เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023228' GROUP BY pri.code order by pri.Url Graphic Card
พบสินค้า 15 รายการ
AMD RADEON RX SERIES
select Note from advice_co_th.price where code='A0133722'
2GB GDDR5 AMD RX550 POWER COLOR RED DRAGON OC [AXRX 550 2GBD5-DH]
ประกัน 3 ปี
3,945 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132009'
4GB GDDR5 AMD RX550 POWER COLOR RED DRAGON OC
ประกัน 3 ปี
4,920 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111920'
8GB GDDR5 AMD RX580 POWER COLOR RED DRAGON OC
ประกัน 3 ปี
10,740 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 160 บาท

NVIDIA 200 SERIES
select Note from advice_co_th.price where code='A0066992'
1GB DDR3 GT210 LONGWELL
ประกัน 3 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122069'
1GB DDR3 G220 AFOX
ประกัน 3 ปี
1,165 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 25 บาท

NVIDIA 600 SERIES
select Note from advice_co_th.price where code='A0066846'
2GB DDR3 GT610 LONGWELL
ประกัน 3 ปี
1,255 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 35 บาท

NVIDIA 700 -1030 SERIES
select Note from advice_co_th.price where code='A0073481'
1GB DDR3 GT710 LONGWELL
ประกัน 3 ปี
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131771'
2GB DDR3 GT710 LONGWELL REV.2
ประกัน 3 ปี
1,345 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131770'
2GB DDR5 GT730 LONGWELL REV.2
ประกัน 3 ปี
1,635 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 55 บาท

NVIDIA 1660 SUPER SERIES
select Note from advice_co_th.price where code='A0129215'
6GB GDDR6 GTX1660 SUPER ASUS TUF O6G GAMING
ประกัน 3 ปี
11,700 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 200 บาท

NVIDIA 3070 SERIES
select Note from advice_co_th.price where code='A0135125'
8GB GDDR6 RTX3070 GIGABYTE GAMING OC [IMPORT]
ประกัน 3 ปี
47,150 บาท
รวม VAT แล้ว
47,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 750 บาท

NVIDIA QUADRO
select Note from advice_co_th.price where code='A0128354'
5GB DDR5 P2200 GIGABYTE QUADRO
ประกัน 3 ปี
15,510 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 390 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131695'
8GB DDR6 RTX4000 LEADTEK QUADRO By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี
37,500 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129611'
8GB DDR6 RTX4000 GIGABYTE QUADRO By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี
37,900 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0131698'
48GB DDR6 RTX8000 LEADTEK QUADRO By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี
245,000 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป