เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '020404' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cable Charger
พบสินค้า 11 รายการ
CABLE CHARGER FOR IPHONE PISEN
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074572'
Cable Charger for iPhone
(1.5M,AL02-1500) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077917'
Cable Charger for iPhone
(1M,AL05-1000,Fast) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115032'
Cable Charger for iPhone
(1M,AP04-1000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112415'
Cable Charger for iPhone
(1M,AP04-1000) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127801'
Cable Charger for iPhone
(1.2M,AL17-1200) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127799'
Cable Charger for iPhone
(1.2M,AL17-1200) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122876'
Cable Charger for iPhone
(1.5M,AL12-1500) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 29 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122875'
Cable Charger for iPhone
(1.5M,AL12-1500) 'PISEN' Black
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 29 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127376'
Cable Charger for iPhone
(1.2M,AL14-1200) 'PISEN' Light Blue
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 29 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127377'
Cable Charger for iPhone
(1.2M,AL14-1200) 'PISEN' Dark Blue
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 29 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083390'
Cable Charger for iPhone
(3M,AL02-3000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 34 บาท