เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023823' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cable Charger
พบสินค้า 82 รายการ
CABLE CHARGER FOR IPHONE BELKIN
select Note from advice_co_th.price where code='A0135000'
Cable USB To Lightning (15CM,Boost Charge) 'BELKIN' Black
ประกัน 2 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 170 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134998'
Cable USB To Lightning (1M,Boost Charge) 'BELKIN' Black By Order 2 วัน
ประกัน 2 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134999'
Cable USB To Lightning (1M,Boost Charge) 'BELKIN' White By Order 2 วัน
ประกัน 2 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

CABLE USB TO MICRO USB WK
select Note from advice_co_th.price where code='A0135716'
Cable USB To Micro USB (1M,WDC-093) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095930'
Cable USB To Micro USB (1M,KINGKONG) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095929'
Cable USB To Micro USB (1M,KINGKONG) 'WK' Gold
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095931'
Cable USB To Micro USB (1M,KINGKONG) 'WK' Gray
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102621'
Cable USB To Micro USB (1M,KINGKONG) 'WK' Rose Gold
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 70 บาท

CABLE USB TYPE-C To Lightning PISEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0134595'
Cable Type-C To Lightning
(1M,3A,CL-PD-1000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 24 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130648'
Cable Type-C To Lightning
(1M,3A PD,PCL03-1000) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130649'
Cable Type-C To Lightning
(1M,3A PD,PCL03-1000) 'PISEN' Red
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 30 บาท

CABLE CHARGER FOR IPHONE ORSEN/ELOOP
select Note from advice_co_th.price where code='A0113591'
Cable Charger IPHONE (1M,S21) 'ELOOP' Red
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113592'
Cable Charger IPHONE (1M,S21) 'ELOOP' Blue
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133958'
Cable USB To Lightning (1M,S31) 'ORSEN' Black by ELOOP
ประกัน 1 ปี
48 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 81 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133959'
Cable USB To Lightning (1M,S31) 'ORSEN' White by ELOOP
ประกัน 1 ปี
48 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 81 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133960'
Cable USB To Lightning (1M,S31) 'ORSEN' Brown by ELOOP
ประกัน 1 ปี
48 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 81 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133961'
Cable USB To Lightning (1M,S31) 'ORSEN' Red by ELOOP
ประกัน 1 ปี
48 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 81 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133962'
Cable USB To Lightning (1M,S31) 'ORSEN' Grey by ELOOP
ประกัน 1 ปี
48 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 81 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117663'
Cable USB To Lightning (1M,S41) 'ELOOP' Gold
ประกัน 1 ปี
104 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 75 บาท

CABLE USB TO MICRO USB ELOOP
select Note from advice_co_th.price where code='A0133963'
Cable USB To Micro USB (1M,S32) 'ORSEN' Black by ELOOP
ประกัน 1 ปี
41 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 74 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133964'
Cable USB To Micro USB (1M,S32) 'ORSEN' White by ELOOP
ประกัน 1 ปี
41 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 74 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133965'
Cable USB To Micro USB (1M,S32) 'ORSEN' Brown by ELOOP
ประกัน 1 ปี
41 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 74 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133966'
Cable USB To Micro USB (1M,S32) 'ORSEN' Gray by ELOOP
ประกัน 1 ปี
41 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 74 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133967'
Cable USB To Micro USB (1M,S32) 'ORSEN' Red by ELOOP
ประกัน 1 ปี
41 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 74 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113588'
Cable USB To Micro USB (1M,S12) 'ELOOP' White
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 69 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113589'
Cable USB To Micro USB (1M,S12) 'ELOOP' Red
ประกัน 1 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 74 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113593'
Cable USB To Micro USB (1M,S22) 'ELOOP' Red
ประกัน 1 ปี
74 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113595'
Cable USB To Micro USB (1M,S22) 'ELOOP' Blue
ประกัน 1 ปี
74 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121654'
Cable USB To Micro USB (1M,S42) 'ELOOP' Pink
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 104 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117664'
Cable USB To Micro USB (1M,S42) 'ELOOP' Gold
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 104 บาท

CABLE CHARGER TYPE-C PISEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0134345'
Cable Type-C To Type-C (1M,LS-TC05) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134878'
Cable Type-C To Type-C (1M,LS-TC05) 'PISEN' Red
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 30 บาท

CABLE CHARGER PVC USB-C To Lighting BELKIN
select Note from advice_co_th.price where code='A0134994'
Cable Charger PVC USB-C To Lighting
(1M,2.4A) 'BELKIN' Black
ประกัน 2 ปี
475 บาท
รวม VAT แล้ว
685 บาท
ประหยัด 210 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134995'
Cable Charger PVC USB-C To Lighting
(1M,2.4A) 'BELKIN' White
ประกัน 2 ปี
475 บาท
รวม VAT แล้ว
685 บาท
ประหยัด 210 บาท

CABLE USB TO MICRO USB PISEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0117758'
Cable USB To Micro USB (MU01-800) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096629'
Cable USB To Micro USB (MU01-800) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
50 บาท
รวม VAT แล้ว
79 บาท
ประหยัด 29 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103324'
Cable USB To Micro USB (1.5M,MU01-1500) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 24 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098222'
Cable USB To Micro USB (1.5M,MU01-1500) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 24 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129626'
Cable USB To Micro USB (1.2M/MU18-1200) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 24 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129627'
Cable USB To Micro USB (1.2M/MU18-1200) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 24 บาท

