เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023546' GROUP BY pri.code order by pri.Url Antivirus / Internet Security
พบสินค้า 14 รายการ
Antivirus
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132432' and sp.pic_type='s'
KASPERSKY Antivirus (1Devices)
-
470 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132982' and sp.pic_type='s'
KASPERSKY Antivirus (1Devices) Renewal
-
345 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0064500' and sp.pic_type='s'
ESET NOD32 Antivirus (1Devices)
-
630 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133042' and sp.pic_type='s'
KASPERSKY Antivirus (3Devices)
-
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133058' and sp.pic_type='s'
KASPERSKY Antivirus (3Devices) Renewal
-
695 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 125 บาท

Internet Security
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132942' and sp.pic_type='s'
KASPERSKY Internet Security
(1Devices)
-
600 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132983' and sp.pic_type='s'
KASPERSKY Internet Security
(1Devices) Renewal
-
450 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095949' and sp.pic_type='s'
ESET Internet Security (1Devices)
-
795 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133057' and sp.pic_type='s'
KASPERSKY Internet Security
(3Devices)
-
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133043' and sp.pic_type='s'
KASPERSKY Internet Security
(3Devices) Renewal
-
930 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 170 บาท

Total Security
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133754' and sp.pic_type='s'
KASPERSKY Total Security
(1Devices)
-
670 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134329' and sp.pic_type='s'
KASPERSKY Total Security
(1Devices) Renewal
-
625 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133059' and sp.pic_type='s'
KASPERSKY Total Security
(3Devices)
-
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133044' and sp.pic_type='s'
KASPERSKY Total Security
(3Devices) Renewal
-
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,400 บาท
ประหยัด 220 บาท