เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013905' GROUP BY pri.code order by pri.Url Smart IP Camera
พบสินค้า 43 รายการ
Coolpow
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123590'
CCTV Smart IP Camera Coolpow T3610-Q5
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123591'
CCTV Smart IP Camera Coolpow 202
ประกัน 1 ปี
895 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108097'
CCTV Smart IP Camera Coolpow#Panoramic B13 Lighting
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,340 บาท
ประหยัด 130 บาท

EZVIZ
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127243'
CCTV Smart IP Camera EZVIZ C1C
(D0-1D1WFR)
ประกัน 2 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
595 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127244'
CCTV Smart IP Camera EZVIZ C1C
(D0-1D2WFR)
ประกัน 2 ปี
805 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124238'
CCTV Smart IP Camera EZVIZ CS-CV246
ประกัน 2 ปี
765 บาท
รวม VAT แล้ว
840 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125502'
CCTV Smart IP Camera EZVIZ C6TC
ประกัน 2 ปี
1,315 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 135 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125736'
CCTV Smart IP Camera EZVIZ CS-CV310
(C3WN)
ประกัน 2 ปี
1,415 บาท
รวม VAT แล้ว
1,570 บาท
ประหยัด 155 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128732'
CCTV Smart IP Camera EZVIZ C3W
ประกัน 2 ปี
1,700 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 190 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128221'
CCTV Smart IP Camera EZVIZ C6T
(C6T Whit RF) + Alram Hub
ประกัน 2 ปี
2,380 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 270 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128483'
CCTV Smart IP Camera EZVIZ C3A
ประกัน 2 ปี
2,740 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 250 บาท

HIKARI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095412'
CCTV Smart IP Camera HIKARI#VR Panoramic 102
(Green)
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113951'
CCTV Smart IP Camera HIKARI#807
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113953'
CCTV Smart IP Camera HIKARI#802
ประกัน 1 ปี
675 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095416'
CCTV Smart IP Camera HIKARI#NVSIP YSA-R26X
(JZ)
ประกัน 1 ปี
485 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113950'
CCTV Smart IP Camera HIKARI#803
ประกัน 1 ปี
900 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095415'
CCTV Smart IP Camera HIKARI#VR360 WY0513H
ประกัน 1 ปี
870 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105918'
CCTV Smart IP Camera HIKARI#801
ประกัน 1 ปี
1,065 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 85 บาท

TP-Link
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129108'
CCTV Smart IP Camera TP-Link#TapoC200
ประกัน 2 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

VSTARCAM
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109943'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C7824WIP
ประกัน 1 ปี
675 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084276'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C7837
(Black)
ประกัน 1 ปี
695 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084277'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C7837
(White)
ประกัน 1 ปี
695 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090967'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C7835
ประกัน 1 ปี
940 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082862'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C7838WIP
ประกัน 1 ปี
940 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096919'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C24S
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 135 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127245'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C48S
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 135 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121062'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C61S Panoramic
ประกัน 1 ปี
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,230 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122392'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C29S
(White)
ประกัน 1 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119561'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C29S
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117462'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C17S
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105722'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C16S
ประกัน 1 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109747'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C38S
ประกัน 1 ปี
1,360 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121061'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C63S Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128063'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C13S Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121060'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C18S Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119011'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C22Q
ประกัน 1 ปี
1,800 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128686'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C31S-X4
ประกัน 1 ปี
2,210 บาท
รวม VAT แล้ว
2,450 บาท
ประหยัด 240 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101989'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C34S-X4
ประกัน 1 ปี
3,660 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 330 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114465'
Acc. Adapt VStarcam Micro USB
-
150 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101705'
Acc. Adapt Vstarcam
-
150 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 20 บาท

WATASHI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129520'
CCTV Smart IP Camera WATASHI#WIOT1010
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126164'
CCTV Smart IP Camera WATASHI#WIP090
ประกัน 1 ปี
1,365 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129519'
CCTV Smart IP Camera WATASHI#WIOT1009
ประกัน 1 ปี
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 200 บาท