เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023555' GROUP BY pri.code order by pri.Url Controller (Joy)
พบสินค้า 16 รายการ
Controller คู่
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0016945'
ตัวแปลง JOY-USB PLAY-2
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป


Controller เดี่ยว
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090806'
Controller Analog OKER (U-707) IMAC Blue
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130952'
Controller Analog OKER (U-306) White
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108529'
Controller Analog OKER (U-306) Black
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130426'
Controller Analog Signo GP-680
ประกัน 2 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096059'
Controller Analog NUBWO (NJ-29) Black
ประกัน 1 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108139'
Controller Analog FANTECH Shooter
(GP-11) Black/Red
ประกัน 2 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0044348'
Controller Analog Logitech F310
ประกัน 3 ปี
635 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 95 บาท

Controller Play2
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0055223'
Controller Analog (Play2) OKER
(U-709) IMAC Red
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

Controller XBOX
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129984'
Controller Analog Microsoft XBOX ONE 4N6-00003
ประกัน 6 เดือน
1,660 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129985'
Controller Wireless Microsoft XBOX ONE 4N7-00005
ประกัน 6 เดือน
2,250 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 240 บาท

Controller Wireless/Bluetooth
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127147'
Controller Bluetooth NUBWO
(NJ-42) Black/Red
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091465'
Controller Bluetooth IPEGA Conrtoller PG-9055
ประกัน 1 ปี
800 บาท
รวม VAT แล้ว
870 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119426'
Controller Wireless GAMESIR
(T1S) Black
ประกัน 1 ปี
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119428'
Controller Bluetooth GAMESIR
(G4S) Black
ประกัน 1 ปี
1,130 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131636'
Controller Wireless GAMESIR
(T4) Pro Black
ประกัน 1 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 240 บาท