เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024568' GROUP BY pri.code order by pri.Url อะไหล่ Smartphone
พบสินค้า 10 รายการ
จอ IPHONE
select Note from advice_co_th.price where code='A0098866'
จอ iphone 5G พร้อมทัช (ขาว)
-
450 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098867'
จอ iphone 5S พร้อมทัช (ขาว)
-
450 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098874'
จอ iphone 5S พร้อมทัช (ดำ)
-
450 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098875'
จอ iphone 6 พร้อมทัช (ขาว)
-
550 บาท
รวม VAT แล้ว
630 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098877'
จอ iphone 6 พร้อมทัช (ดำ)
-
550 บาท
รวม VAT แล้ว
630 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098870'
จอ iphone 6S พร้อมทัช (ขาว)
-
710 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098869'
จอ iphone 6S พร้อมทัช (ดำ)
-
710 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098876'
จอ iphone 6 plus พร้อมทัช (ขาว)
-
755 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 135 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098868'
จอ iphone 6 plus พร้อมทัช (ดำ)
-
755 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 135 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098871'
จอ iphone 6S plus พร้อมทัช (ขาว)
-
755 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 135 บาท