เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013671' GROUP BY pri.code order by pri.Url Antivirus / Internet Security
พบสินค้า 13 รายการ
Total Security
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129361'
Bitdefender Total Security
(5Desktop)
-
639 บาท
รวม VAT แล้ว
699 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129110'
Kaspersky Total Security
(1Desktop)
-
790 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129111'
Kaspersky Total Security
(3Desktop)
-
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 150 บาท

Internet Security
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129360'
Bitdefender Internet Security
(3Desktop)
-
539 บาท
รวม VAT แล้ว
629 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129107'
Kaspersky Internet Security
(1Desktop)
-
690 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129109'
Kaspersky Internet Security
(3Desktop)
-
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095949'
ESET NOD32 Internet Security
(1Desktop)
-
800 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 50 บาท

Antivirus
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129359'
Bitdefender Antivirus Plus
(3Desktop)
-
390 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119643'
Kaspersky Antivirus 2019
(1Desktop)
-
450 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129106'
Kaspersky Antivirus (1Desktop)
-
510 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119644'
Kaspersky Antivirus 2019
(3Desktop)
-
980 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129105'
Kaspersky Antivirus (3Desktop)
-
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,170 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064500'
ESET NOD32 Antivirus (1Desktop)
-
630 บาท
รวม VAT แล้ว
660 บาท
ประหยัด 30 บาท