เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023227' GROUP BY pri.code order by pri.Url Graphic Card
พบสินค้า 70 รายการ

AMD RADEON RX SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099683'
2GB GDDR5 AMD RX550 POWER COLOR RED DRAGON
ประกัน 3 ปี
2,005 บาท
รวม VAT แล้ว
2,070 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132009'
4GB GDDR5 AMD RX550 POWER COLOR RED DRAGON [AXRX 550 4GBD5-DH]
ประกัน 3 ปี
2,400 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131871'
4GB GDDR5 AMD RX570 POWER COLOUR RED DRAGON OC [AXRX 570 4GBD5-DHDV3/OC]
ประกัน 3 ปี
3,910 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109126'
4GB GDDR5 AMD RX570 GIGABYTE GAMING
ประกัน 3 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,090 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 100 บาท

AMD RADEON RX5500XT SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131390'
4GB GDDR6 AMD RX5500XT POWERCOLOR
ประกัน 3 ปี
5,755 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 235 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129482'
4GB GDDR6 AMD RX5500XT MSI MECH OC
ประกัน 3 ปี
5,370 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129847'
8GB GDDR6 AMD RX5500XT POWERCOLOR
ประกัน 3 ปี
6,410 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129480'
8GB GDDR6 AMD RX5500XT MSI GAMING X
ประกัน 3 ปี
7,160 บาท
รวม VAT แล้ว
7,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 330 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129325'
8GB GDDR6 AMD RX5500XT GIGABYTE OC
ประกัน 3 ปี
6,910 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129434'
8GB GDDR6 AMD RX5500XT ASUS DUAL EVO O8G
ประกัน 3 ปี
6,620 บาท
รวม VAT แล้ว
6,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129959'
8GB GDDR6 AMD RX5500XT ASUS ROG STRIX O8G
ประกัน 3 ปี
7,100 บาท
รวม VAT แล้ว
7,290 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 190 บาท

AMD RADEON RX5600XT SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129845'
6GB GDDR6 AMD RX5600XT ASROCK CHALLENGER D OC
ประกัน 3 ปี
8,760 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 230 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131389'
6GB GDDR6 AMD RX5600XT ASROCK PHANTOM GAMING D2
ประกัน 3 ปี
11,220 บาท
รวม VAT แล้ว
11,690 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 470 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129846'
6GB GDDR6 AMD RX5600XT POWER COLOR RED DEVIL OC
ประกัน 3 ปี
9,630 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 270 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129701'
6GB GDDR6 AMD RX5600XT GIGABYTE WINDFORCE OC
ประกัน 3 ปี
8,360 บาท
รวม VAT แล้ว
8,590 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 230 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129700'
6GB GDDR6 AMD RX5600XT GIGABYTE GAMING OC
ประกัน 3 ปี
9,170 บาท
รวม VAT แล้ว
9,590 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 420 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129698'
6GB GDDR6 AMD RX5600XT MSI MECH OC
ประกัน 3 ปี
9,460 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 440 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129697'
6GB GDDR6 AMD RX5600XT MSI GAMING X
ประกัน 3 ปี
10,890 บาท
รวม VAT แล้ว
11,190 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132697'
8GB GDDR6 AMD RX5600XT ASUS TUF-3 EVO T6G GAMING
ประกัน 3 ปี
8,760 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 230 บาท

AMD RADEON RX5700 SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132696'
8GB GDDR6 AMD RX5700XT ASUS TUF-3 EVO O8G GAMING
ประกัน 3 ปี
13,230 บาท
รวม VAT แล้ว
13,590 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 360 บาท


NVIDIA 200 SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125448'
1GB DDR3 N210 INNO3D
ประกัน 3 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
830 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0044629'
1GB DDR3 N210 GIGABYTE
ประกัน 3 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,125 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122069'
1GB DDR3 G220 AFOX
ประกัน 3 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 40 บาท

NVIDIA 600 SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121671'
1GB DDR3 GT610 LONGWELL
ประกัน 3 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
920 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066846'
2GB DDR3 GT610 LONGWELL
ประกัน 3 ปี
955 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 35 บาท

NVIDIA 700 -1030 SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073481'
1GB DDR3 GT710 LONGWELL
ประกัน 3 ปี
955 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131771'
2GB DDR3 GT710 LONGWELL REV.2
ประกัน 3 ปี
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123256'
2GB DDR3 GT710 ZOTAC ZONE EDITION [ZT-71302-20L]
ประกัน 3 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105330'
2GB DDR5 GT710 GIGABYTE
ประกัน 3 ปี
1,415 บาท
รวม VAT แล้ว
1,460 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116890'
2GB DDR5 GT710 ASUS SL BRK
ประกัน 3 ปี
1,365 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071369'
2GB DDR3 GT730 LONGWELL
ประกัน 3 ปี
1,345 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131770'
2GB DDR5 GT730 LONGWELL REV.2
ประกัน 3 ปี
1,445 บาท
รวม VAT แล้ว
1,510 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100358'
2GB GDDR5 GT1030 GIGABYTE LOW PROFILE
ประกัน 3 ปี
2,355 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132348'
2GB GDDR5 GT1030 ASUS PH O2G
ประกัน 3 ปี
2,370 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 20 บาท

