เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023008' GROUP BY pri.code order by pri.Url SET กล้องวงจรปิด
พบสินค้า 27 รายการ
Set. IP Camera
select Note from advice_co_th.price where code='A0128583'
CCTV Set. 4CH. IP Camera HIKVISION#NK42W0H
(D)
ประกัน 3 ปี
5,290 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128278'
CCTV Set. 4CH. IP Camera WATASHI#WPM026
ประกัน 2 ปี
7,190 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 800 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132639'
CCTV Set. 4CH. Smart IP Camera EZVIZ#CS-BW3424B0-E40
ประกัน 2 ปี
5,090 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122115'
CCTV Set. 4CH. Smart IP Camera HIKARI#NW614
ประกัน 1 ปี
4,230 บาท
รวม VAT แล้ว
4,750 บาท
ประหยัด 520 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095410'
CCTV Set. 8CH. Smart IP Camera HIKARI#NW608
ประกัน 1 ปี
9,690 บาท
รวม VAT แล้ว
10,590 บาท
ประหยัด 900 บาท

Set HDTVI
select Note from advice_co_th.price where code='A0128582'
CCTV Set. 4CH. HDTVI HIKVISION#DS-KBalunA04B
ประกัน 3 ปี
2,700 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 290 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135230'
CCTV Set. 4CH. HDTVI HIKVISION#HIF04
ประกัน 3 ปี
2,550 บาท
รวม VAT แล้ว
2,870 บาท
ประหยัด 320 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135236'
CCTV Set. 4CH. HDTVI HIKVISION#HITFS04
ประกัน 3 ปี
2,970 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 320 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135232'
CCTV Set. 8CH. HDTVI HIKVISION#HIF08
ประกัน 3 ปี
4,470 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 520 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135238'
CCTV Set. 8CH. HDTVI HIKVISION#HITFS08
ประกัน 3 ปี
5,260 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 630 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135233'
CCTV Set. 8CH. HDTVI HIKVISION#HIF08HD
ประกัน 3 ปี
7,790 บาท
รวม VAT แล้ว
8,590 บาท
ประหยัด 800 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135234'
CCTV Set. 16CH. HDTVI HIKVISION#HIF016 By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 3 ปี
9,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0135240'
CCTV Set. 16CH. HDTVI HIKVISION#HITFS016 By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 3 ปี
11,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0135235'
CCTV Set. 16CH. HDTVI HIKVISION#HIF016HD By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 3 ปี
14,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0135241'
CCTV Set. 16CH. HDTVI HIKVISION#HITFS016HD By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 3 ปี
16,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

Set HDCVI
select Note from advice_co_th.price where code='A0126684'
CCTV Set. 4CH. HDCVI WATASHI#WVR066A
ประกัน 2 ปี
4,940 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 550 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129383'
CCTV Set. 4CH. HDCVI WATASHI#WVR001X-X1
ประกัน 2 ปี
5,590 บาท
รวม VAT แล้ว
6,190 บาท
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132723'
CCTV Set. 4CH. HDCVI WATASHI#WVR068H
(with MIC)
ประกัน 2 ปี
5,590 บาท
รวม VAT แล้ว
6,190 บาท
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132724'
CCTV Set. 4CH. HDCVI WATASHI#WVR068H
(Coler Vu)
ประกัน 2 ปี
7,770 บาท
รวม VAT แล้ว
8,590 บาท
ประหยัด 820 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102628'
CCTV Set. 4CH. HDCVI Skyview#SVR5104PB/SV-2231AL
ประกัน 2 ปี
9,000 บาท
รวม VAT แล้ว
9,950 บาท
ประหยัด 950 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126681'
CCTV Set. 8CH. HDCVI WATASHI#WVR067A
ประกัน 2 ปี
7,850 บาท
รวม VAT แล้ว
8,590 บาท
ประหยัด 740 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132725'
CCTV Set. 8CH. HDCVI WATASHI#WVR069H
(with MIC)
ประกัน 2 ปี
8,790 บาท
รวม VAT แล้ว
9,890 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132726'
CCTV Set. 8CH. HDCVI WATASHI#WVR069H
(Coler Vu)
ประกัน 2 ปี
13,200 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126682'
CCTV Set. 16CH. HDCVI WATASHI#WVR025X-X
ประกัน 2 ปี
13,300 บาท
รวม VAT แล้ว
14,700 บาท
ประหยัด 1,400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126685'
CCTV Set. 16CH. HDCVI WATASHI#WVR039SX-X
ประกัน 2 ปี
15,700 บาท
รวม VAT แล้ว
17,500 บาท
ประหยัด 1,800 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132727'
CCTV Set. 16CH. HDCVI WATASHI#WVR070H
(with MIC) By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 2 ปี
21,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0132728'
CCTV Set. 16CH. HDCVI WATASHI#WVR070H
(Coler Vu) By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 2 ปี
26,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป