เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013344' GROUP BY pri.code order by pri.Url Panel Monitor
พบสินค้า 90 รายการ
Panel LCD
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0042358'
Panel 14.1'' LCD 30 Pin 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
1,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 320 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085846'
Panel 14.1'' LCD 'PowerMax'
(จอด้าน)
ประกัน 1 ปี
2,570 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 420 บาท

Touch
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104017'
แผ่น Touch Screen For ACER V5 15.6'' PowerMax
ประกัน 1 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,600 บาท
ประหยัด 310 บาท

Panel All in one
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129151'
Panel All In One LCD 19.5" 30 Pin
(M195FGE-L20) Powermax
ประกัน 1 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121272'
Panel All In One LCD 20.0"
(LTM200KT12) POWERMAX
ประกัน 1 ปี
3,040 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121273'
Panel All In One LCD 20.0"
(M200HJJ-L20) POWERMAX
ประกัน 1 ปี
3,270 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 320 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117480'
Panel All In One Sumsung LCD 20.0" 30Pin
(LTM200KT10) Powermax
ประกัน 1 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132775'
Panel All In One LCD 21.5" 30Pin
(M215HTN01.1) POWERMAX
ประกัน 1 ปี
3,150 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 440 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107657'
Panel All In One LCD 21.5"
(M215HJJ-L30) Powermax
ประกัน 1 ปี
3,390 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131302'
Panel All In One Samsung 23.0
(LTM230HT11)30 pin PowerMax
ประกัน 1 ปี
3,440 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131303'
Panel All In One Samsung 23.0
(LTM230HT01) 30 pin PowerMax
ประกัน 1 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132799'
Panel All In One Innolux LCD 23.6'
(M236HNJ-L55) 30 pin PowerMax
ประกัน 1 ปี
3,910 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 380 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132800'
Panel All In One Screen LCD 23.8'
(LM238WF5-SSA1) 30 pin PowerMax
ประกัน 1 ปี
3,740 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 450 บาท

Panel LED (Slim)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0044254'
Panel 10.1'' For Laptop (LED Slim 40Pin) PowerMax
(101A103SC)
ประกัน 1 ปี
1,545 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 305 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088394'
Panel 11.6'' For Laptop (LED Slim 30Pin) PowerMax
(NT116WHM-N11)
ประกัน 1 ปี
1,495 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 295 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098383'
Panel 11.6'' For Laptop (LED Slim 30pin) SkyHorse
ประกัน 1 ปี
1,660 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 330 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098384'
Panel 11.6'' For Laptop (LED Slim 40pin) SkyHorse
ประกัน 1 ปี
1,660 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 330 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0057790'
Panel 11.6'' For Laptop (40 Pin) PowerMax
( N116BGE-L42)
ประกัน 1 ปี
1,545 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 305 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079593'
Panel 11.6'' For Laptop (LED Slim 40 Pin) Autex
ประกัน 1 ปี
1,715 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 235 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104008'
Panel 12.5'' LED (slim 30 pin) มีหู PowerMax (HB125WX
1-100)
ประกัน 1 ปี
2,070 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 280 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104010'
Panel 12.5'' LED (40 pin) มีหู PowerMax (B125XW0
1)
ประกัน 1 ปี
1,585 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 305 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128674'
Panal 13.3" LED (30 Pin) (IPS) ไม่มีหูขนาดเล็ก PowerMax (N133HCE-GP1)
ประกัน 1 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088395'
Panel 13.3'' (LED 30Pin) PowerMax
(N133BGE-EAB)
ประกัน 1 ปี
2,025 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 325 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098385'
Panel 13.3'' (LED Slim 30pin) SkyHorse
ประกัน 1 ปี
2,325 บาท
รวม VAT แล้ว
2,600 บาท
ประหยัด 275 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098386'
Panel 13.3'' (LED Slim 40pin) SkyHorse
ประกัน 1 ปี
1,970 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 320 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0044256'
Panel 13.3'' (LED Slim A4) PowerMax
ประกัน 1 ปี
1,970 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 320 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088398'
Panel 13.3'' (LED Slim) Mac PowerMax
(LTN133AT09)
ประกัน 1 ปี
2,640 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069378'
Panel 13.3'' (LED Slim) SAMSUNG 'AT23' PowerMax
(LTN133AT23)
ประกัน 1 ปี
2,620 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 370 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104011'
Panel 13.3 LED (slim 30 pin) ไม่มีหู PowerMax (N133BGE-EA1)
ประกัน 1 ปี
1,700 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 290 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115176'
Panel 13.3 LED (Slim 40 Pin) SAMSUNG AT23 PowerMax
ประกัน 1 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0056634'
Panel 13.3 LED (slim 40 pin) ไม่มีหู PowerMax
ประกัน 1 ปี
2,430 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 320 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103089'
Panel 13.3'' LED (Slim A2) PowerMax
ประกัน 1 ปี
2,120 บาท
รวม VAT แล้ว
2,400 บาท
ประหยัด 280 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131840'
Panel 14.0'' LED Slim 30pin (ขนาดเล็ก)PowerMax (N140BGA-EA4)
ประกัน 1 ปี
2,160 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 230 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0070220'
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 30pin) PowerMax
(NT140WHM-N31)
ประกัน 1 ปี
2,080 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 310 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096974'
Panel 14.0 For Laptop (LED Slim 30pin) SkyHorse
ประกัน 1 ปี
1,660 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 330 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107101'
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 40pin) SkyHorse
ประกัน 1 ปี
1,800 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0044257'
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 40 pin) PowerMax
(NT140WHM-N47)
ประกัน 1 ปี
2,110 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 380 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129307'
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 40 Pin) SAMSUNG
(LTN140AT21-001) PowerMax
ประกัน 1 ปี
3,070 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 320 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0055904'
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 40 Pin) SAMSUNG
(LTN140AT21-002) PowerMax
ประกัน 1 ปี
3,700 บาท
รวม VAT แล้ว
4,150 บาท
ประหยัด 450 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129308'
Panel 14.0'' For Laptop (LED Slim 40 Pin) SAMSUNG
(LTN140AT21-806) PowerMax
ประกัน 1 ปี
3,660 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 330 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104013'
Panel 14.0'' LED (slim 30 pin) Full HD PowerMax
(N140HGE-EAA)
ประกัน 1 ปี
1,585 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 265 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129146'
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 30pin) IPS ไม่มีหูหิ้ว'PowerMax'(NV156FHM-N48)
ประกัน 1 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 360 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124146'
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 30pin) IPS 'PowerMax'
(LM156LF6L)
ประกัน 1 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 360 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075494'
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 30pin) PowerMax
(N156BGA-EB2)
ประกัน 1 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 360 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096977'
Panel 15.6 For Laptop (LED Slim 30pin) SkyHorse
ประกัน 1 ปี
1,900 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 290 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067039'
Panel 15.6'' LED Slim 40pin
(NT156WHM-N10) PowerMax
ประกัน 1 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131300'
Panel 15.6'' LED Slim 40pin [FHD/IPS]
(NV156FHM-N4G) PowerMax
ประกัน 1 ปี
2,730 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 460 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131301'
Panel 15.6'' LED Slim 40pin[FHD/IPS]
(B156HAN08) PowerMax
ประกัน 1 ปี
4,125 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 465 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107102'
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 40pin) SkyHorse
ประกัน 1 ปี
1,800 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096289'
Panel 15.6'' For Laptop (LED Slim 40pin) 'Threeboy'
ประกัน 1 ปี
1,695 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 255 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090082'
Panel 15.6'' LED (Slim 40 pin) AT19 FOR SAMSUNG
(N156AT19)
ประกัน 1 ปี
4,000 บาท
รวม VAT แล้ว
4,500 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121290'
Panel 15.6'' LED Slim 40 pin
(ips) PowerMax
ประกัน 1 ปี
3,500 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 390 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131841'
Panel 17.3"LED Slim 30 pin IPS
(NV173FHM-N41)PowerMax
ประกัน 1 ปี
2,700 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 290 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104015'
Panel 17.3'' LED (Slim 30 pin) Full HD PowerMax
ประกัน 1 ปี
3,020 บาท
รวม VAT แล้ว
3,500 บาท
ประหยัด 480 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129148'
Panel 17.3LED (Slim 30 pin) 'IPS'
(NV173FHM-N41) PowerMax
ประกัน 1 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101849'
Panel 17.3LED (Slim 30 pin) PowerMax
(N173WHM-N21)
ประกัน 1 ปี
2,700 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 290 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103080'
Panel 20.0" LED (Slim 30pin) PowerMax
(M200FGE-L20)
ประกัน 1 ปี
2,280 บาท
รวม VAT แล้ว
2,600 บาท
ประหยัด 320 บาท

Panel LED
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0042646'
Panel 10.1'' For Laptop (LED) PowerMax
(M101NWT3)
ประกัน 1 ปี
1,520 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 270 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104007'
Panel 10.1'' For Laptop (LED) SONY PowerMax
(CLAA10WA01A)
