เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013365' GROUP BY pri.code order by pri.Url บานพับ/ ขาจอ/ลำโพง NB
พบสินค้า 45 รายการ
ลำโพง NB
select Note from advice_co_th.price where code='A0103313'
ลำโพง NB ACER Aspire 4551G PartNB
-
525 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103310'
ลำโพง NB ACER Aspire 4741 PartNB
-
525 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103296'
ลำโพง NB DELL Inspiron 3421 PartNB
-
525 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103295'
ลำโพง NB DELL Inspiron 5421 PartNB
-
525 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103297'
ลำโพง NB DELL Inspiron 5437 PartNB
-
525 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103300'
ลำโพง NB HP Compaq CQ40 PartNB
-
525 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103301'
ลำโพง NB HP Compaq CQ45 PartNB
-
525 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103321'
ลำโพง NB TOSHIBA Satellite C850 PartNB
-
525 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103318'
ลำโพง NB TOSHIBA Satellite L850 PartNB
-
525 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103319'
ลำโพง NB TOSHIBA Satellite L855 PartNB
-
525 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103320'
ลำโพง NB TOSHIBA Satellite L855D PartNB
-
525 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 65 บาท

บานพับ & ขาจอ
select Note from advice_co_th.price where code='A0098683'
ขาจอ ACER 1690 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098673'
ขาจอ ACER 2420 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098675'
ขาจอ ACER 4755 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098684'
ขาจอ ACER 5530 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098667'
ขาจอ ACER 5580 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098685'
ขาจอ ACER 5755 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098650'
ขาจอ ACER 89429 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098668'
ขาจอ ACER A80 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098686'
ขาจอ ACER E1-431 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098653'
ขาจอ ACER TM4730 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098688'
ขาจอ ACER V5-571 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098669'
ขาจอ DELL 4050 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098689'
ขาจอ DELL 5050 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098670'
ขาจอ HP 5610 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098678'
ขาจอ HP 8710W Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098671'
ขาจอ HP CQ40 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098654'
ขาจอ HP DV4 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098679'
ขาจอ HP NX7400 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098672'
ขาจอ HP V2000 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098691'
ขาจอ LENOVO G470 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098693'
ขาจอ LENOVO G480 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098692'
ขาจอ LENOVO G480A Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098695'
ขาจอ TOSHIBA A300 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098696'
ขาจอ TOSHIBA C640 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098680'
ขาจอ TOSHIBA C640 เล็ก Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098681'
ขาจอ TOSHIBA L840 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098682'
ขาจอ TOSHIBA M800 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท

บานพับ Notebook
select Note from advice_co_th.price where code='A0098657'
บานพับ ACER TM4720 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098655'
บานพับ ASUS A8 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098659'
บานพับ DELL 9300 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098661'
บานพับ DELL E5420 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098663'
บานพับ DELL V131 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098664'
บานพับ HP DV2000 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098665'
บานพับ HP NC2400 Part NB
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 80 บาท