เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013607' GROUP BY pri.code order by pri.Url Desktop PC
พบสินค้า 89 รายการ
Desktop PC ACER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136571' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1014G1T0Mi/T001
3-3-3
12,450 บาท
รวม VAT แล้ว
13,400 บาท
ประหยัด 950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134584' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-391-R38G1T00Mi/T001
3-3-3
12,950 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136572' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1014G1T0Mi/T002
3-3-3
13,390 บาท
รวม VAT แล้ว
14,400 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136573' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1018G1T0Mi/T003
3-3-3
14,390 บาท
รวม VAT แล้ว
15,400 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138243' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1018G0TMi/T00C
3-3-3
15,790 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133054' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-895-1048G1T00Mi/T00M
3-3-3
14,990 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136575' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1144G1T0Mi/T004
3-3-3
15,290 บาท
รวม VAT แล้ว
16,400 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136577' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1148G1T0Mi/T006
3-3-3
17,650 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138240' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1148G0TMi/T00D
3-3-3
18,550 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136578' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1148G1T0MGi/T005
3-3-3
19,050 บาท
รวม VAT แล้ว
20,500 บาท
ประหยัด 1,450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136580' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1148G0T00MGi/T002
3-3-3
24,090 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 1,810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136579' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1178G2T0Mi/T007
3-3-3
23,050 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 1,850 บาท

Desktop PC LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135353' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre V55t
(11KJS00900)
3-3-3
9,490 บาท
รวม VAT แล้ว
10,200 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136605' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre V55t
(11KJ003MTA)
3-3-3
9,850 บาท
รวม VAT แล้ว
10,500 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137973' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre V55t
(11KJS01V00)
3-3-3
10,490 บาท
รวม VAT แล้ว
11,200 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133321' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre V50t
(11HD0013TA)
3-3-3
12,190 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137245' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre V50t
(11ED002PTA)
3-3-3
12,390 บาท
รวม VAT แล้ว
13,200 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134455' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre IC5
(90Q3002VTA)
3-3-3
13,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133206' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre IC5
(90NA003QTA)
3-3-3
13,250 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138813' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre V55t
(11KGS01800)
3-3-3
14,990 บาท
รวม VAT แล้ว
16,200 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138798' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre V50t
(11HD0014TA)
3-3-3
15,490 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135048' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre V50t
(11EDS00000)
3-3-3
15,890 บาท
รวม VAT แล้ว
17,200 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138814' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre V55t
(11KGS01600)
3-3-3
16,590 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138799' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre V50t
(11HD0016TA)
3-3-3
16,590 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135371' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre V50t
(11ED002RTA)
3-3-3
16,750 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136128' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre M75s
(11JDS01600)
3-3-3
17,690 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135047' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre V50t
(11ED002STA)
3-3-3
19,950 บาท
รวม VAT แล้ว
21,400 บาท
ประหยัด 1,450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136606' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre M75t Gen2
(11KES00Q00)
3-3-3
19,790 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท

Desktop PC DELL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137480' and sp.pic_type='s'
Desktop PC DELL Micro Optiplex 3080-SNS38MC009
3-3-3
13,290 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137479' and sp.pic_type='s'
Desktop PC DELL Micro Optiplex 3080-SNS38MC005
3-3-3
19,990 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136787' and sp.pic_type='s'
Desktop PC DELL Micro Optiplex 3080-SNS38MC006
3-3-3
24,790 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134100' and sp.pic_type='s'
Desktop PC DELL Optiplex 3080SFF-SNS38SF001
3-3-3
12,890 บาท
รวม VAT แล้ว
13,500 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139180' and sp.pic_type='s'
Desktop PC DELL Optiplex 3080MT-SNS38SF007
3-3-3
13,790 บาท
รวม VAT แล้ว
14,500 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139182' and sp.pic_type='s'
Desktop PC DELL Optiplex 3080MT-SNS38SF009
3-3-3
17,990 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139181' and sp.pic_type='s'
Desktop PC DELL Optiplex 3080MT-SNS38SF008
3-3-3
18,490 บาท
รวม VAT แล้ว
19,500 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135026' and sp.pic_type='s'
Desktop PC DELL Optiplex 3080SFF-SNS38SF004
3-3-3
21,490 บาท
รวม VAT แล้ว
22,500 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139183' and sp.pic_type='s'
Desktop PC DELL Optiplex 3080MT-SNS38SF010
3-3-3
22,890 บาท
รวม VAT แล้ว
24,000 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139184' and sp.pic_type='s'
Desktop PC DELL Optiplex 3080MT-SNS38SF011
3-3-3
25,990 บาท
รวม VAT แล้ว
27,500 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134785' and sp.pic_type='s'
Desktop PC DELL Vostro V3888-W26818212THHS
3-3-3
12,390 บาท
รวม VAT แล้ว
12,990 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134096' and sp.pic_type='s'
Desktop PC DELL Optiplex 3080MT-SNS38MT001
3-3-3
12,690 บาท
รวม VAT แล้ว
13,400 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134786' and sp.pic_type='s'
Desktop PC DELL Vostro V3888-W26818204THHS
3-3-3
13,890 บาท
รวม VAT แล้ว
14,490 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139172' and sp.pic_type='s'
Desktop PC DELL Optiplex 3080MT-SNS38MT010
3-3-3
13,890 บาท
รวม VAT แล้ว
14,500 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136408' and sp.pic_type='s'
Desktop PC DELL Vostro V3888-W26818601THCOM
3-3-3
14,490 บาท
รวม VAT แล้ว
15,090 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136937' and sp.pic_type='s'
Desktop PC DELL Optiplex 3080MT-SNS38MT002
3-3-3
17,590 บาท
รวม VAT แล้ว
18,500 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139173' and sp.pic_type='s'
Desktop PC DELL Optiplex 3080MT-SNS38MT011
3-3-3
17,890 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134097' and sp.pic_type='s'
Desktop PC DELL Optiplex 3080MT-SNS38MT003
3-3-3
15,790 บาท
รวม VAT แล้ว
16,500 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139174' and sp.pic_type='s'
Desktop PC DELL Optiplex 3080MT-SNS38MT012
3-3-3
16,990 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134787' and sp.pic_type='s'
Desktop PC DELL Vostro V3888-W26818113THHS
3-3-3
18,290 บาท
รวม VAT แล้ว
19,100 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139176' and sp.pic_type='s'
Desktop PC DELL Optiplex 3080MT-SNS38MT014
3-3-3
18,490 บาท
รวม VAT แล้ว
19,500 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139178' and sp.pic_type='s'
Desktop PC DELL Optiplex 3080MT-SNS38MT016
3-3-3
19,490 บาท
รวม VAT แล้ว
20,500 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139175' and sp.pic_type='s'
Desktop PC DELL Optiplex 3080MT-SNS38MT013
3-3-3
21,790 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139177' and sp.pic_type='s'
Desktop PC DELL Optiplex 3080MT-SNS38MT015
3-3-3
23,390 บาท
รวม VAT แล้ว
24,500 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135029' and sp.pic_type='s'
Desktop PC DELL Optiplex 3080MT-SNS38MT009
3-3-3
23,890 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139179' and sp.pic_type='s'
Desktop PC DELL Optiplex 3080MT-SNS38MT017
3-3-3
25,990 บาท
รวม VAT แล้ว
27,500 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136410' and sp.pic_type='s'
Desktop PC DELL Vostro V3888-W268287002THW10
3-3-3
31,190 บาท
รวม VAT แล้ว
32,600 บาท
ประหยัด 1,410 บาท

Desktop PC HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134116' and sp.pic_type='s'
Desktop HP S01-pF1147d (180G3AA#AKL)
3-3-3
12,290 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136470' and sp.pic_type='s'
Desktop HP S01-pF1013d (4C9S6PA#AKL)
3-3-3
13,190 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136469' and sp.pic_type='s'
Desktop HP S01-pF1012d (4C9S5PA#AKL)
3-3-3
15,990 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136468' and sp.pic_type='s'
Desktop HP S01-pF1011d (4C9S4PA#AKL)
3-3-3
18,790 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134417' and sp.pic_type='s'
Desktop HP ProDesk 280G6MT
(1N2C7PA#AKL)
3-3-3
11,790 บาท
รวม VAT แล้ว
12,290 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135929' and sp.pic_type='s'
Desktop HP ProDesk 400 G7MT
(3G0W7PA#AKL)
3-3-3
12,690 บาท
รวม VAT แล้ว
13,290 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134969' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-1207d
(22U31AA#AKL)
3-3-3
12,790 บาท
รวม VAT แล้ว
13,400 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137208' and sp.pic_type='s'
Desktop HP ProDesk 400 G7MT
(42V62PA#AKL)
3-3-3
13,290 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136483' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-1010d
(4C9R3PA#AKL)
3-3-3
13,890 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136486' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-1013d
(4C9R6PA#AKL)
3-3-3
14,390 บาท
รวม VAT แล้ว
15,300 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136485' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-1012d
(4C9R5PA#AKL)
3-3-3
15,290 บาท
รวม VAT แล้ว
16,300 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136481' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-1008d
(4C9R1PA#AKL)
3-3-3
16,890 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136484' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-1011d
(4C9R4PA#AKL)
3-3-3
17,890 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136482' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-1009d
(4C9R2PA#AKL)
3-3-3
15,090 บาท
รวม VAT แล้ว
16,100 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136491' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-2015d
(4C9S1PA#AKL)
3-3-3
17,980 บาท
รวม VAT แล้ว
19,190 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136490' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-2014d
(4C9S0PA#AKL)
3-3-3
22,590 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136480' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-1007d
(4C9R0PA#AKL)
3-3-3
22,590 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136488' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-2012d
(4C9R8PA#AKL)
3-3-3
25,890 บาท
รวม VAT แล้ว
27,400 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136489' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-2013d
(4C9R9PA#AKL)
3-3-3
23,390 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136479' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-1006d
(4C9Q9PA#AKL)
3-3-3
25,390 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 1,510 บาท

Desktop PC ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137924' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus X500MA-R4300G0090
(PF02F1-M03230)
3-3-3
11,390 บาท
รวม VAT แล้ว
11,990 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137923' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus X500MA-R4300G0310
(PF02F1-M05320)
3-3-3
12,290 บาท
รวม VAT แล้ว
12,990 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138526' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus U500MA-R5300G002T
(90PF02F2-M07420)
3-3-3
14,240 บาท
รวม VAT แล้ว
14,990 บาท
ประหยัด 750 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138527' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500SC-310105032T
(PF02K2-M04210)
3-3-3
15,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138226' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500SC-310105004TS
(PF02K-M04240)
3-3-3
17,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138860' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus U500MA-R4600G006TS
(90PF02F2-M08690)
3-3-3
17,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139003' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus D700MAES-514000090
(PF0251-M11890)
3-3-3
17,490 บาท
รวม VAT แล้ว
18,490 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137925' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus D3401SFF-I59400032R
(PF01W3-M19050)
3-3-3
18,090 บาท
รวม VAT แล้ว
18,990 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138772' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus U500MA-R5600G005TS
(90PF02F2-M08710)
3-3-3
18,980 บาท
รวม VAT แล้ว
19,990 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139092' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus D700MAES-5104000110
(PF0251-M11910)
3-3-3
19,390 บาท
รวม VAT แล้ว
20,490 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138227' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500SC-511400011TS
(PF02K-M04280)
3-3-3
20,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Desktop PC MSI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138531' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP21 11M-021TH
ประกัน 3 ปี
12,150 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 750 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138655' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP21 11M-031TH
ประกัน 3 ปี
16,850 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,050 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138656' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP21 11M-017TH
ประกัน 3 ปี
29,150 บาท
รวม VAT แล้ว
30,900 บาท
ประหยัด 1,750 บาท