เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023507' GROUP BY pri.code order by pri.Url Headset & Earphones
พบสินค้า 44 รายการ
HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129773' and sp.pic_type='s'
HeadSet HP (H150) Black
ประกัน 2 ปี
269 บาท
รวม VAT แล้ว
349 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129774' and sp.pic_type='s'
HeadSet HP (H100) Black
ประกัน 2 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134517' and sp.pic_type='s'
HeadSet HP (H120) Black
ประกัน 2 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129775' and sp.pic_type='s'
HeadSet HP (H220) Black
ประกัน 2 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130738' and sp.pic_type='s'
HeadSet HP (H360) Black
ประกัน 2 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
545 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130739' and sp.pic_type='s'
HeadSet HP (H200) Black
ประกัน 2 ปี
459 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 181 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135174' and sp.pic_type='s'
HeadSet HP (H320) Black
ประกัน 2 ปี
469 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 181 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132373' and sp.pic_type='s'
HeadSet HP (H300) Black
ประกัน 2 ปี
509 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 181 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135984' and sp.pic_type='s'
HeadSet HP (H500) Black
ประกัน 2 ปี
609 บาท
รวม VAT แล้ว
789 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136384' and sp.pic_type='s'
HeadSet HP (H500) Gold
ประกัน 2 ปี
609 บาท
รวม VAT แล้ว
789 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136764' and sp.pic_type='s'
USB HeadSet HP (H120G) Black
ประกัน 2 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131556' and sp.pic_type='s'
USB HeadSet HP (H360G) Black
ประกัน 2 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 180 บาท

LOGITECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135446' and sp.pic_type='s'
HeadSet LOGITECH Stereo (H111) Black
ประกัน 1 ปี
299 บาท
รวม VAT แล้ว
359 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136401' and sp.pic_type='s'
HeadSet LOGITECH Stereo (H110) Black
ประกัน 2 ปี
299 บาท
รวม VAT แล้ว
359 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135448' and sp.pic_type='s'
USB HeadSet LOGITECH (H340) Black
ประกัน 2 ปี
659 บาท
รวม VAT แล้ว
880 บาท
ประหยัด 221 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136343' and sp.pic_type='s'
USB HeadSet LOGITECH (H370) Black
ประกัน 2 ปี
759 บาท
รวม VAT แล้ว
1,099 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137880' and sp.pic_type='s'
USB HeadSet LOGITECH (H390) Black
ประกัน 2 ปี
959 บาท
รวม VAT แล้ว
1,239 บาท
ประหยัด 280 บาท

MARVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138087' and sp.pic_type='s'
HeadSet MARVO (HG8936) Pink
ประกัน 1 ปี
304 บาท
รวม VAT แล้ว
399 บาท
ประหยัด 95 บาท

MD-TECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104080' and sp.pic_type='s'
HeadSet MD-TECH (HS6) White
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101995' and sp.pic_type='s'
HeadSet MD-TECH (HS6) Red
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101998' and sp.pic_type='s'
HeadSet MD-TECH (HS6) Pink
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101999' and sp.pic_type='s'
HeadSet MD-TECH (HS5) Black
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102001' and sp.pic_type='s'
HeadSet MD-TECH (HS5) Red
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104853' and sp.pic_type='s'
HeadSet MD-TECH (HS5) Gold
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104855' and sp.pic_type='s'
HeadSet MD-TECH (HS5) Silver
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096436' and sp.pic_type='s'
HeadSet MD-TECH OSMO (HS101) Black With LED Light 7 Colors
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 60 บาท

MICROSOFT
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136624' and sp.pic_type='s'
USB HeadSet MICROSOFT LifeChat LX-3000
(JUG-00017)
ประกัน 3 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137499' and sp.pic_type='s'
USB HeadSet MICROSOFT Modern
(6ID-00016)
ประกัน 2 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,625 บาท
ประหยัด 35 บาท

NUBWO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137747' and sp.pic_type='s'
HeadSet NUBWO (N1 PRO) Black With LED Light 7 Colors
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 60 บาท

OKER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0067567' and sp.pic_type='s'
HeadSet OKER (SM-712) Yellow
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0067566' and sp.pic_type='s'
HeadSet OKER (SM-712) Blue
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130888' and sp.pic_type='s'
HeadSet OKER (OE-2699) Black
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
205 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138221' and sp.pic_type='s'
HeadSet OKER (SM-839) Black
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
245 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0086843' and sp.pic_type='s'
HeadSet OKER (SM-839) Red
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
245 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0086842' and sp.pic_type='s'
HeadSet OKER (SM-839) Green
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
245 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127113' and sp.pic_type='s'
HeadSet OKER Lava sonic (L-3) Black
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 60 บาท

PRIMAXX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136119' and sp.pic_type='s'
HeadPhone PRIMAXX พับได้ รุ่น SE-5222 สี White/Gray
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137944' and sp.pic_type='s'
HeadPhone PRIMAXX พับได้ รุ่น SE-5222 สี Black/Gray
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135913' and sp.pic_type='s'
HeadPhone PRIMAXX พับได้ รุ่น SE-5222 สี Pink/Gray
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136258' and sp.pic_type='s'
HeadPhone PRIMAXX พับได้ รุ่น SE-5222 สี Yellow-Green/Gray
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135912' and sp.pic_type='s'
HeadPhone PRIMAXX พับได้ รุ่น SE-5222 สี Blue/Gray
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 45 บาท

RAPOO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128539' and sp.pic_type='s'
HeadSet RAPOO (H100) Black
ประกัน 2 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128540' and sp.pic_type='s'
USB HeadSet RAPOO (H120) Black
ประกัน 2 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 130 บาท

SMILE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138829' and sp.pic_type='s'
HeadSet SMILE (TC-L780MV) Black
ประกัน 1 ปี
119 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 20 บาท