14,200 บาท
ประหยัด 370 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129511'
Desktop HP Pavilion TP01-0203d
(7XE29AA#AKL)
3-3-3
10,700 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129512'
Desktop HP Pavilion TP01-0204d
(7XE30AA#AKL)
3-3-3
21,000 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128501'
Desktop HP Pavilion TP01-0107d
(7XD52AA#AKL)
3-3-3
11,690 บาท
รวม VAT แล้ว
12,590 บาท
ประหยัด 900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129509'
Desktop HP Pavilion TP01-0111d
(7XD67AA#AKL)
3-3-3
12,850 บาท
รวม VAT แล้ว
13,750 บาท
ประหยัด 900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128500'
Desktop HP Pavilion TP01-0108d
(7XD53AA#AKL)
3-3-3
14,000 บาท
รวม VAT แล้ว
15,290 บาท
ประหยัด 1,290 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129510'
Desktop HP Pavilion TP01-0112d
(7XD68AA#AKL)
3-3-3
16,090 บาท
รวม VAT แล้ว
16,990 บาท
ประหยัด 900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128874'
Desktop HP Pavilion TP01-0113d
(7XD69AA#AKL)
3-3-3
22,590 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121347'
Desktop HP Prodesk 285G3MT/Ryzen5
(5LG56PA#AKL)
3-3-3
9,350 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 550 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120931'
Desktop HP EliteDesk 705 G4 PNR
(5LH00PA#AKL)
3-3-3
12,970 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 930 บาท

Desktop PC LENOVO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127620'
Desktop Lenovo IdeaCentre IC 510-15ICB
(90HU00JYTA)
3-3-3
8,390 บาท
รวม VAT แล้ว
8,900 บาท
ประหยัด 510 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127163'
Desktop Lenovo IdeaCentre IC 510-15ICB
(90HU00FQTA)
3-3-3
11,190 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118039'
Desktop Lenovo IdeaCentre IC 510-15ICB
(90HU000MTA)
3-3-3
11,090 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122141'
Desktop Lenovo IdeaCentre IC 510-15ARR
(90J0002CTA)
3-3-3
12,190 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127400'
Desktop Lenovo IdeaCentre IC 510-15ICB
(90HU00FNTA)
3-3-3
11,890 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127164'
Desktop Lenovo IdeaCentre IC 510-15ICB
(90HU00FPTA)
3-3-3
12,890 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128719'
Desktop Lenovo IdeaCentre IC 510-15ICB
(90HU00KMTA)
3-3-3
13,990 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127401'
Desktop Lenovo IdeaCentre IC 510-15ICB
(90HU00FRTA)
3-3-3
13,990 บาท
รวม VAT แล้ว
15,400 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129378'
Desktop Lenovo ThinkCentre V530
(10Y3S03B00)
3-3-3
6,990 บาท
รวม VAT แล้ว
7,400 บาท
ประหยัด 410 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129153'
Desktop Lenovo ThinkCentre V530
(10V3S05E00)
3-3-3
9,990 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129157'
Desktop Lenovo ThinkCentreV530
(10TVS0LL00)
3-3-3
13,790 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128940'
Desktop Lenovo ThinkCentre P330
(30D0S0W300)
3-3-3
21,790 บาท
รวม VAT แล้ว
23,400 บาท
ประหยัด 1,610 บาท

Desktop PC ACER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123747'
Desktop Acer Aspire TC-380-R34G1T00Mi/T007
3-3-3
9,390 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 510 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128294'
Desktop Acer Aspire TC-390-R534G1T00Mi/T002
3-3-3
12,490 บาท
รวม VAT แล้ว
13,400 บาท
ประหยัด 910 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116297'
Desktop Acer Aspire TC-830-504G1T00Mi/T003
3-3-1
9,290 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113106'
Desktop Acer Aspire TC-830-504G1T00Mi/T004
3-3-1
10,090 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118857'
Desktop Acer Aspire TC-865-544G1T00Mi/T003
3-3-1
10,090 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113379'
Desktop Acer Aspire TC-885-814G1T00Mi/T020
3-3-3
10,220 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 680 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126443'
Desktop Acer Aspire TC-885-914G1T00Mi/T057
3-3-3
11,990 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116298'
Desktop Acer Aspire TC-885-814G1T00MGi/T016
3-3-3
12,120 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 780 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125054'
Desktop Acer Aspire TC-885-814G1T00Mi/T037
3-3-3
12,990 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113380'
Desktop Acer Aspire TC-885-844G1T00MGi/T019
3-3-3
13,890 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126444'
Desktop Acer Aspire TC-885-914G1T00MGi/T058
3-3-3
13,890 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128442'
Desktop Acer Aspire TC-885-944G1T00Mi/T054
3-3-3
14,790 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127254'
Desktop Acer Aspire TC-885-948G1T00MGi/T060
3-3-3
16,690 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110478'
Desktop Acer XC330-942G1T00MGi/T001
3-3-1
10,090 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 810 บาท

Desktop PC MSI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129340'
Desktop Msi Trident X Plus-9SF-409THBy Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี
129,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129341'
Desktop Msi Trident 3 8SI-438THBy Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี
28,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129342'
Desktop Msi Codex S 8RB-010TH
ประกัน 3 ปี
22,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป