เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010301' GROUP BY pri.code order by pri.Url Microsoft Office
พบสินค้า 6 รายการ
Microsoft Office
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119659'
Microsoft Office 365 Personal QQ2-00807
-
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119657'
Microsoft Office 365 Home 2019 6GQ-00968
-
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119666'
Microsoft Office 365 Business Premium 2019
(FPP, KLQ-00429)
-
4,540 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091279'
Microsoft Office Home & Student 2016
(MAC) GZA-00980
-
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119663'
Microsoft Office Home & Student 2019
(FPP) 79G-05066
-
2,350 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119662'
Microsoft Office Home & Business 2019
(FPP) T5D-03249
-
6,630 บาท
รวม VAT แล้ว
7,350 บาท
ประหยัด 720 บาท