เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023300' GROUP BY pri.code order by pri.Url Visualizer
พบสินค้า 10 รายการ
Visualizer
select Note from advice_co_th.price where code='A0124948'
Digital Visualizer Gygar GN-40 By Order
ประกัน 2 ปี
15,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0124949'
Digital Visualizer Gygar GN-60 By Order
ประกัน 2 ปี
29,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0124950'
Digital Visualizer Gygar GN-80 By Order
ประกัน 2 ปี
39,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0092697'
Digital Visualizer Gygar GL-843
ประกัน 2 ปี
7,350 บาท
รวม VAT แล้ว
7,900 บาท
ประหยัด 550 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129568'
Digital Visualizer Gygar GL-845 By Order
ประกัน 2 ปี
11,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0135901'
Digital Visualizer Razr EV-528A
ประกัน 2 ปี
7,420 บาท
รวม VAT แล้ว
8,250 บาท
ประหยัด 830 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0107508'
Digital Visualizer Razr PT-545
ประกัน 2 ปี
7,450 บาท
รวม VAT แล้ว
8,300 บาท
ประหยัด 850 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135900'
Digital Visualizer Razr EV-598A
ประกัน 2 ปี
12,580 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 1,320 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128612'
Digital Visualizer Razr LX-550A By Order
ประกัน 2 ปี
16,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134089'
Digital Visualizer Razr LX-560A By Order
ประกัน 2 ปี
16,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป