เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023040' GROUP BY pri.code order by pri.Url Smart Home
พบสินค้า 4 รายการ
Smart Plug
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132883'
Wi-Fi Smart Plug D-LINK (DSP-W115)
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
229 บาท
ประหยัด 29 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130630'
Wi-Fi Smart Plug TP-LINK
(Tapo P100)
ประกัน 1 ปี
244 บาท
รวม VAT แล้ว
289 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126757'
Wi-Fi Smart Plug TP-LINK
(HS105)
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
660 บาท
ประหยัด 70 บาท

Smart Lighting
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132573'
หลอดไฟ TP-LINK (Tapo L510E
) Smart Wi-Fi Light Bulb
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 45 บาท