เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '019800' GROUP BY pri.code order by pri.Url Speaker Bluetooth
พบสินค้า 84 รายการ
CREATIVE
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128763'
CREATIVE BLUETOOTH MUVO PLAY Orange
ประกัน 1 ปี
1,155 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 195 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128762'
CREATIVE BLUETOOTH MUVO PLAY Blue
ประกัน 1 ปี
1,155 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 195 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111689'
CREATIVE BLUETOOTH Katana RGB Black
ประกัน 1 ปี
6,685 บาท
รวม VAT แล้ว
7,590 บาท
ประหยัด 905 บาท

DOPE
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129922'
Dope BLUETOOTH (Mini) Black
ประกัน 1 ปี
605 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127577'
Dope BLUETOOTH (Boombox) Black
ประกัน 1 ปี
865 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 125 บาท

DOSS
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129924'
Doss BLUETOOTH (Soundbox Plus) White
ประกัน 1 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129925'
Doss BLUETOOTH (Soundbox Plus) Pink
ประกัน 1 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129926'
Doss BLUETOOTH (Soundbox Plus) Aqua
ประกัน 1 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129927'
Doss BLUETOOTH (Soundbox Plus) Navy Blue
ประกัน 1 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129928'
Doss BLUETOOTH (Soundbox Plus) Black
ประกัน 1 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129930'
Doss BLUETOOTH (Soundbox Pro Plus) Green
ประกัน 1 ปี
1,275 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 215 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129931'
Doss BLUETOOTH (Soundbox Pro Plus) Navy Blue
ประกัน 1 ปี
1,275 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 215 บาท

ITSONAS
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128705'
ITSONAS BLUETOOTH SPARKLE RGB Black
ประกัน 1 ปี
565 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128706'
ITSONAS BLUETOOTH SPARKLE RGB White
ประกัน 1 ปี
565 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 85 บาท

TOP
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080713'
TOP BLUETOOTH (T-2095A) White
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 65 บาท

MAGICTECH
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128096'
Magictech BLUETOOTH (TG506) Black
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128097'
Magictech BLUETOOTH (TG506) Blue
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128098'
Magictech BLUETOOTH (TG506) Red
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092225'
Magictech BLUETOOTH (Y9) Blue
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092226'
Magictech BLUETOOTH (Y9) Red
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092227'
Magictech BLUETOOTH (Y9) Black
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128187'
Magictech BLUETOOTH (TG106) Red
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128188'
Magictech BLUETOOTH (TG106) Balck
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128189'
Magictech BLUETOOTH (TG106) Blue
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 45 บาท

MD-TECH
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096815'
MD-TECH BLUETOOTH (A8) Silver
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107328'
MD-TECH BLUETOOTH (S2028) Black
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107331'
MD-TECH BLUETOOTH (S2028) Red
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107333'
MD-TECH BLUETOOTH (S2028) Silver
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107330'
MD-TECH BLUETOOTH (S2028) Gold
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108347'
MD-TECH BLUETOOTH (MD-B32) Blue
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107325'
MD-TECH BLUETOOTH (S2029) Gold
ประกัน 1 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107326'
MD-TECH BLUETOOTH (S2029) Red
ประกัน 1 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 25 บาท

OKER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126841'
OKER BLUETOOTH (T-78) Black
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126842'
OKER BLUETOOTH (T-78) Blue
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107074'
OKER BLUETOOTH (SP-987) White
ประกัน 1 ปี
415 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114148'
(2.1) OKER BLUETOOTH (SP-837M) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114149'
(2.1) OKER BLUETOOTH (SP-837M) Black/Red
ประกัน 1 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114150'
(2.1) OKER BLUETOOTH (SP-837M) Black/Orange
ประกัน 1 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 25 บาท

NUBWO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128262'
NUBWO BLUETOOTH (NSB-F01)
ประกัน 1 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 50 บาท

MUSIC D.J.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125017'
Sound Bar BT Music D.J. (M-2019) Red
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125014'
Sound Bar BT Music D.J. (M-2019) Blue
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102284'
Music D.J. (T-2306A) Blue
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102285'
Music D.J. (T-2306A) Red
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102286'
Music D.J. (T-2306A) White
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102283'
Music D.J (T-2306A) Black
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097409'
Music D.J. BLUETOOTH (S815) Gold
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097405'
Music D.J. BLUETOOTH (S815) Black
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097406'
Music D.J. BLUETOOTH (S815) Blue
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097407'
Music D.J. BLUETOOTH (S815) Silver
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097410'
Music D.J. BLUETOOTH (S2025) Red
ประกัน 1 ปี
425 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097415'
Music D.J. BLUETOOTH (S2025) Gold
ประกัน 1 ปี
425 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092814'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH
(SP-21) Blue
ประกัน 1 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092818'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH
(SP-21) Wood
ประกัน 1 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093078'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH
(SP-25) Black-Blue
ประกัน 1 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075388'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-A8)
ประกัน 1 ปี
1,225 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087250'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-M200D)
ประกัน 1 ปี
1,225 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087259'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(SA-2100A)
ประกัน 1 ปี
1,225 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096438'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(SA-2120)
ประกัน 1 ปี
1,225 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087255'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(SA-1200)
ประกัน 1 ปี
1,225 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092760'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-M3)
ประกัน 1 ปี
1,225 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087257'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM,USB
(D8200A)
ประกัน 1 ปี
1,225 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087254'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(SA-1200T)
ประกัน 1 ปี
1,225 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075383'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-M9100A)
ประกัน 1 ปี
1,325 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077484'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(D5309A) Black
ประกัน 1 ปี
1,365 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091320'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-M16)
ประกัน 1 ปี
1,365 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087276'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(D8400A)
ประกัน 1 ปี
1,405 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087268'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(D860B)
ประกัน 1 ปี
1,405 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087267'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-M560G)
ประกัน 1 ปี
1,405 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095194'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(D918C)
ประกัน 1 ปี
1,485 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122362'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH
(M-M18BT)
ประกัน 1 ปี
1,485 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098631'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-M560GC)
ประกัน 1 ปี
1,485 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098630'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-M560GE)
ประกัน 1 ปี
1,485 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098629'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-M560GD)
ประกัน 1 ปี
1,485 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110787'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(D6380)
ประกัน 1 ปี
1,485 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087271'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(M-M560GA)
ประกัน 1 ปี
1,505 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090588'
(2.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(D860A)
ประกัน 1 ปี
1,505 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090646'
(5.1) Music D.J. BLUETOOTH FM USB
(A60A)
ประกัน 1 ปี
2,185 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 165 บาท

MICROLAB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120374'
(2.0) MICROLAB BLUETOOTH
(B70) Black
ประกัน 1 ปี
1,270 บาท
รวม VAT แล้ว
1,380 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092702'
(2.1) MICROLAB BLUETOOTH
(M-106) Black
ประกัน 1 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
800 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120372'
(2.1) MICROLAB BLUETOOTH
(M200) Black
ประกัน 1 ปี
1,335 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095191'
(2.1) MICROLAB BLUETOOTH
(TMN-9BT) Black
ประกัน 1 ปี
1,640 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080577'
(2.1) MICROLAB BLUETOOTH
(T10) Black
ประกัน 1 ปี
2,925 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 225 บาท

WESDAR
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124280'
Wesdar BLUETOOTH (K2) Black
ประกัน 1 ปี
395 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128079'
Wesdar BLUETOOTH (K32) Black
ประกัน 1 ปี
1,345 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 105 บาท