เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '020865' GROUP BY pri.code order by pri.Url Headset & Earphones
พบสินค้า 13 รายการ
OKER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067566'
Headset OKER (SM-712) Blue
ประกัน 1 ปี
119 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067567'
Headset OKER (SM-712) Yellow
ประกัน 1 ปี
119 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067569'
Headset OKER (SM-715) Red
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075532'
Headset OKER (SM-715) Green
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091597'
HeadSet OKER (SM-952) Pink
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086844'
HeadSet OKER (SM-839) White
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086843'
HeadSet OKER (SM-839) Red
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086842'
HeadSet OKER (SM-839) Green
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127113'
HeadSet OKER Lava sonic (L-3) Gaming Black
ประกัน 1 ปี
239 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126843'
Headset OKER (7.1) M-2 Gaming
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116794'
Headset OKER (7.1) G328 Gaming
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116793'
Headset OKER (7.1) G379 Gaming
ประกัน 1 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113569'
Headset OKER (7.1) G969 Gaming
ประกัน 1 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 240 บาท