เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023010' GROUP BY pri.code order by pri.Url DVR / NVR
พบสินค้า 18 รายการ
8 Channel
select Note from advice_co_th.price where code='A0127208'
NVR 8CH. HILOOK#108MH-D
ประกัน 2 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128688'
NVR 9CH. VSTARCAM#N8209
ประกัน 1 ปี
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128622'
NVR 8CH. EZVIZ#X5S-8W
ประกัน 1 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133010'
NVR 8CH. DAHUA#NVR4108HS-4KS2-L
ประกัน 3 ปี
1,800 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122023'
NVR 8CH. HIKVISION#DS-7608NI-K2
ประกัน 3 ปี
2,920 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 370 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072930'
NVR 8CH. WATASHI#WRC143A-4KS2
(Onvif)
ประกัน 2 ปี
7,700 บาท
รวม VAT แล้ว
8,550 บาท
ประหยัด 850 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112348'
DVR 8CH. HDTVI HILOOK#208G-F1BS
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0125892'
DVR 8CH. HDTVI HILOOK#208Q-K1
(S)
ประกัน 2 ปี
1,940 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0088630'
DVR 8CH. HDTVI HIKVISION#DS-7108HQHI-K1
(S)
ประกัน 3 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0127236'
DVR 8CH. HDTVI HIKVISION#DS-7208HUHI-K2
ประกัน 3 ปี
3,820 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 570 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099110'
DVR 8CH. HDTVI HIKVISION#DS-7308HQHI-F4/N By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 3 ปี
13,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133011'
DVR 8CH. HDCVI DAHUA#XVR1A08
ประกัน 3 ปี
1,065 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 125 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130377'
DVR 8CH. HDCVI DAHUA#XVR4108HS-X1
ประกัน 3 ปี
1,325 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133013'
DVR 8CH. HDCVI DAHUA#XVR5108HS-X
ประกัน 3 ปี
1,910 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 280 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117917'
DVR 8CH. HDCVI WATASHI#WVR067A
ประกัน 2 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131126'
DVR 8CH. HDCVI WATASHI#WVR069H
ประกัน 3 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0068351'
DVR. 8CH HDCVI WATASHI#WVR002X-I
ประกัน 2 ปี
3,360 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 330 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0078543'
DVR 8CH. HDCVI WATASHI#WVR002X-4KL-X
ประกัน 2 ปี
4,270 บาท
รวม VAT แล้ว
4,750 บาท
ประหยัด 480 บาท