เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023682' GROUP BY pri.code order by pri.Url Speaker Bluetooth
พบสินค้า 87 รายการ
JBL
select Note from advice_co_th.price where code='A0136965'
JBL BLUETOOTH GO 3 Black
ประกัน 1 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136968'
JBL BLUETOOTH GO 3 Black/Orange
ประกัน 1 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136969'
JBL BLUETOOTH GO 3 Gray
ประกัน 1 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136970'
JBL BLUETOOTH CLIP 4 Black
ประกัน 1 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136972'
JBL BLUETOOTH CLIP 4 Red
ประกัน 1 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136957'
JBL BLUETOOTH FLIP 5 Black
ประกัน 1 ปี
4,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136959'
JBL BLUETOOTH FLIP 5 Red
ประกัน 1 ปี
4,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136960'
JBL BLUETOOTH FLIP 5 Gray
ประกัน 1 ปี
4,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136961'
JBL BLUETOOTH CHARGE 4 Black
ประกัน 1 ปี
6,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136962'
JBL BLUETOOTH CHARGE 4 Blue
ประกัน 1 ปี
6,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136963'
JBL BLUETOOTH CHARGE 4 Red
ประกัน 1 ปี
6,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136964'
JBL BLUETOOTH CHARGE 4 Gray
ประกัน 1 ปี
6,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136976'
JBL BLUETOOTH PULSE Black
ประกัน 1 ปี
8,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136977'
JBL BLUETOOTH PULSE White
ประกัน 1 ปี
8,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136974'
JBL BLUETOOTH XTREME 3 Black
ประกัน 1 ปี
11,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136975'
JBL BLUETOOTH XTREME 3 Blue
ประกัน 1 ปี
11,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136978'
JBL BLUETOOTH BOOM BOX 2
ประกัน 1 ปี
17,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136980'
JBL BLUETOOTH PARTY BOX 310
ประกัน 1 ปี
19,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

XIAOMI
select Note from advice_co_th.price where code='A0136701'
XIAOMI BLUETOOTH (XMI-QBH4195GL) Mi Outdoor Black
ประกัน 1 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136702'
XIAOMI BLUETOOTH (XMI-QBH4197GL) Mi Outdoor Blue
ประกัน 1 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136703'
XIAOMI BLUETOOTH (XMI-BHR4802GL) Mi Portable Gray
ประกัน 1 ปี
630 บาท
รวม VAT แล้ว
699 บาท
ประหยัด 69 บาท

JABRA
select Note from advice_co_th.price where code='A0135364'
JABRA BLUETOOTH SPEAK 510 MS
ประกัน 1 ปี
5,050 บาท
รวม VAT แล้ว
5,550 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135366'
JABRA BLUETOOTH SPEAK 710 MS+
ประกัน 1 ปี
9,890 บาท
รวม VAT แล้ว
10,790 บาท
ประหยัด 900 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135367'
JABRA BLUETOOTH SPEAK 810 MS
ประกัน 1 ปี
22,000 บาท
รวม VAT แล้ว
24,200 บาท
ประหยัด 2,200 บาท

LENOVO
select Note from advice_co_th.price where code='A0133761'
Sound Bar LENOVO BLUETOOTH L101 White
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 60 บาท

DOPE
select Note from advice_co_th.price where code='A0135315'
DOPE BLUETOOTH (XL)
ประกัน 1 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135314'
DOPE BLUETOOTH (BOOM X)
ประกัน 1 ปี
2,440 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136693'
DOPE BLUETOOTH (Karaoke Gen2)
ประกัน 1 ปี
4,190 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 500 บาท

NUBWO
select Note from advice_co_th.price where code='A0128262'
(2.1) NUBWO BLUETOOTH (NSB-F01)
ประกัน 1 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 50 บาท

FANTECH
select Note from advice_co_th.price where code='A0137079'
FANTECH BLUETOOTH RUMBLE
(GS204) RGB
ประกัน 2 ปี
870 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 120 บาท

MD-TECH
select Note from advice_co_th.price where code='A0132959'
MD-TECH BLUETOOTH (SP-19) Blue
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132960'
MD-TECH BLUETOOTH (SP-19) Pink
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132961'
MD-TECH BLUETOOTH (SP-19) Puple
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0107330'
MD-TECH BLUETOOTH (S2028) Gold
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 14 บาท


MAGICTECH
select Note from advice_co_th.price where code='A0092225'
MAGICTECH BLUETOOTH (Y9) Blue
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128096'
MAGICTECH BLUETOOTH (TG506) Black
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128097'
MAGICTECH BLUETOOTH (TG506) Blue
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128098'
MAGICTECH BLUETOOTH (TG506) Red
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128187'
MAGICTECH BLUETOOTH (TG106) Red
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128188'
MAGICTECH BLUETOOTH (TG106) Balck
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128189'
MAGICTECH BLUETOOTH (TG106) Blue
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136283'
MAGICTECH BLUETOOTH (TG534) Black
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136284'
MAGICTECH BLUETOOTH (TG534) Camouflage
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 40 บาท

