เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '012596' GROUP BY pri.code order by pri.Url Mini PC
พบสินค้า 5 รายการ
Mini PC ASUS
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127238'
PC Mini Asus PN40-BC356ZV
3-3-3
8,990 บาท
รวม VAT แล้ว
9,200 บาท
ประหยัด 210 บาท

Mini PC INTEL
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126832'
Mini PC Intel NUC_I5-8259U
(BOXNUC8I5BEHFA)
ประกัน 3 ปี
19,080 บาท
รวม VAT แล้ว
19,990 บาท
ประหยัด 910 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130534'
Mini PC Intel NUC_i7-10710U
(BXNUC10I7FNH1)
ประกัน 3 ปี
19,080 บาท
รวม VAT แล้ว
19,990 บาท
ประหยัด 910 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126833'
Mini PC Intel NUC_I7-8559U
(BOXNUC8I7BEHGA)
ประกัน 3 ปี
26,190 บาท
รวม VAT แล้ว
27,500 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113983'
Mini PC Intel NUC_i7-8809G
(BOXNUC8i7HVK1)
ประกัน 3 ปี
31,490 บาท
รวม VAT แล้ว
32,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท