เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '019801' GROUP BY pri.code order by pri.Url Speaker Bluetooth
พบสินค้า 73 รายการ
DOPE
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129922'
Dope BLUETOOTH (Mini) Black
ประกัน 1 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127577'
Dope BLUETOOTH Boombox (Black)
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 100 บาท

DOSS
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129926'
Doss BLUETOOTH (Soundbox Plus) Aqua
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129927'
Doss BLUETOOTH (Soundbox Plus) Navy Blue
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129928'
Doss BLUETOOTH (Soundbox Plus) Black
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 100 บาท

ITSONAS
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128705'
ITSONAS BLUETOOTH SPARKLE RGB Black
ประกัน 1 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128706'
ITSONAS BLUETOOTH SPARKLE RGB White
ประกัน 1 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 30 บาท

MAGICTECH
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128096'
Magictech BLUETOOTH (TG506) Black
ประกัน 1 ปี
199 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128097'
Magictech BLUETOOTH (TG506) Blue
ประกัน 1 ปี
199 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128098'
Magictech BLUETOOTH (TG506) Red
ประกัน 1 ปี
199 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092225'
Magictech BLUETOOTH (Y9) Blue
ประกัน 1 ปี
199 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092226'
Magictech BLUETOOTH (Y9) Red
ประกัน 1 ปี
199 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128187'
Magictech BLUETOOTH (TG106) Red
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128188'
Magictech BLUETOOTH (TG106) Balck
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128189'
Magictech BLUETOOTH (TG106) Blue
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

MD-TECH
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132959'
MD-TECH BLUETOOTH (SP19) Blue
ประกัน 1 ปี
209 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132960'
MD-TECH BLUETOOTH (SP19) Pink
ประกัน 1 ปี
209 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132961'
MD-TECH BLUETOOTH (SP19) White
ประกัน 1 ปี
209 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107328'
MD-TECH BLUETOOTH (S2028) Black
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107331'
MD-TECH BLUETOOTH (S2028) Red
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107333'
MD-TECH BLUETOOTH (S2028) Silver
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107330'
MD-TECH BLUETOOTH (S2028) Gold
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108347'
MD-TECH BLUETOOTH (MDB32) Blue
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107325'
MD-TECH BLUETOOTH (S2029) Gold
ประกัน 1 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107326'
MD-TECH BLUETOOTH (S2029) Red
ประกัน 1 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

OKER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126841'
OKER BLUETOOTH (T-78) Black
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126842'
OKER BLUETOOTH (T-78) Blue
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107074'
OKER BLUETOOTH (SP-987) White
ประกัน 1 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114149'
(2.1) OKER BLUETOOTH (SP-837M) Black/Red
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114150'
(2.1) OKER BLUETOOTH (SP-837M) Black/Orange
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114152'
(2.1) OKER BLUETOOTH (SP-526M) Black
ประกัน 1 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

NUBWO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127153'
Sound Bar BLUETOOTH NUBWO
(NSB-16) White
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127152'
Sound Bar BLUETOOTH NUBWO
(NSB-16) Red
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127151'
Sound Bar BLUETOOTH NUBWO
(NSB-16) Black
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128262'
NUBWO BLUETOOTH (NSB-F01)
ประกัน 1 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

MUSIC D.J.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102283'
Music D.J (T-2306A) Black
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097406'
Music D.J. BLUETOOTH (S815) Blue
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123405'
Music D.J. BLUETOOTH (S2000) Blue
ประกัน 1 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092814'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH
(SP-21) Blue
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093078'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH
(SP-25) Black-Blue
ประกัน 1 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087279'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-X3A) Blue
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
900 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087286'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-X3A) Orange
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
900 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075388'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-A8)
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087250'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-M200D)
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096438'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(SA-2120)
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087255'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(SA-1200)
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092760'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-M3)
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087257'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM,USB
(D8200A)
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087254'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(SA-1200T)
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087251'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(SA-1200K) +FM
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084292'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-M9100AB) FM
ประกัน 1 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,410 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077484'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(D5309A) Black
ประกัน 1 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,420 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091320'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-M16)
ประกัน 1 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,470 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087276'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(D8400A)
ประกัน 1 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,500 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087268'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(D860B)
ประกัน 1 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,500 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087267'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-M560G)
ประกัน 1 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,500 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095194'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(D918C)
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122362'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH
(M-M18BT)
ประกัน 1 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098630'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-M560GE)
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098629'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-M560GD)
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098631'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-M560GC) FM
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110787'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(D6380)
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087271'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-M560GA)
ประกัน 1 ปี
1,530 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090588'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(D860A) FM
ประกัน 1 ปี
1,530 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 120 บาท

MICROLAB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132481'
Sound Bar MICROLAB TM-100
ประกัน 1 ปี
4,350 บาท
รวม VAT แล้ว
4,750 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120374'
(2.0) MICROLAB BLUETOOTH (B70)
ประกัน 1 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 120 บาท

WESDAR
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124280'
Wesdar BLUETOOTH (K2) Black
ประกัน 1 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132271'
Wesdar BLUETOOTH (K11) Blue
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132272'
Wesdar BLUETOOTH (K11) Yellow
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132273'
Wesdar BLUETOOTH (K15)
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124282'
Wesdar BLUETOOTH (K26)
ประกัน 1 ปี
580 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128079'
Wesdar BLUETOOTH (K32)
ประกัน 1 ปี
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 70 บาท

CREATIVE
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111689'
CREATIVE BLUETOOTH Katana RGB Black
ประกัน 1 ปี
6,590 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 400 บาท