เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '020427' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cable Charger
พบสินค้า 61 รายการ

CABLE CHARGER FOR IPHONE ELOOP
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113586'
Cable Charger for iPhone
(1M,S11) 'ELOOP' White
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
109 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113591'
Cable Charger for iPhone
(1M,S21) 'ELOOP' Red
ประกัน 1 ปี
82 บาท
รวม VAT แล้ว
116 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113592'
Cable Charger for iPhone
(1M,S21) 'ELOOP' Blue
ประกัน 1 ปี
82 บาท
รวม VAT แล้ว
116 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113590'
Cable Charger for iPhone
(1M,S21) 'ELOOP' Black
ประกัน 1 ปี
82 บาท
รวม VAT แล้ว
116 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117663'
Cable Charger for iPhone
(1M,S41) 'ELOOP' Gold
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 30 บาท

CABLE CHARGER USB TO C PISEN
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096631'
Cable USB To Type-C (1M,MU09-1000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
109 บาท
ประหยัด 19 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113851'
Cable USB To Type-C (1M,LTC01-1000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 19 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127369'
Cable USB To Type-C (1M,LTC01-1000) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 19 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128194'
Cable USB To Type-C (1M,MU09-1000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 19 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114545'
Cable USB To Type-C (1M,TC05-1000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 29 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127378'
Cable USB To Type-C (1.2M,TC23-1200) 'PISEN' Dark Blue
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 29 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127805'
Cable USB To Type-C (1.2M,TC14-1200) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 29 บาท

CABLE CHARGER 3in1 ALL BRAND
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080912'
Car Charger 1USB + 2 Cigarette
(TS-D042) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
239 บาท
ประหยัด 34 บาท

CABLE CHARGER FOR IPHONE PISEN
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074572'
Cable Charger for iPhone
(1.5M,AL02-1500) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077917'
Cable Charger for iPhone
(1M,AL05-1000,Fast) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115032'
Cable Charger for iPhone
(1M,AP04-1000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127799'
Cable Charger for iPhone
(1.2M,AL17-1200) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122876'
Cable Charger for iPhone
(1.5M,AL12-1500) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 29 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122875'
Cable Charger for iPhone
(1.5M,AL12-1500) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 29 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127376'
Cable Charger for iPhone
(1.2M,AL14-1200) 'PISEN' Light Blue
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 29 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127377'
Cable Charger for iPhone
(1.2M,AL14-1200) 'PISEN' Dark Blue
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 29 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083390'
Cable Charger for iPhone
(3M,AL02-3000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 34 บาท

CABLE USB TO MICRO USB WK
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127711'
Cable USB To Micro USB (1M,WDC-070m) 'WK' White
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127710'
Cable USB To Micro USB (1M,WDC-070m) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095929'
Cable USB To Micro USB (1M,KINGKONG) 'WK' Gold
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 29 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102621'
Cable USB To Micro USB (1M,KINGKONG) 'WK' Rose Gold
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 29 บาท

CABLE CHARGER 2in1 ALL BRAND
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120248'
Cable Charger 2in1 (1M,CAMLYW-01) 'BASEUS' คละสี
ประกัน 1 ปี
79 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 20 บาท

CABLE USB TO MICRO USB ELOOP
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113598'
Cable USB To Micro USB (1M,S32) 'ELOOP' Black
ประกัน 1 ปี
49 บาท
รวม VAT แล้ว
79 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113600'
Cable USB To Micro USB (1M,S32) 'ELOOP'Gray
ประกัน 1 ปี
49 บาท
รวม VAT แล้ว
79 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115046'
Cable USB To Micro USB (1M,S32) 'ELOOP' Red
ประกัน 1 ปี
49 บาท
รวม VAT แล้ว
79 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113587'
Cable USB To Micro USB (1M,S12) 'ELOOP' Black
ประกัน 1 ปี
69 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113588'
Cable USB To Micro USB (1M,S12) 'ELOOP' White
ประกัน 1 ปี
69 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113593'
Cable USB To Micro USB (1M,S22) 'ELOOP' Red
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
109 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113594'
Cable USB To Micro USB (1M,S22) 'ELOOP' Black
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
109 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113595'
Cable USB To Micro USB (1M,S22) 'ELOOP' Blue
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
109 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121654'
Cable USB To Micro USB (1M,S42) 'ELOOP' Pink
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121653'
Cable USB To Micro USB (1M,S42) 'ELOOP' Black
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 34 บาท


CABLE USB TO MICRO USB PISEN
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103324'
Cable USB To Micro USB (1.5M,MU-1500) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077908'
Cable USB To Micro USB (3M,MU02-3000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 24 บาท

CABLE CHARGER TYPE-C -PISEN
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127371'
Cable Type-C To Type-C (1M,TCC04-1000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 29 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127370'
Cable Type-C To Type-C (1M,TCC04-1000) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 29 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127798'
Cable Type-C To 3.5mm Audio
(TS-E128) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
269 บาท
ประหยัด 29 บาท

CABLE CHARGER FOR IPHONE OTHER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127797'
Cable iPhone To 3.5mm Audio
(TS-E128) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
286 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 29 บาท

CABLE CHARGER USB TO C WK
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125216'
Cable USB To Type-C (1M,WDC-072) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
79 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127715'
Cable USB To Type-C (1M,WDC-070a) 'WK' White
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 29 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119767'
Cable USB To Type-C (1M,KINGKONG) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119768'
Cable USB To Type-C (1M,KINGKONG) 'WK' Gold
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119770'
Cable USB To Type-C (1M,KINGKONG) 'WK' Rose Gold
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 24 บาท

CONNECTION KIT
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120629'
Cable HDTV TO iPhone,Android
(1M,GL-011) Black
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
379 บาท
ประหยัด 29 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104694'
Cable HDTV TO iPhone,Android
(2M,A5-08) Pink
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
379 บาท
ประหยัด 39 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099490'
Cable HDTV TO iPhone,Android
(2M,A5-08) Gold
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
379 บาท
ประหยัด 39 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122870'
Cable HDTV Adabter Wireless Mobile To HDMI
(GL-016) 'Glink'
ประกัน 1 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
519 บาท
ประหยัด 49 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120632'
Cable HDMI+VGA TO Iphone 'GLINK'
(GL-010)
ประกัน 1 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
709 บาท
ประหยัด 99 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121377'
HDMI Dongle Wifi Display Receiver 'E8'
(WECAST)
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
429 บาท
ประหยัด 39 บาท

CABLE CHARGER FOR IPHONE WK
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125215'
Cable Charger for iPhone
(1M,WDC-072) 'WK' White
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
79 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125214'
Cable Charger for iPhone
(1M,WDC-072) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
89 บาท
ประหยัด 34 บาท

CABLE CHARGER USB TO C ELOOP
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115049'
Cable USB To Type-C (1M,S33) 'ELOOP' Grey
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
79 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115051'
Cable USB To Type-C (1M,S33) 'ELOOP' Red
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
79 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115050'
Cable USB To Type-C (1M,S33) 'ELOOP' White
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
79 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115048'
Cable USB To Type-C (1M,S33) 'ELOOP' Brown
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
79 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115047'
Cable USB To Type-C (1M,S33) 'ELOOP' Black
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
79 บาท
ประหยัด 24 บาท