เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013348' GROUP BY pri.code order by pri.Url Port/Connector/Chip NB
พบสินค้า 180 รายการ
Port USB
select Note from advice_co_th.price where code='A0123258'
Port USB #1 (PU001) 'PowerMax'
-
40 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123260'
Port USB #3 (PU003) 'PowerMax'
-
40 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123261'
Port USB #4 (PU004) 'PowerMax'
-
45 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123263'
Port USB #6 (PU006) 'PowerMax'
-
45 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123264'
Port USB #7 (PU007) 'PowerMax'
-
45 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123265'
Port USB #8 (PU008) 'PowerMax'
-
40 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123266'
Port USB #9 (PU009) 'PowerMax'
-
40 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123267'
Port USB #10 (PU010) 'PowerMax'
-
40 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123268'
Port USB #11 (PU011) 'PowerMax'
-
45 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123270'
Port USB #13 (PU013) 'PowerMax'
-
45 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123271'
Port USB #14 (PU014) 'PowerMax'
-
45 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123272'
Port USB #15 คู่ (PU015) 'PowerMax'
-
45 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123273'
Port USB #16 คู่ (PU016) 'PowerMax'
-
45 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123275'
Port USB #18 USB+LAN (PU018) 'PowerMax'
-
60 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123280'
Port USB #27 USB 3.0 (PU124) 'PowerMax'
-
60 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123290'
Port USB #29 USB 3.0 (PU128) 'PowerMax'
-
40 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123281'
Port USB #31 Mini (PU031) 'PowerMax'
-
50 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123282'
Port USB #32 Mini (PU032) 'PowerMax'
-
60 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123283'
Mini USB #33 (PU033) 'PowerMax'
-
60 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123284'
Mini USB #34 (PU034) 'PowerMax'
-
60 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123285'
Mini USB #35 (PU035) 'PowerMax'
-
60 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123286'
Mini USB #36 (PU036) 'PowerMax'
-
60 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123287'
Mini USB #38 (PU117) 'PowerMax'
-
60 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123288'
Micro USB #50 (PU121) 'PowerMax'
-
60 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123289'
Micro USB #51 (PU037) 'PowerMax'
-
50 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 20 บาท

DC Port
select Note from advice_co_th.price where code='A0097059'
DC Port #1
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097060'
DC Port #2
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097061'
DC Port #3
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097062'
DC Port #4
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097063'
DC Port #5
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097064'
DC Port #6
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097065'
DC Port #7
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097066'
DC Port #8
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097067'
DC Port #9
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097068'
DC Port #10
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097069'
DC Port #11
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097070'
DC Port #12
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097071'
DC Port #15
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097072'
DC Port #16
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097073'
DC Port #17
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097074'
DC Port #19
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097075'
DC Port #20
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097076'
DC Port #23
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097077'
DC Port #24
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097078'
DC Port #26
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097079'
DC Port #27
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097080'
DC Port #28
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097081'
DC Port #29
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097082'
DC Port #30
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097127'
DC Port #31
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097083'
DC Port #34
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097084'
DC Port #103 HP4310S
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097085'
DC Port #104 DELL 3200 3500
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097086'
DC Port #105 HP DV3000
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097087'
DC Port #106 HP DV5
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097088'
DC Port #109 TOSHIBA P25
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097089'
DC Port #120 ACER D150 D250
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097090'
DC Port #122 LENOVO Y330
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097091'
DC Port #123 SAMSUNG R530 R580
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097092'
DC Port #125 DELL 1735 1736 1737
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097093'
DC Port #126 DELL 1530 1545
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097094'
DC Port #127 HP 510
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097095'
DC Port #129 FUJITSU U5515
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097096'
DC Port #130 ACER 5516 5517
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097097'
DC Port #132 DELL 1525 1526
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097098'
DC Port #133 IBM W700
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097099'
DC Port #134 DELL CS1100
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097100'
DC Port #135 LENOVO S10
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097101'
DC Port #138 HP NC6110
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097102'
DC Port #139 HP Mini 2133
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097103'
DC Port #140 SONY PCG-K
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097104'
DC Port #142 SONY Z505
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097105'
DC Port #143 SAMSUNG R20 R20F
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097106'
DC Port #145 SONY FS FW
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097107'
DC Port #148 TOSHIBA Z100
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097108'
DC Port #149 HP 900AP
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097109'
DC Port #150 SONY VGN-FR
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097110'
DC Port #151 DELL LD600
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097111'
DC Port #152 HP ZD5000 ZV7000
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097112'
DC Port #153 HP NX5000 NC6220 ATM370 C110
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097113'
DC Port #157 HP DV1000 V2000
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097114'
DC Port #158 ACER 2350 5100
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097115'
DC Port #159 ACER 3050 3680
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097116'
DC Port #162 DELL 1000 1200 TC1130
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097119'
DC Port #174 DELL M17X
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097120'
DC Port #175 SONY FX100
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097122'
DC Port #178 ASUS W1000
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097123'
DC Port #179 ACER 5551 5741
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097124'
DC Port #181 ACER 622 650
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097125'
DC Port #182 ACER 5810T 4810
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097126'
DC Port #184 DELL N5010 N5110
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097128'
DC Port #187 HP DV4000
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097129'
DC Port #188 HP DV2000
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097130'
DC Port #193 TOSHIBA L555
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097131'
DC Port #195 SAMSUNG V20
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097132'
DC Port #198 ACER 5534 5538
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097134'
DC Port #204 IBM E420
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097136'
DC Port #209 SAMSUNG NP700Z5B
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097137'
DC Port #211 HP DV4 CQ40
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097138'
DC Port #212 TOSHIBA A300 C650
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097152'
DC Port #234
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097154'
DC Port #239
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097140'
DC Port #245
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097155'
DC Port IPAD
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101081'
DC Port LENOVO G400 G490
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101152'
DC Port LENOVO Z500
-
505 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101289'
DC Port HP 1000-1415TX
-
455 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 85 บาท

Chip Notebook
select Note from advice_co_th.price where code='A0067858'
Chip 216-081-005 (Grade A)
-
1,005 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091105'
Chip 95831HRTZ
-
45 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0062310'
Chip BQ24728
-
45 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096760'
Chip BIOS 25*32??(4 MAX) 'PartNB'
-
105 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101897'
Chip C 330uF
-
55 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101898'
Chip C 470uF
-
55 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101386'
Chip CG82NM10 SLGxx
-
750 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096757'
Chip CH SLJ4E 'PartNB'
-
545 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 105 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096756'
Chip CH SLJ4L 'PartNB'
-
650 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096695'
Chip CH SLJ8E 'PartNB'
-
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096716'
Chip CH=ISL88731C 'PartNB'
-
160 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096681'
Chip CH-216-0674021 'PartNB'
-
1,595 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 195 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096682'
Chip CH-216-0674022 'PartNB'
-
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096688'
Chip CH-216-0707001 'PartNB'
-
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096687'
Chip CH-216-0707009 'PartNB'
-
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096689'
Chip CH-216-0728018 'PartNB'
-
850 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098569'
Chip CH-216-0772000 'PartNB'
-
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096683'
Chip CH-216-0809024 'PartNB'
-
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096711'
Chip CH-218-0697014 'PartNB'
-
650 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096755'
Chip CH-82 HM55 'PartNB'
-
750 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096713'
Chip CH-EM=EB 'PartNB'
-
135 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096712'
Chip CH-EQ=FC 'PartNB'
-
135 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096679'
Chip CH-G86-631-A2 'PartNB'
-
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096680'
Chip CH-G86-635-A2 'PartNB'
-
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096714'
Chip CH-ISL6251 'PartNB'
-
135 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096715'
Chip CH-ISL88731A 'PartNB'
-
160 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096723'
Chip CH-IT8518E 'PartNB'
-
135 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096737'
Chip CH-KB926QF B1 'PartNB'
-
135 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096704'
Chip CH-N11M-GE1-S-A3 'PartNB'
-
650 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096703'
Chip CH-N11M-GE1-S-B1 'PartNB'
-
850 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096706'
Chip CH-N11M-LP2-S-A3 'PartNB'
-
850 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096705'
Chip CH-N12M-GE-S-B1 'PartNB'
-
650 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096721'
Chip CH-NPCE781EAODX 'PartNB'
-
135 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096725'
Chip CH-NPCE791LAODX 'PartNB'
-
160 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096745'
Chip CH-SR17D 'PartNB'
-
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096746'
Chip CH-SR17E 'PartNB'
-
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096744'
Chip CH-SR1SE 'PartNB'
-
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096743'
Chip CH-SR1SF 'PartNB'
-
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096747'
Chip CH-SR1W3 'PartNB'
-
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096748'
Chip CH-STJNV 'PartNB'
-
750 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096742'
Chip CH-TP51125 'PartNB'
-
135 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096740'
Chip CH-TPS51120 'PartNB'
-
135 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096701'
Chip GH- 216-0683008 'PartNB'
-
750 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096696'
Chip GH- 216-0707007 (เล็ก) 'PartNB'
-
850 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096700'
Chip GH- 216-0752003 'PartNB'
-
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096699'
Chip GH- 216-0772003 'PartNB'
-
1,335 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 215 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096702'
Chip GH- N11M-GE1-B-A3 'PartNB'
-
820 บาท
รวม VAT แล้ว
900 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096707'
Chip GH- N11P-GE1-A3 'PartNB'
-
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096733'
Chip GH-KB3926QF-D2 'PartNB'
-
135 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102216'
Chip GH-KB9012QF-A3
-
250 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096718'
Chip GH-RT8206A = RT8026A 'PartNB'
-
135 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096717'
Chip GH-RT8206B = RT8026B 'PartNB'
-
135 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096729'
Chip GH-WPCE775LAODG 'PartNB'
-
135 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101112'
Chip Nvidia NP13P-GL2-A1
-
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102452'
Chip SAMSUNG NP370R4E
-
300 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0094370'
Chip ISL88731CHRTZ
-
45 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096361'
Chip N13P-GL-A1 (Grade A)
-
1,005 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0065350'
Chip RT8206A
-
45 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096269'
Chip SJTNV (Intel BD82HM70)
(Grade A)
-
575 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0068808'
Chip SY8208BQNC
-
90 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0088470'
Chip TPS 51123
-
45 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0068807'
Chip UP1589Q /PWM3V-5V
-
95 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0094076'
Chip VGA 216-0842054
-
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,180 บาท
ประหยัด 150 บาท

Connector HDD
select Note from advice_co_th.price where code='A0101824'
HDD Connector ACER E1-431
-
740 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101825'
HDD Connector ACER V3-471
-
740 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101830'
HDD Connector ASUS K40
-
740 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101827'
HDD Connector DELL 5547
-
740 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101828'
HDD Connector DELL N5010
-
740 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101820'
HDD Connector HP CQ32
-
740 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101823'
HDD Connector HP CQ42
-
740 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101822'
HDD Connector HP CQ43
-
740 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101821'
HDD Connector HP DV2000
-
740 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101829'
HDD Connector SAMSUNG NP300
-
740 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 150 บาท