เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '020435' GROUP BY pri.code order by pri.Url Car Charger / Hoder
พบสินค้า 11 รายการ
CAR CHARGER OTHER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092016'
USB Car Charger (A-1C) ASAKI' White
ประกัน 1 ปี
50 บาท
รวม VAT แล้ว
69 บาท
ประหยัด 19 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130420'
USB Car Charger (A-2C) 'ASAKI' White
ประกัน 1 ปี
69 บาท
รวม VAT แล้ว
89 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090232'
Car Bluetooth Receiver AUX
(hands-free)
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091949'
2USB Car Charger + Bluetooth & MP3
(BC-06B) 'MAGICTECH' Black
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
269 บาท
ประหยัด 39 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091946'
2USB Car Charger + Bluetooth & MP3
(BC-09) 'MAGICTECH' Black
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
349 บาท
ประหยัด 39 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130572'
5USB Car Charger 'IPIPOO'
(3.1A,XP-23) 'IPIPOO' Black
ประกัน 1 ปี
319 บาท
รวม VAT แล้ว
359 บาท
ประหยัด 40 บาท

CAR CHARGER PISEN
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069620'
1USB Car Charger (TS-D031) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 19 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095577'
2USB Car Charger (TS-C063) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
249 บาท
ประหยัด 29 บาท

CAR CHARGER WK
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127706'
2USB Car Charger (WP-C19) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 39 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127709'
1USB+1USB Quick Charge Car Charger
(WP-C19QC3.0) 'WK' White
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
239 บาท
ประหยัด 39 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127708'
1USB+1USB Quick Charge Car Charger
(WP-C19QC3.0) 'WK' Black
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
239 บาท
ประหยัด 39 บาท