เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '020858' GROUP BY pri.code order by pri.Url Headset Bluetooth & Wireless
พบสินค้า 12 รายการ
BLUETOOTH
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128191'
Headphone BLUETOOTH MD-TECH
(BT5) White
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113575'
Headphone BLUETOOTH OKER
(SM-1601) Pink
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109871'
Headphone BLUETOOTH OKER
(SM-1601) Black
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113574'
Headphone BLUETOOTH OKER
(SM-1601) Silver
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113571'
Headphone BLUETOOTH OKER
(SM-1601) Gold
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131379'
Headphone BLUETOOTH OKER
(BT-1625) White
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131381'
Headphone BLUETOOTH OKER
(BT-1625) Pink
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131382'
Headphone BLUETOOTH OKER
(BT-1625) Blue
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131380'
Headphone BLUETOOTH OKER
(BT-1625) Black
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084892'
Headphone BLUETOOTH OKER
(SM-889) Balck/Red
ประกัน 1 ปี
355 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090818'
Headphone BLUETOOTH OKER
(SM-889) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
355 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081371'
Headphone BLUETOOTH OKER
(SM-225N) Green
ประกัน 1 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 105 บาท