เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022246' GROUP BY pri.code order by pri.Url Screen & Accessories
พบสินค้า 47 รายการ
Screen iScreen
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130168'
Tripod Screen iScreen (70x70)
ประกัน 1 ปี
1,680 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 310 บาท

Screen Acer
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0030601'
Wall Screen Acer (70x70)
-
390 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 100 บาท

Screen Gygar
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053827'
Wall Screen Gygar (70x70)
ประกัน 1 ปี
840 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053828'
Wall Screen Gygar (100'') 4:3
ประกัน 1 ปี
1,840 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053829'
Wall Screen Gygar (120'') 4:3
ประกัน 1 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053830'
Wall Screen Gygar (150'') 4:3
ประกัน 1 ปี
3,280 บาท
รวม VAT แล้ว
5,090 บาท
ประหยัด 1,810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053824'
Tripod Screen Gygar (100'') 4:3
ประกัน 1 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053831'
Motorized Screen Gygar (100") 4:3
ประกัน 1 ปี
3,970 บาท
รวม VAT แล้ว
4,900 บาท
ประหยัด 930 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053833'
Motorized Screen Gygar (120") 4:3
ประกัน 1 ปี
4,400 บาท
รวม VAT แล้ว
5,500 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053832'
Motorized Screen Gygar (150") 4:3
ประกัน 1 ปี
9,400 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129001'
Motorized Screen Gygar (240'') 16:9 By Order
ประกัน 1 ปี
59,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

Screen Razr
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058970'
Tripod Screen Razr (100'') 4:3
ประกัน 3 ปี
3,510 บาท
รวม VAT แล้ว
3,900 บาท
ประหยัด 390 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103859'
Motorized Screen Razr OMW-V100A
(100'') 4:3
ประกัน 3 ปี
6,540 บาท
รวม VAT แล้ว
7,700 บาท
ประหยัด 1,160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103858'
Motorized Screen Razr OMW-V120A
(120'') 4:3
ประกัน 3 ปี
7,560 บาท
รวม VAT แล้ว
8,900 บาท
ประหยัด 1,340 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064758'
Motorized Screen Razr OMW-V150A
(150'') 4:3
ประกัน 3 ปี
16,200 บาท
รวม VAT แล้ว
17,800 บาท
ประหยัด 1,600 บาท

Screen Screenboy
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0062527'
Wall Screen Screenboy (150'') 4:3
ประกัน 1 ปี
4,230 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 1,060 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083968'
Motorized Screen Screenboy
(100'') 4:3
ประกัน 1 ปี
4,310 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 880 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127001'
Motorized Screen Screenboy (200")
(4:3) NR
ประกัน 1 ปี
20,210 บาท
รวม VAT แล้ว
23,500 บาท
ประหยัด 3,290 บาท

Screen VERTEX
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123406'
Wall Screen VERTEX (200'') 4:3
ประกัน 1 ปี
18,580 บาท
รวม VAT แล้ว
21,000 บาท
ประหยัด 2,420 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124339'
Tripod Screen VERTEX (60x60)
ประกัน 1 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0056967'
Tripod Screen VERTEX (70x70)
ประกัน 1 ปี
1,820 บาท
รวม VAT แล้ว
2,120 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115075'
Motorized Screen VERTEX (100") 16:10
ประกัน 3 ปี
8,910 บาท
รวม VAT แล้ว
10,500 บาท
ประหยัด 1,590 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050565'
Motorized Screen VERTEX (120") 4:3
ประกัน 3 ปี
8,010 บาท
รวม VAT แล้ว
8,900 บาท
ประหยัด 890 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0051003'
Motorized Screen VERTEX (150") 4:3
ประกัน 3 ปี
16,340 บาท
รวม VAT แล้ว
19,000 บาท
ประหยัด 2,660 บาท

Accessories
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0055262'
HANGER Gygar PC (43-65cm) White
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103285'
HANGER VERTEX LHG 06 (Size 42-65cm) White
ประกัน 1 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103286'
HANGER VERTEX LHG 06 (Size 42-65cm) Black
ประกัน 1 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112583'
HANGER VERTEX LHG-08 (Size 53-83cm) White
ประกัน 1 ปี
620 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065535'
ขาตั้งสำหรับ Projector Vertex
ประกัน 1 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123348'
ขาต่อสำหรับ Projector Vertex 120 cm (White)
ประกัน 1 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127944'
Laser Pointer NUBWO NWL-010 Black
ประกัน 1 ปี
279 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127084'
Laser Pointer OKER P009 Black
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116692'
Laser Pointer NUBWO NWL-009 Black
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128712'
Laser Pointer OKER P118 Black
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128713'
Laser Pointer OKER P118 White
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085532'
Laser Pointer OKER P002 White
ประกัน 1 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0056215'
Laser Pointer OKER P002 Red
ประกัน 1 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082283'
Laser Pointer OKER P001 Brown
ประกัน 1 ปี
570 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0052496'
Laser Pointer Logitech R400
ประกัน 3 ปี
900 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116894'
Laser Pointer Logitech R500 Graphite
ประกัน 1 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116575'
Laser Pointer Logitech R500 Mid Grey
ประกัน 1 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0041705'
Laser Pointer Logitech R800
ประกัน 3 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117057'
Laser Pointer Logitech SportLight Gold
ประกัน 1 ปี
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127678'
Laser Pointer Targus AMP30GL P30 White
ประกัน 3 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129711'
Laser Pointer Targus AMP32GL-50
ประกัน 3 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088105'
Remote Control RC-310RFIR VERTEX
ประกัน 1 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083197'
Wireless Dongle USB EPSON Elpap10
ประกัน 1 ปี
3,020 บาท
รวม VAT แล้ว
3,200 บาท
ประหยัด 180 บาท