NVIDIA 1650 SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132308'
4GB GDDR5 GTX1650 MSI VENTUS XS
ประกัน 3 ปี
4,550 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130722'
4GB GDDR6 GTX1650 ZOTAC OC [ZT-T16520F-10L]
ประกัน 3 ปี
4,345 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 145 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131547'
4GB GDDR6 GTX1650 ZOTAC AMP [ZT-T16520D-10L]
ประกัน 3 ปี
4,640 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130714'
4GB GDDR6 GTX1650 GIGABYTE OC
ประกัน 3 ปี
4,570 บาท
รวม VAT แล้ว
4,650 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130715'
4GB GDDR6 GTX1650 GIGABYTE WINFORCE OC
ประกัน 3 ปี
4,780 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131654'
4GB GDDR6 GTX1650 ASUS TUF O4G GAMING
ประกัน 3 ปี
4,880 บาท
รวม VAT แล้ว
4,950 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132698'
4GB GDDR6 GTX1650 ASUS TUF O4G-P GAMING
ประกัน 3 ปี
4,880 บาท
รวม VAT แล้ว
4,960 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 80 บาท

NVIDIA 1650 SUPER SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129990'
4GB GDDR6 GTX1650 SUPER INNO3D TWIN X2 OC
ประกัน 3 ปี
5,090 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129118'
4GB GDDR6 GTX1650 SUPER ZOTAC TWIN FAN GAMING
ประกัน 3 ปี
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129212'
4GB GDDR6 GTX1650 SUPER MSI AERO ITX OC
ประกัน 3 ปี
5,290 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129213'
4GB GDDR6 GTX1650 SUPER MSI VENTUS XS OC
ประกัน 3 ปี
5,890 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129214'
4GB GDDR6 GTX1650 SUPER MSI GAMING X
ประกัน 3 ปี
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130470'
4GB GDDR6 GTX1650 SUPER GIGABYTE OC
ประกัน 3 ปี
5,290 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129113'
4GB GDDR6 GTX1650 SUPER ASUS TUF O4G GAMING
ประกัน 3 ปี
5,500 บาท
รวม VAT แล้ว
5,650 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 150 บาท


NVIDIA 1660 SUPER SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128818'
6GB GDDR6 GTX1660 SUPER MSI VENTUS XS OC
ประกัน 3 ปี
7,170 บาท
รวม VAT แล้ว
7,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 320 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128816'
6GB GDDR6 GTX1660 SUPER GIGABYTE OC
ประกัน 3 ปี
7,410 บาท
รวม VAT แล้ว
7,740 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 330 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128817'
6GB GDDR6 GTX1660 SUPER GIGABYTE GAMING OC
ประกัน 3 ปี
8,140 บาท
รวม VAT แล้ว
8,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129215'
6GB GDDR6 GTX1660 SUPER ASUS TUF O6G GAMING
ประกัน 3 ปี
7,120 บาท
รวม VAT แล้ว
7,290 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 170 บาท

NVIDIA 2060 SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122524'
6GB GDDR6 RTX2060 ZOTAC GAMING [ZT-T20600K-10M]
ประกัน 3 ปี
8,610 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 380 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122539'
6GB GDDR6 RTX2060 GIGABYTE OC
ประกัน 3 ปี
8,890 บาท
รวม VAT แล้ว
9,290 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124830'
6GB GDDR6 RTX2060 ASUS TUF O6G GAMING
ประกัน 3 ปี
9,900 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

NVIDIA 2060 SUPER SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131287'
8GB GDDR6 RTX2060 SUPER INNO3D GAMING X2
ประกัน 3 ปี
10,230 บาท
รวม VAT แล้ว
10,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 270 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128154'
8GB GDDR6 RTX2060 SUPER INNO3D ICHILL X3 ULTRA
ประกัน 3 ปี
10,630 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 270 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127037'
8GB GDDR6 RTX2060 SUPER ZOTAC MINI [ZT-T20610E-10M]
ประกัน 3 ปี
10,430 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 470 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127036'
8GB GDDR6 RTX2060 SUPER GIGABYTE GAMING 3X OC
(Rev.2.0)
ประกัน 3 ปี
13,520 บาท
รวม VAT แล้ว
14,150 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 630 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130947'
8GB GDDR6 RTX2060 SUPER ASUS ROG STRIX EVO A8G GAMING
ประกัน 3 ปี
13,640 บาท
รวม VAT แล้ว
13,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 350 บาท

NVIDIA 2070 - 2080TI SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130946'
8GB GDDR6 RTX2070 ASUS DUAL EVO V2 O8G
ประกัน 3 ปี
13,520 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 380 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120010'
8GB GDDR6 RTX2080 ZOTAC GAMING
ประกัน 3 ปี
21,350 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 550 บาท

NVIDIA 2070 - 2080 SUPER SERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129014'
8GB GDDR6 RTX2070 SUPER ZOTAC GAMING AIR [ZT-T20710E-10M]
ประกัน 3 ปี
14,800 บาท
รวม VAT แล้ว
15,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 700 บาท


NVIDIA QUADRO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114225'
2GB DDR5 P400 LEADTEK QUADRO
ประกัน 3 ปี
3,670 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114224'
2GB DDR5 P620 LEADTEK QUADRO
ประกัน 3 ปี
5,170 บาท
รวม VAT แล้ว
5,390 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113548'
2GB DDR5 P620 GIGABYTE QUADRO
ประกัน 3 ปี
5,635 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 255 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131700'
5GB DDR5 P2200 LEADTEK QUADRO
ประกัน 3 ปี
13,740 บาท
รวม VAT แล้ว
13,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128354'
5GB DDR5 P2200 GIGABYTE QUADRO
ประกัน 3 ปี
14,540 บาท
รวม VAT แล้ว
14,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 450 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131697'
24GB DDR6 RTX6000 LEADTEK QUADRO By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี
147,500 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131698'
48GB DDR6 RTX8000 LEADTEK QUADRO By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี
245,000 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป