เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013607' GROUP BY pri.code order by pri.Url Desktop PC
พบสินค้า 70 รายการ
Desktop PC ACER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136572' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1014G1T0Mi/T002
3-3-3
12,090 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136573' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1018G1T0Mi/T003
3-3-3
14,790 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138243' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1018G0TMi/T00C
3-3-3
15,750 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 1,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139860' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1150-R38G0T00Mi/T005
3-3-3
17,450 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136575' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1144G1T0Mi/T004
3-3-3
13,890 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136577' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1148G1T0Mi/T006
3-3-3
17,590 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138240' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1148G0TMi/T00D
3-3-3
18,550 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136578' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1148G1T0MGi/T005
3-3-3
18,890 บาท
รวม VAT แล้ว
20,400 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139861' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-391-R58G0T00MGi/T002
3-3-3
24,090 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 1,810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136580' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1148G0T00MGi/T002
3-3-3
24,090 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 1,810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136579' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1660-1178G2T0Mi/T007
3-3-3
22,950 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 1,950 บาท

Desktop PC ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138527' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500SC-310105032T
3-3-3
13,550 บาท
รวม VAT แล้ว
14,400 บาท
ประหยัด 850 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141464' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500SC-310105044W
3-3-3
13,590 บาท
รวม VAT แล้ว
14,400 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138226' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500SC-310105004TS
3-3-3
16,850 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,050 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139380' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus U500MA-R4600G007TS
3-3-3
18,650 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141466' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500SC-511400010WS
3-3-3
18,750 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138227' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500SC-511400011TS
3-3-3
19,900 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141252' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500TC-711700011W
3-3-3
25,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Desktop PC LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137973' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre V55t
(11KJS01V00)
3-3-3
11,490 บาท
รวม VAT แล้ว
12,400 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134455' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre 5 14ARE05
(90Q3002VTA)
3-3-3
13,190 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133206' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre 5 14IMB05
(90NA003QTA)
3-3-3
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141217' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre 5 14ACN6
(90RX006YTA)
3-3-3
15,350 บาท
รวม VAT แล้ว
16,400 บาท
ประหยัด 1,050 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139520' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre M75s
(11A9S09100)
3-3-3
11,850 บาท
รวม VAT แล้ว
12,700 บาท
ประหยัด 850 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138813' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre V55t
(11KGS01800)
3-3-3
13,950 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138814' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre V55t
(11KGS01600)
3-3-3
15,550 บาท
รวม VAT แล้ว
16,400 บาท
ประหยัด 850 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141531' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre 5 14ACN6
(90RX006VTA)
3-3-3
16,950 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141218' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre 5 14IOB6
(90RJ003STA)
3-3-3
17,890 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140319' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre V55t
(11RRS00000)
3-3-3
20,390 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139747' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre M70t
(11EVS0BQ00)
3-3-3
23,590 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141216' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre 5 14IOB6
(90RJ0041TA)
3-3-3
28,250 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 1,650 บาท

Desktop PC MSI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138531' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP21 11M-021TH
ประกัน 3 ปี
12,150 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 750 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138655' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP21 11M-031TH
ประกัน 3 ปี
16,850 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,050 บาท

Desktop PC DELL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140880' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 3090-SNS39MC001
3-3-3
13,790 บาท
รวม VAT แล้ว
14,500 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140881' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 3090-SNS39MC002
3-3-3
17,890 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140882' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 3090-SNS39MC003
3-3-3
18,990 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140883' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 3090-SNS39MC004
3-3-3
23,190 บาท
รวม VAT แล้ว
24,500 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140895' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 5090-SNS59MC002
3-3-3
23,490 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140889' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3090SFF-SNS39SF001
3-3-3
13,290 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140890' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3090SFF-SNS39SF002
3-3-3
17,590 บาท
รวม VAT แล้ว
18,500 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140891' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3090SFF-SNS39SF003
3-3-3
17,190 บาท
รวม VAT แล้ว
18,000 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138386' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Vostro V3681-W26816207THCOM
3-3-3
19,790 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140892' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3090SFF-SNS39SF004
3-3-3
21,690 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140893' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3090SFF-SNS39SF005
3-3-3
23,190 บาท
รวม VAT แล้ว
24,500 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140899' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 5090SFF-SNS59SF003
3-3-3
25,290 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 1,610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140894' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 5090SFF-SNS59SF002
3-3-3
24,390 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138387' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Vostro V3681-W26816510THW10
3-3-3
28,190 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 1,710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140884' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3090MT-SNS39MT001
3-3-3
13,290 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136408' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Vostro V3888-W26818601THCOM
3-3-3
13,390 บาท
รวม VAT แล้ว
13,990 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140885' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3090MT-SNS39MT002
3-3-3
17,690 บาท
รวม VAT แล้ว
18,500 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140886' and sp.pic_type='s'
Desktop DELLl Optiplex 3090MT-SNS39MT003
3-3-3
17,190 บาท
รวม VAT แล้ว
18,000 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134787' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Vostro V3888-W26818113THHS
3-3-3
19,390 บาท
รวม VAT แล้ว
20,400 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140887' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3090MT-SNS39MT004
3-3-3
21,490 บาท
รวม VAT แล้ว
22,500 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140896' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 5090MT-SNS59MT004
3-3-3
22,790 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140888' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3090MT-SNS39MT005
3-3-3
23,290 บาท
รวม VAT แล้ว
24,500 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136409' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Vostro V3888-W26818705BTHCOM
3-3-3
27,490 บาท
รวม VAT แล้ว
28,800 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140897' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 5090MT-SNS59MT005
3-3-3
30,390 บาท
รวม VAT แล้ว
31,900 บาท
ประหยัด 1,510 บาท

Desktop PC HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136470' and sp.pic_type='s'
Desktop HP S01-pF1013d (4C9S6PA#AKL)
3-3-3
13,190 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136468' and sp.pic_type='s'
Desktop HP S01-pF1011d (4C9S4PA#AKL)
3-3-3
16,590 บาท
รวม VAT แล้ว
17,400 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136483' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-1010d
(4C9R3PA#AKL)
3-3-3
12,190 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136486' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-1013d
(4C9R6PA#AKL)
3-3-3
12,190 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141428' and sp.pic_type='s'
Desktop HP ProDesk 280 G8MT
(5C141PA#AKL)
3-3-3
12,990 บาท
รวม VAT แล้ว
13,500 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136485' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-1012d
(4C9R5PA#AKL)
3-3-3
13,090 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136484' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-1011d
(4C9R4PA#AKL)
3-3-3
15,490 บาท
รวม VAT แล้ว
16,400 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136481' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-1008d
(4C9R1PA#AKL)
3-3-3
15,790 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136482' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-1009d
(4C9R2PA#AKL)
3-3-3
14,090 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141427' and sp.pic_type='s'
Desktop HP ProDesk 400 G7MT
(55R75PA#AKL)
3-3-3
15,990 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136480' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-1007d
(4C9R0PA#AKL)
3-3-3
22,590 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136488' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-2012d
(4C9R8PA#AKL)
3-3-3
25,790 บาท
รวม VAT แล้ว
27,400 บาท
ประหยัด 1,610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136489' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-2013d
(4C9R9PA#AKL)
3-3-3
22,490 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136479' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-1006d
(4C9Q9PA#AKL)
3-3-3
25,290 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 1,610 บาท