WESDAR
select Note from advice_co_th.price where code='A0124280'
WESDAR BLUETOOTH (K2)
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132273'
WESDAR BLUETOOTH (K15)
ประกัน 1 ปี
455 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124282'
WESDAR BLUETOOTH (K26)
ประกัน 1 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128079'
WESDAR BLUETOOTH (K32)
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 120 บาท

CREATIVE
select Note from advice_co_th.price where code='A0128761'
CREATIVE BLUETOOTH MUVO PLAY Black
ประกัน 1 ปี
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128762'
CREATIVE BLUETOOTH MUVO PLAY Blue
ประกัน 1 ปี
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 140 บาท

MICROLAB
select Note from advice_co_th.price where code='A0122358'
(2.1) MICROLAB BLUETOOTH
(M-600)
ประกัน 1 ปี
1,670 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 180 บาท

MUSIC D.J.
select Note from advice_co_th.price where code='A0125016'
Sound Bar BT 'MUSIC D.J.'
(M-2019) Black
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125017'
Sound Bar BT 'MUSIC D.J.'
(M-2019) Red
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125014'
Sound Bar BT 'MUSIC D.J.'
(M-2019) Blue
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095183'
MUSIC D.J. BLUETOOTH (SP-28) White
ประกัน 1 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122369'
MUSIC D.J. BLUETOOTH (P101) Black
ประกัน 1 ปี
560 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122370'
MUSIC D.J. BLUETOOTH (P101) Grey
ประกัน 1 ปี
560 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122371'
MUSIC D.J. BLUETOOTH (P101) Red
ประกัน 1 ปี
560 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122372'
MUSIC D.J. BLUETOOTH (P101) Blue
ประกัน 1 ปี
560 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122373'
MUSIC D.J. BLUETOOTH (P103) Black
ประกัน 1 ปี
560 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122374'
MUSIC D.J. BLUETOOTH (P103) Grey
ประกัน 1 ปี
560 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122375'
MUSIC D.J. BLUETOOTH (P103) Red
ประกัน 1 ปี
560 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122376'
MUSIC D.J. BLUETOOTH (P103) Blue
ประกัน 1 ปี
560 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0093079'
(2.1) MUSIC D.J. BLUETOOTH
(DJ-268) Black-Red
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0093080'
(2.1) MUSIC D.J. BLUETOOTH
(DJ-268) Black-Blue
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0092814'
(2.1) MUSIC D.J. BLUETOOTH
(SP-21) Blue
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0092818'
(2.1) MUSIC D.J. BLUETOOTH
(SP-21) Wood
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0087273'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-M9100C)
ประกัน 1 ปี
1,205 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0084292'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-M9100AB)
ประกัน 1 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,420 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110787'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(D6380)
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098631'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-M560GC)
ประกัน 1 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126084'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M16P) Blue
ประกัน 1 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,170 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0120377'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M992) Blue
ประกัน 1 ปี
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,380 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110783'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M999A) Black
ประกัน 1 ปี
1,380 บาท
รวม VAT แล้ว
1,480 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126088'
MUSIC D.J. BLUETOOTH (M-M999X) Black
ประกัน 1 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109094'
MUSIC D.J. BLUETOOTH (M-M999) Black
ประกัน 1 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095194'
Music D.J. BLUETOOTH (D-918C)
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113194'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M999C) Black
ประกัน 1 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109089'
MUSIC D.J. BLUETOOTH (M-M100) White
ประกัน 1 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109090'
MUSIC D.J. BLUETOOTH (M-M100) Black
ประกัน 1 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095652'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M16A)
ประกัน 1 ปี
1,640 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117247'
MUSIC D.J. BLUETOOTH (M-M999D) Black
ประกัน 1 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126087'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M20S)
ประกัน 1 ปี
2,370 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 220 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095193'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M20C)
ประกัน 1 ปี
2,550 บาท
รวม VAT แล้ว
2,800 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128384'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M20V) RGB
ประกัน 1 ปี
2,840 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109091'
MUSIC D.J. BLUETOOTH (M-M20B)
(Black)
ประกัน 1 ปี
3,320 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 270 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123396'
Music D.J. BLUETOOTH (M-20D) Black
ประกัน 1 ปี
3,320 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 270 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123397'
Music D.J. BLUETOOTH (M-M20X)
(Black)
ประกัน 1 ปี
3,540 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 350 บาท