เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023011' GROUP BY pri.code order by pri.Url DVR / NVR
พบสินค้า 12 รายการ
16 Channel
select Note from advice_co_th.price where code='A0133015'
NVR 16CH. Dahua #NVR4216-4KS2
ประกัน 3 ปี
4,390 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128072'
NVR 16CH. HIKVISION#DS-7616NI-K2/16P
ประกัน 3 ปี
6,390 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0088631'
DVR 16CH. HDTVI HIKVISION#DS-7116HQHI-K1
ประกัน 3 ปี
3,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134376'
DVR 16CH. HDTVI HIKVISION#DS-7216HQHI-M2/S
ประกัน 3 ปี
4,240 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 550 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127775'
DVR 16CH. HDTVI HIKVISION#DS-7216HUHI-K2
(S)
ประกัน 3 ปี
7,040 บาท
รวม VAT แล้ว
7,690 บาท
ประหยัด 650 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130379'
DVR 16CH. HDCVI DAHUA#XVR4116HS-X
ประกัน 3 ปี
1,970 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 280 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133016'
DVR 16CH. HDCVI DAHUA#XVR5116HS-X
ประกัน 3 ปี
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133017'
DVR 16CH. HDCVI DAHUA#XVR5116H-4KL-X
ประกัน 3 ปี
6,590 บาท
รวม VAT แล้ว
7,290 บาท
ประหยัด 700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0118757'
DVR 16CH. HDCVI WATASHI#WVR025X-X
ประกัน 2 ปี
2,410 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 280 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131127'
DVR 16CH. HDCVI WATASHI#WVR070H
ประกัน 3 ปี
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124951'
DVR 16CH. HDCVI WATASHI#WVR028X-X
ประกัน 2 ปี
3,440 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 550 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0094416'
DVR 16CH. HDCVI WATASHI#WVR039SX-X
ประกัน 2 ปี
5,150 บาท
รวม VAT แล้ว
5,750 บาท
ประหยัด 600 บาท