เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025050' GROUP BY pri.code order by pri.Url Gaming Desktop PC
พบสินค้า 7 รายการ
Gaming Desktop PC LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139346' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo Legion Tower 5 26AMR5 NES
(90RC00M4TA)
ประกัน 3 ปี
42,200 บาท
รวม VAT แล้ว
46,900 บาท
ประหยัด 4,700 บาท


Gaming Desktop PC MSI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136335' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI MAG Codex X5 11TD-435TH
ประกัน 3 ปี
79,400 บาท
รวม VAT แล้ว
84,900 บาท
ประหยัด 5,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136926' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI MEG Trident X 11TD-1665TH
ประกัน 3 ปี
83,900 บาท
รวม VAT แล้ว
89,900 บาท
ประหยัด 6,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138222' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI MEG Trident X 11TE-1664TH
ประกัน 3 ปี
99,900 บาท
รวม VAT แล้ว
102,000 บาท
ประหยัด 2,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138219' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI MEG Trident X 11TE-1663TH
ประกัน 3 ปี
108,900 บาท
รวม VAT แล้ว
112,000 บาท
ประหยัด 3,100 บาท

Gaming Desktop PC ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139107' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus ROG Strix ROG G10DK-A3400G091T
(Star Black)
-
26,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138751' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus ROG Strix G15DK-R5600X174T
(Star Black)
-
49,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป