เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023682' GROUP BY pri.code order by pri.Url Speaker Bluetooth
พบสินค้า 33 รายการ
JBL
select Note from advice_co_th.price where code='A0133409'
JBL FLIP5 Yellow
ประกัน 1 ปี
4,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0123887'
JBL CHARGE4 Blue
ประกัน 1 ปี
6,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0123888'
JBL CHARGE4 Pink
ประกัน 1 ปี
6,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป


MAGICTECH
select Note from advice_co_th.price where code='A0128096'
Magictech BLUETOOTH (TG506) Black
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128097'
Magictech BLUETOOTH (TG506) Blue
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128098'
Magictech BLUETOOTH (TG506) Red
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128187'
Magictech BLUETOOTH (TG106) Red
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128188'
Magictech BLUETOOTH (TG106) Balck
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128189'
Magictech BLUETOOTH (TG106) Blue
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท

NUBWO
select Note from advice_co_th.price where code='A0128262'
(2.1) NUBWO BLUETOOTH (NSB-01)
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท

MUSIC D.J.
select Note from advice_co_th.price where code='A0125016'
Sound Bar BT 'Music D.J'
(M-2019) Black
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0093078'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH
(SP-25) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0087279'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-X3A) Blue
ประกัน 1 ปี
815 บาท
รวม VAT แล้ว
870 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0087286'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-X3A) Orange
ประกัน 1 ปี
815 บาท
รวม VAT แล้ว
870 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0092760'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-M3)
ประกัน 1 ปี
1,205 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0087257'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM,USB
(D8200A)
ประกัน 1 ปี
1,205 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0087255'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(SA-1200)
ประกัน 1 ปี
1,205 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096438'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(SA-2120)
ประกัน 1 ปี
1,205 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0090588'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(D860A) FM
ประกัน 1 ปี
1,520 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0084292'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-M9100AB)
ประกัน 1 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,410 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0087274'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-F4) FM
ประกัน 1 ปี
1,360 บาท
รวม VAT แล้ว
1,430 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0087267'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-M560G)
ประกัน 1 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095194'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(D918C)
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098629'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-M560GD)
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110787'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(D6380)
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 100 บาท

MICROLAB
select Note from advice_co_th.price where code='A0132481'
MICROLAB SOUND TM-100
ประกัน 1 ปี
4,260 บาท
รวม VAT แล้ว
4,660 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0120372'
(2.1) MICROLAB BLUETOOTH
(M-200)
ประกัน 1 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,480 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095192'
(2.1) MICROLAB BLUETOOTH
(M-660)
ประกัน 1 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,570 บาท
ประหยัด 100 บาท

WESDAR
select Note from advice_co_th.price where code='A0132273'
Wesdar BLUETOOTH (K15)
ประกัน 1 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128079'
Wesdar BLUETOOTH (K32)
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 90 บาท

CREATIVE
select Note from advice_co_th.price where code='A0128761'
CREATIVE BLUETOOTH MUVO PLAY Black
ประกัน 1 ปี
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128762'
CREATIVE BLUETOOTH MUVO PLAY Blue By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0128763'
CREATIVE BLUETOOTH MUVO PLAY Orange By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป