เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023027' GROUP BY pri.code order by pri.Url Smart IP Camera
พบสินค้า 32 รายการ
EZVIZ
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130862'
CCTV Smart IP Camera EZVIZ C6N
ประกัน 2 ปี
680 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125736'
CCTV Smart IP Camera EZVIZ CS-CV310
(C3WN)
ประกัน 2 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125502'
CCTV Smart IP Camera EZVIZ C6TC
ประกัน 2 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128732'
CCTV Smart IP Camera EZVIZ C3W
ประกัน 2 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128483'
CCTV Smart IP Camera EZVIZ C3A
ประกัน 2 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 200 บาท

IMOU
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130855'
CCTV Smart IP Camera IMOU A22EP
ประกัน 2 ปี
675 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130858'
CCTV Smart IP Camera IMOU G26EP
ประกัน 2 ปี
1,265 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 125 บาท

Coolpow
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123590'
CCTV Smart IP Camera Coolpow T3610-Q5
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 60 บาท

REOLINK
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131295'
CCTV Smart IP Camera REOLINK 410W
ประกัน 2 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 190 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131294'
CCTV Smart IP Camera REOLINK ARGUS 2
ประกัน 2 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131293'
CCTV Smart IP Camera REOLINK ARGUS ECO + Solar Panel
ประกัน 2 ปี
2,570 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 320 บาท

VSTARCAM
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084277'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C7837
(White)
ประกัน 1 ปี
645 บาท
รวม VAT แล้ว
715 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084276'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C7837
(Black)
ประกัน 1 ปี
645 บาท
รวม VAT แล้ว
715 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109943'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C7824WIP
ประกัน 1 ปี
670 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096919'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C24S
ประกัน 1 ปี
775 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 115 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127245'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C48S
ประกัน 1 ปี
915 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130720'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C46S
ประกัน 1 ปี
915 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 135 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132835'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM CS55
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 135 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121062'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C61S Panoramic
ประกัน 1 ปี
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109747'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C38S
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122392'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C29S
(White)
ประกัน 1 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119561'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C29S
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128063'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C13S Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117462'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C17S
ประกัน 1 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121060'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C18S Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101989'
CCTV Smart IP Camera VSTARCAM C34S-X4
ประกัน 1 ปี
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101705'
Acc. Adapt Vstarcam
-
150 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114465'
Acc. Adapt VStarcam Micro USB
-
150 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 20 บาท

WATASHI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129520'
CCTV Smart IP Camera WATASHI#WIOT1010
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126164'
CCTV Smart IP Camera WATASHI#WIP090
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129519'
CCTV Smart IP Camera WATASHI#WIOT1009
ประกัน 1 ปี
1,755 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 195 บาท

TP-Link
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129108'
CCTV Smart IP Camera TP-Link#TapoC200
ประกัน 2 ปี
740 บาท
รวม VAT แล้ว
815 บาท
ประหยัด 75 บาท