เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013670' GROUP BY pri.code order by pri.Url Antivirus / Internet Security
พบสินค้า 6 รายการ
Internet Security
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129360'
Bitdefender Internet Security
(3Devices)
-
539 บาท
รวม VAT แล้ว
629 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119646'
Kaspersky Internet Security 2019
(1Devices)
-
630 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129107'
Kaspersky Internet Security
(1Devices)
-
690 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119648'
Kaspersky Internet Security 2019
(3Devices)
-
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129109'
Kaspersky Internet Security
(3Devices)
-
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095949'
ESET NOD32 Internet Security
(1Devices)
-
785 บาท
รวม VAT แล้ว
845 บาท
ประหยัด 60 บาท