CABLE CHARGER TYPE-C APPLE
select Note from advice_co_th.price where code='A0134570'
Cable Type-C To Type-C (1M,MUF72ZA/A) 'APPLE' White
ประกัน 2 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 90 บาท

CABLE CHARGER USB-A To LGH BELKIN
select Note from advice_co_th.price where code='A0134997'
Cable Charger USB-A To LGH
(3M,Double Nylon) 'BELKIN' White
ประกัน 2 ปี
775 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 215 บาท

CABLE CHARGER FOR IPHONE WK
select Note from advice_co_th.price where code='A0135717'
Cable Charger IPHONE (1M,WDC-093) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135718'
Cable Charger IPHONE (1M,WDC-093) 'WK' Red
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095924'
Cable USB To Lightning (1M,KINGKONG) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095925'
Cable USB To Lightning (1M,KINGKONG) 'WK' Gray
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095926'
Cable USB To Lightning (1M,KINGKONG) 'WK' Gold
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095927'
Cable USB To Lightning (1M,KINGKONG) 'WK' Rose Gold
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท

CABLE CHARGER USB TO C ELOOP/ORSEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0133968'
Cable USB To Type-C (1M,S33) 'ORSEN' White by ELOOP
ประกัน 1 ปี
48 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 81 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133969'
Cable USB To Type-C (1M,S33) 'ORSEN' Brown by ELOOP
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 44 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133970'
Cable USB To Type-C (1M,S33) 'ORSEN' Grey by ELOOP
ประกัน 1 ปี
48 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 81 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133971'
Cable USB To Type-C (1M,S33) 'ORSEN' Red by ELOOP
ประกัน 1 ปี
48 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 81 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133972'
Cable USB To Type-C (1M,S33) 'ORSEN' Black by ELOOP
ประกัน 1 ปี
48 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 81 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117666'
Cable USB To Type-C (1M,S43) 'ELOOP' Gold
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 80 บาท

CABLE USB TO MICRO USB BELKIN
select Note from advice_co_th.price where code='A0135001'
Cable USB To Micro USB (1M,Boost Charge) 'BELKIN' Black
ประกัน 2 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135002'
Cable USB To Micro USB (1M,Boost Charge) 'BELKIN' White
ประกัน 2 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 45 บาท

CABLE CHARGER FOR IPHONE PISEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0077917'
Cable USB To Lightning (1M,AL05-1000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112415'
Cable USB To Lightning (1M,AP04-1000) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
128 บาท
ประหยัด 29 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0115032'
Cable USB To Lightning (1M/AP04-1000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
128 บาท
ประหยัด 29 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122875'
Cable USB To Lightning (1.5M,AL12-1500) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122876'
Cable USB To Lightning (1.5M,AL12-1500) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127376'
Cable USB To Lightning (1.2M,AL14-1200) 'PISEN' Light Blue
ประกัน 1 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127377'
Cable USB To Lightning (1.2M,AL14-1200) 'PISEN' Dark Blue
ประกัน 1 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083390'
Cable USB To Lightning (3M,AL02-3000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127801'
Cable Charger IPHONE (1.2M,AL17-1200) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128193'
Cable Charger 3in1 (1.2M,AP07-1200) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133221'
Cable Lightning To 3.5mm Audio and Charger 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
269 บาท
ประหยัด 34 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127797'
Cable Lightning To 3.5mm Audio
(TS-E123) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
319 บาท
ประหยัด 34 บาท

CABLE CHARGER USB TO C WK
select Note from advice_co_th.price where code='A0135719'
Cable USB To Type-C (1M,WDC-093) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
79 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119769'
Cable USB To Type-C (1M,KINGKONG) 'WK' Gray
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119767'
Cable USB To Type-C (1M,KINGKONG) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119768'
Cable USB To Type-C (1M,KINGKONG) 'WK' Gold
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119770'
Cable USB To Type-C (1M,KINGKONG) 'WK' Rose Gold
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 30 บาท

CABLE CHARGER PRODA
select Note from advice_co_th.price where code='A0134861'
Cable Charger 3in1 (1.15M,PD-B31th) 'PRODA' Red
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 10 บาท

CABLE CHARGER USB TO C PISEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0127369'
Cable USB To Type-C (1M,LTC01-1000) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 21 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113851'
Cable USB To Type-C (1M,LTC01-1000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 21 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127802'
Cable USB To Type-C (1.2M,TC14-1200) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
109 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 26 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127805'
Cable USB To Type-C (1.2M,TC14-1200) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127379'
Cable USB To Type-C (1.2M,TC23-1200) 'PISEN' Light Blue
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 24 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127378'
Cable USB To Type-C (1.2M,TC23-1200) 'PISEN' Dark Blue
ประกัน 1 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129918'
Cable USB To Type-C (1M,TC10-1500) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
149 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133219'
Cable USB To Type-C Ultra Fast
(1.2M,HW01-12TC) 'PISEN' Red
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 30 บาท