เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023015' GROUP BY pri.code order by pri.Url Bullet Camera
พบสินค้า 40 รายการ
HDTVI Bullet Camera
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126940'
CCTV 2.8mm HDTVI HILOOK#THC-B120-MC
ประกัน 2 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130860'
CCTV 2.8mm HDTVI HILOOK#THC-B120-MS
ประกัน 2 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114178'
CCTV 2.8mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16D0T-IF
ประกัน 3 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130463'
CCTV 2.8mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16H0T-ITF
ประกัน 3 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 115 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112359'
CCTV 3.6mm HDTVI HILOOK#THC-B120-MC
ประกัน 2 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128930'
CCTV 3.6mm HDTVI HILOOK#THC-B220-MC
ประกัน 2 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088607'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16D0T-IRF
ประกัน 3 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129731'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16D0T-ITFS
ประกัน 3 ปี
475 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127302'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16D0T-I3F
ประกัน 3 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088612'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16D0T-IT3F
ประกัน 3 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088611'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16D0T-IT1F
ประกัน 3 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127776'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16H0T-ITF
ประกัน 3 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 115 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112619'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16D0T-IT5F
ประกัน 3 ปี
905 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124580'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16D3T-IT3F
ประกัน 3 ปี
900 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 150 บาท

HDCVI Bullet Camera
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133018'
CCTV 2.8mm HDCVI DAHUA#HAC-HFW1200CP-A-S5
ประกัน 3 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0062631'
CCTV 2.8mm HDCVI DAHUA# HFW1200CMP-A
ประกัน 3 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133021'
CCTV 2.8mm HDCVI DAHUA#HAC-ME1500BP-LED
ประกัน 3 ปี
830 บาท
รวม VAT แล้ว
920 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127853'
CCTV 2.7-12mm HDCVI WATASHI#WVI20145-Z
ประกัน 2 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133022'
CCTV 2.7-12mm HDCVI DAHUA#HAC-HFW1230RP-Z-IRE6
ประกัน 3 ปี
1,425 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 165 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121144'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20166
ประกัน 3 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127854'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20177
ประกัน 3 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131132'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20185-AH
ประกัน 3 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124751'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20173
ประกัน 3 ปี
565 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128722'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20181F
ประกัน 3 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123388'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20091-S4
ประกัน 3 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
840 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118761'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI40163
ประกัน 3 ปี
820 บาท
รวม VAT แล้ว
895 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112777'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20010S
ประกัน 3 ปี
900 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129522'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20182F-A
ประกัน 3 ปี
905 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128584'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI40155-POC
ประกัน 3 ปี
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131133'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20186-FH
ประกัน 3 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 145 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131134'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20187-PIRH
ประกัน 3 ปี
1,545 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 245 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130366'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA# B2A21P
ประกัน 3 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
345 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130368'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA# HFW1200TP-A
ประกัน 3 ปี
455 บาท
รวม VAT แล้ว
545 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133019'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA#HFW1200MP-I2S3A
ประกัน 3 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130371'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA# HFW1200DP
ประกัน 3 ปี
635 บาท
รวม VAT แล้ว
715 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130370'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA# HFW1239TP-A-LED
ประกัน 3 ปี
695 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133020'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA# HFW1230TLP-A
ประกัน 3 ปี
830 บาท
รวม VAT แล้ว
920 บาท
ประหยัด 90 บาท

AHD Bullet Camera
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122576'
CCTV 3.6mm AHD WATASHI#WAI20048
ประกัน 2 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102049'
CCTV 3.6mm AHD WATASHI#WAI20013
ประกัน 2 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098477'
CCTV 3.6mm AHD WATASHI#WAI20028
ประกัน 2 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 130 บาท