เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023473' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cable Charger
พบสินค้า 88 รายการ
CABLE CHARGER USB TO C WK
select Note from advice_co_th.price where code='A0119769'
Cable USB To Type-C (1M,KINGKONG) 'WK' Gray
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119767'
Cable USB To Type-C (1M,KINGKONG) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119768'
Cable USB To Type-C (1M,KINGKONG) 'WK' Gold
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119770'
Cable USB To Type-C (1M,KINGKONG) 'WK' Rose Gold
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130823'
Cable USB To Type-C (1M,WDC-107) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท

CABLE CHARGER FOR IPHONE BELKIN
select Note from advice_co_th.price where code='A0134998'
Cable USB To Lightning (1M,Boost Charge) 'BELKIN' Black
ประกัน 2 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134999'
Cable USB To Lightning (1M,Boost Charge) 'BELKIN' White
ประกัน 2 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 140 บาท

CABLE CHARGER USB TO C PISEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0127369'
Cable USB To Type-C (1M,LTC01-1000) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113851'
Cable USB To Type-C (1M,LTC01-1000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127802'
Cable USB To Type-C (1.2M,TC14-1200) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127805'
Cable USB To Type-C (1.2M,TC14-1200) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129771'
Cable USB To Type-C (1M,TC10-1000) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127379'
Cable USB To Type-C (1.2M,TC23-1200) 'PISEN' Light Blue
ประกัน 1 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127378'
Cable USB To Type-C (1.2M,TC23-1200) 'PISEN' Dark Blue
ประกัน 1 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129918'
Cable USB To Type-C (1M,TC10-1500) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
149 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133219'
Cable USB To Type-C Ultra Fast
(1.2M,HW01-12TC) 'PISEN' Red
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133220'
Cable USB To Type-C Ultra Fast
(1.2M,HW01-12TC) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 30 บาท

CABLE CHARGER TYPE-C PISEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0134595'
Cable Type-C To Lightning
(1M,3A,CL-PD-1000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130648'
Cable Type-C To Lightning
(1M,3A PD,PCL03-1000) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130649'
Cable Type-C To Lightning
(1M,3A PD,PCL03-1000) 'PISEN' Red
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134345'
Cable Type-C To Type-C (1M,LS-TC05) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134878'
Cable Type-C To Type-C (1M,LS-TC05) 'PISEN' Red
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 30 บาท

CABLE USB TO MICRO USB ELOOP
select Note from advice_co_th.price where code='A0133963'
Cable USB To Micro USB (1M,S32) 'ORSEN' Black by ELOOP
ประกัน 1 ปี
42 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 73 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133964'
Cable USB To Micro USB (1M,S32) 'ORSEN' White by ELOOP
ประกัน 1 ปี
42 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 73 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133965'
Cable USB To Micro USB (1M,S32) 'ORSEN' Brown by ELOOP
ประกัน 1 ปี
42 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 73 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133966'
Cable USB To Micro USB (1M,S32) 'ORSEN' Gray by ELOOP
ประกัน 1 ปี
42 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 73 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133967'
Cable USB To Micro USB (1M,S32) 'ORSEN' Red by ELOOP
ประกัน 1 ปี
42 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 73 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113587'
Cable USB To Micro USB (1M,S12) 'ELOOP' Black
ประกัน 1 ปี
64 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113588'
Cable USB To Micro USB (1M,S12) 'ELOOP' White
ประกัน 1 ปี
64 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113589'
Cable USB To Micro USB (1M,S12) 'ELOOP' Red
ประกัน 1 ปี
64 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113593'
Cable USB To Micro USB (1M,S22) 'ELOOP' Red
ประกัน 1 ปี
74 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113594'
Cable USB To Micro USB (1M,S22) 'ELOOP' Black
ประกัน 1 ปี
74 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113595'
Cable USB To Micro USB (1M,S22) 'ELOOP' Blue
ประกัน 1 ปี
74 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121654'
Cable USB To Micro USB (1M,S42) 'ELOOP' Pink
ประกัน 1 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117664'
Cable USB To Micro USB (1M,S42) 'ELOOP' Gold
ประกัน 1 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 100 บาท

CABLE CHARGER TYPE-C APPLE
select Note from advice_co_th.price where code='A0134570'
Cable Type-C To Type-C (1M,MUF72ZA/A) 'APPLE' White
ประกัน 2 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 90 บาท

CABLE CHARGER PVC USB-C To Lighting BELKIN
select Note from advice_co_th.price where code='A0134994'
Cable Charger PVC USB-C To Lighting
(1M,2.4A) 'BELKIN' Black
ประกัน 2 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134995'
Cable Charger PVC USB-C To Lighting
(1M,2.4A) 'BELKIN' White
ประกัน 2 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท

CABLE USB TO MICRO USB PISEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0117758'
Cable USB To Micro USB (MU01-800) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
79 บาท
ประหยัด 24 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096629'
Cable USB To Micro USB (MU01-800) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
79 บาท
ประหยัด 24 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103324'
Cable USB To Micro USB (1.5M,MU01-1500) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 24 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098222'
Cable USB To Micro USB (1.5M,MU01-1500) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 24 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129626'
Cable USB To Micro USB (1.2M/MU18-1200) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 24 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129627'
Cable USB To Micro USB (1.2M/MU18-1200) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 24 บาท