ประกัน 1 ปี
1,780 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 270 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124224'
Panel 10.1'' LED (40 pin) Skyhorse
ประกัน 1 ปี
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 280 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115163'
Panel 13.3" LED (40 Pin) For Compaq 320,G32 PowerMax
(LTN133AT17)
ประกัน 1 ปี
1,620 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 330 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115164'
Panel 13.3" LED (40 Pin) For Toshiba L635,L735 PowerMax
(LTN133AT18)
ประกัน 1 ปี
1,620 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 330 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107100'
Panel 13.3" LED (40Pin)Skyhorse
ประกัน 1 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0051689'
Panel 13.3'' LED (Samsung) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
4,090 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 700 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104012'
Panel 13.4'' LED For Laptop PowerMax
(LTN134AT02)
ประกัน 1 ปี
1,785 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 265 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112702'
Panel 14'' LED (30 Pin) For Laptop PowerMax (LP140WD1(TP)
(D1))
ประกัน 1 ปี
2,420 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 330 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0042357'
Panel 14.0'' For Laptop (LED 40 pin) PowerMax
(NT140WHM-N14)
ประกัน 1 ปี
1,730 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 260 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098387'
Panel 14.0'' For Laptop (LED 40pin) SkyHorse
ประกัน 1 ปี
1,515 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 275 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102162'
Panel 14.0'' LED (40Pin) Skyhorse แพรขวาล่าง
ประกัน 1 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0048097'
Panel 14.1'' For Laptop (LED) PowerMax
(LTN141AT15)
ประกัน 1 ปี
2,470 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 320 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115161'
Panel 14.1 LED (40 Pin) For Laptop Lenovo T410 PowerMax
ประกัน 1 ปี
3,460 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 430 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115162'
Panel 14.1 LED (40 Pin) For Laptop PowerMax
ประกัน 1 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115165'
Panel 14.1 LED (50 Pin) For Laptop PowerMax
ประกัน 1 ปี
3,150 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 440 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131288'
Panel 15.6'' LED 40pin (NT156WHM-N50) PowerMax
ประกัน 1 ปี
1,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 320 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133349'
Panel 15.6 LED ธรรมดา(40 Pin) FULL HD PowerMax ( N156HGE-L2
1 )
ประกัน 1 ปี
2,040 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133351'
Panel 15.6 LED Slim 40 Pin(IPS) หูบนอย่างเดียว( LP156WF4-SLB1 )PowerMax
ประกัน 1 ปี
2,960 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 430 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112703'
Panel 15.6 LED (30 Pin) For Laptop PowerMax
ประกัน 1 ปี
2,670 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 520 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122703'
Panel 15.6'' LED (30 Pin) For Laptop
(CLAA156WA12) ธรรมดา
ประกัน 1 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122704'
Panel 15.6'' LED (30 Pin) For Laptop
(N156AT08) ธรรมดา
ประกัน 1 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122706'
Panel 15.6'' LED (30 Pin) For Laptop
(LP156WF1) ธรรมดา
ประกัน 1 ปี
3,170 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 420 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132774'
Panel 15.6'' LED (40 Pin) For Laptop
(N156HGE-L11) ธรรมดา
ประกัน 1 ปี
2,070 บาท
รวม VAT แล้ว
2,450 บาท
ประหยัด 380 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096134'
Panel 15.6'' For Laptop (LED 40pin) SkyHorse
ประกัน 1 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096297'
Panel 15.6'' For Laptop (LED 40pin) 'Threeboy'
ประกัน 1 ปี
1,735 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 255 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133357'
Panel 17.3 LED ธรรมดา( 40PIN ) LTN173HT02 FULL HD (Rebuilt)
ประกัน 3 เดือน
1,620 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 370 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104014'
Panel 17.3'' (LED 30 pin) Full HD PowerMax
(N173HGE-E21)
ประกัน 1 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117479'
Panel 17.3'' (LED 40 pin) LTN173HT02 Full HD PowerMax (LP173WF1(TL)
(C1))
ประกัน 1 ปี
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128880'
Panel 17.3'' (LED 40 pin) N173HGE-L11 Full HD PowerMax
ประกัน 1 ปี
3,600 บาท
รวม VAT แล้ว
3,950 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101848'
Panel 17.3'' For Laptop (LED 30pin) PowerMax
(N173FGE-E23)
ประกัน 1 ปี
2,480 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 370 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101798'
Panel 17.3'' For Laptop (LED 40pin) PowerMax
(N173FGE-L23)
ประกัน 1 ปี
2,520 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 370 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105421'
Panel 20.0'' For Laptop LED
(30 pin) PowerMax
ประกัน 1 ปี
3,710 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 480 บาท