เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '019194' GROUP BY pri.code order by pri.Url LED TV
พบสินค้า 10 รายการ
TV 32'' LED
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128424'
LED TV 32'' LG (32LM550)
ประกัน 1 ปี
4,890 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123148'
LED TV 32'' SAMSUNG (UA32N4003)
ประกัน 1 ปี
5,210 บาท
รวม VAT แล้ว
5,390 บาท
ประหยัด 180 บาท

TV 40'' LED
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116539'
LED TV 40'' SAMSUNG Smart TV
(UA40J5250DK)
ประกัน 1 ปี
8,160 บาท
รวม VAT แล้ว
8,590 บาท
ประหยัด 430 บาท


TV 49'' LED
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101665'
LED TV 49'' SAMSUNG Smart TV
(UA49J5250AK)
ประกัน 1 ปี
9,240 บาท
รวม VAT แล้ว
10,500 บาท
ประหยัด 1,260 บาท

TV 55'' LED
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127486'
LED TV 55'' SAMSUNG Smart TV
(UA55RU7100KXXT)
ประกัน 1 ปี
13,090 บาท
รวม VAT แล้ว
13,990 บาท
ประหยัด 900 บาท

TV 60'' LED
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127945'
LED TV 60'' LG Smart TV (60UM7100) 4K
ประกัน 1 ปี
16,970 บาท
รวม VAT แล้ว
17,500 บาท
ประหยัด 530 บาท

TV 65'' LED
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128691'
LED TV 65'' LG Smart TV (65UM7290) 4K
ประกัน 1 ปี
20,610 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 2,290 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128447'
LED TV 65'' SAMSUNG Smart TV
(UA65RU7100) 4K
ประกัน 1 ปี
23,660 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 240 บาท

ขาแขวน TV
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081528'
ขาแขวน TV/Plasma 32'' to 60''
-
340 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073850'
ขาแขวน TV/Plasma 26'' to 55''
-
420 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 70 บาท