CABLE CHARGER USB TO C ELOOP/ORSEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0133968'
Cable USB To Type-C (1M,S33) 'ORSEN' White by ELOOP
ประกัน 1 ปี
48 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 81 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133969'
Cable USB To Type-C (1M,S33) 'ORSEN' Brown by ELOOP
ประกัน 1 ปี
48 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 81 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133970'
Cable USB To Type-C (1M,S33) 'ORSEN' Grey by ELOOP
ประกัน 1 ปี
48 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 81 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133971'
Cable USB To Type-C (1M,S33) 'ORSEN' Red by ELOOP
ประกัน 1 ปี
48 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 81 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133972'
Cable USB To Type-C (1M,S33) 'ORSEN' Black by ELOOP
ประกัน 1 ปี
48 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 81 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117666'
Cable USB To Type-C (1M,S43) 'ELOOP' Gold
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 110 บาท

CABLE CHARGER USB-A To LGH BELKIN
select Note from advice_co_th.price where code='A0134997'
Cable Charger USB-A To LGH
(3M,Double Nylon) 'BELKIN' White
ประกัน 2 ปี
840 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 150 บาท

CABLE CHARGER FOR IPHONE WK
select Note from advice_co_th.price where code='A0130818'
Cable USB To Lightning (1M,WDC-079) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095924'
Cable USB To Lightning (1M/KINGKONG) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095927'
Cable USB To Lightning (1M,KINGKONG) 'WK' Rose Gold
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท

CONNECTION KIT
select Note from advice_co_th.price where code='A0132070'
Cable HDTV For iPhone,Android,Type C
(1M) Red
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
239 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099491'
Cable HDTV For iPhone,Android
(2M,A5-08) Silver
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
379 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099490'
Cable HDTV For iPhone,Android
(2M,A5-08) Gold
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
379 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0082235'
HDMI Dongle Wifi Display Receiver 'WECAST'
(C2)
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
439 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121377'
HDMI Dongle Wifi Display Receiver 'WECAST'
(E8)
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
439 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0082255'
HDMI Dongle Wifi Display Receiver 'WECAST'
(E3)
ประกัน 1 ปี
794 บาท
รวม VAT แล้ว
849 บาท
ประหยัด 55 บาท

CABLE USB TO MICRO USB BELKIN
select Note from advice_co_th.price where code='A0135001'
Cable USB To Micro USB (1M,Boost Charge) 'BELKIN' Black
ประกัน 2 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135002'
Cable USB To Micro USB (1M,Boost Charge) 'BELKIN' White
ประกัน 2 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 40 บาท

CABLE CHARGER FOR IPHONE PISEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0077917'
Cable USB To Lightning (1M,AL05-1000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
79 บาท
รวม VAT แล้ว
109 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096628'
Cable Lightning To 3.5 AUX Audio
(1.5M/YP05) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112415'
Cable USB To Lightning (1M,AP04-1000) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 29 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0115032'
Cable USB To Lightning (1M/AP04-1000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 29 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122875'
Cable USB To Lightning (1.5M,AL12-1500) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122876'
Cable USB To Lightning (1.5M,AL12-1500) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127376'
Cable USB To Lightning (1.2M,AL14-1200) 'PISEN' Light Blue
ประกัน 1 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127377'
Cable USB To Lightning (1.2M,AL14-1200) 'PISEN' Dark Blue
ประกัน 1 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083390'
Cable USB To Lightning (3M,AL02-3000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127797'
Cable Lightning To 3.5mm Audio
(TS-E123) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
319 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133221'
Cable Lightning To 3.5mm Audio and Charger
(LS-CY-E001) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
239 บาท
รวม VAT แล้ว
269 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113585'
Cable Charger IPHONE (1M,S11) 'ELOOP' Red
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113586'
Cable Charger IPHONE (1M,S11) 'ELOOP' White
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113590'
Cable Charger IPHONE (1M,S21) 'ELOOP' Black
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113591'
Cable Charger IPHONE (1M,S21) 'ELOOP' Red
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113592'
Cable Charger IPHONE (1M,S21) 'ELOOP' Blue
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133958'
Cable USB To Lightning (1M,S31) 'ORSEN' Black by ELOOP
ประกัน 1 ปี
48 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 81 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133959'
Cable USB To Lightning (1M,S31) 'ORSEN' White by ELOOP
ประกัน 1 ปี
48 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 81 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133960'
Cable USB To Lightning (1M,S31) 'ORSEN' Brown by ELOOP
ประกัน 1 ปี
48 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 81 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133961'
Cable USB To Lightning (1M,S31) 'ORSEN' Red by ELOOP
ประกัน 1 ปี
48 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 81 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133962'
Cable USB To Lightning (1M,S31) 'ORSEN' Grey by ELOOP
ประกัน 1 ปี
48 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 81 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117663'
Cable USB To Lightning (1M,S41) 'ELOOP' Gold
ประกัน 1 ปี
106 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 23 บาท

OTG USB OTHER
select Note from advice_co_th.price where code='A0101286'
Cable OTG For 5Pin (10cm,GL-OTG3) 'GLINK' Black
ประกัน 1 ปี
29 บาท
รวม VAT แล้ว
49 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083824'
Cable OTG For Smartphone / Tablet
(OG01-150,15CM) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
69 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 30 บาท

CABLE CHARGER PRODA
select Note from advice_co_th.price where code='A0134861'
Cable Charger 3in1 (1.15M,PD-B31th) 'PRODA' Red
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134862'
Cable Charger 3in1 (1.15M,PD-B31th) 'PRODA' Black
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 10 บาท