เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023496' GROUP BY pri.code order by pri.Url Small Talk / Bluetooth
พบสินค้า 34 รายการ
BLUETOOTH HEADSET
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088368'
Bluetooth Headphone 'MAGICTECH'
(BT-03) Red
ประกัน 1 ปี
169 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088370'
Bluetooth Headphone'MAGICTECH'
(BT-03) Blue
ประกัน 1 ปี
169 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121379'
Bluetooth Headphone 'MAGICTECH'
(E01) Blue
ประกัน 1 ปี
189 บาท
รวม VAT แล้ว
219 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121380'
Bluetooth Headphone 'MAGICTECH'
(E01) Gold
ประกัน 1 ปี
189 บาท
รวม VAT แล้ว
219 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130415'
Bluetooth Headset 'ASAKI'
(A-K6650) Black
ประกัน 1 ปี
249 บาท
รวม VAT แล้ว
279 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130416'
Bluetooth Headset 'ASAKI'
(A-K6650) White
ประกัน 1 ปี
249 บาท
รวม VAT แล้ว
279 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130721'
Bluetooth Headset (In-Ear) 'ASAKI'
(A-K6901) Black
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
289 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130417'
Bluetooth Headset (In-Ear) 'ASAKI'
(A-K6900) Black
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
309 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130418'
Bluetooth Headset (In-Ear) 'ASAKI'
(A-K6900) Rose Gold
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
309 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101880'
Bluetooth Headset (In-Ear) 'IPIPOO'
(iL99BL) Black
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101881'
Bluetooth Headset (In-Ear) 'IPIPOO'
(iL99BL) White
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 34 บาท

SMALL TALK
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098937'
Small Talk (In-Ear) 'HOCO' M1 White
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125219'
Small Talk 'WK' (WI50) Black
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095140'
Small Talk 'ASAKI' (A-K712) White
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090130'
Small Talk 'ASAKI' (A-K717) White
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090119'
Small Talk 'ASAKI' (A-K638) Blue
ประกัน 1 ปี
89 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074613'
Small Talk 'ASAKI' (A-K619) Gray
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091634'
Small Talk 'ASAKI' (A-K641) Green
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090126'
Small Talk 'ASAKI' (A-K641) Metallic
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104801'
Small Talk 'ASAKI' (A-K668MP) White
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104802'
Small Talk 'ASAKI' (A-K668MP) Black
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130962'
Small Talk (In-Ear) 'ASAKI'
(A-K7412MP) Black
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
269 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130963'
Small Talk (In-Ear) 'ASAKI'
(A-K7412MP) Blue
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
269 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130964'
Small Talk (In-Ear) 'ASAKI'
(A-K7412MP) Red
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
269 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121251'
Small Talk Earphone 'PISEN'
(A1) Red
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121254'
Small Talk Earphone 'PISEN'
(A1) Pink
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121259'
Small Talk Earphone 'PISEN'
(C001) Blue
ประกัน 1 ปี
179 บาท
รวม VAT แล้ว
209 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121257'
Small Talk Earphone 'PISEN'
(C001) White/Gold
ประกัน 1 ปี
179 บาท
รวม VAT แล้ว
209 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121258'
Small Talk Earphone 'PISEN'
(C001) Red/Black
ประกัน 1 ปี
179 บาท
รวม VAT แล้ว
209 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121332'
Small Talk Earphone 'PISEN'
(C001) Pink
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
209 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095232'
Small Talk Earphone (In-Ear) 'PISEN'
(Y102) White
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
279 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126352'
Small Talk Android/Apple 'PISEN'
(G601Plus) White
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
279 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128196'
Small Talk Lightning 'PISEN'
(G701) White
ประกัน 1 ปี
685 บาท
รวม VAT แล้ว
739 บาท
ประหยัด 54 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119977'
Small Talk Earphone 'OKER'
(H-123)
ประกัน 6 เดือน
109 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 30 บาท