เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022215' GROUP BY pri.code order by pri.Url Controller (Joy)
พบสินค้า 26 รายการ
Controller Wireless/Bluetooth
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094470'
Controller Wireless NUBWO
(NJ-31) Black
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127147'
Controller Bluetooth NUBWO
(NJ-42) Black/Red
ประกัน 1 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 115 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091465'
Controller Bluetooth ipega Conrtoller PG-9055
ประกัน 1 ปี
815 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119426'
Controller Wireless GAMESIR
(T1S) Black
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119428'
Controller Bluetooth GAMESIR
(G4S) Black
ประกัน 1 ปี
1,135 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 155 บาท

Controller XBOX
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129984'
Controller Analog Microsoft XBOX ONE 4N6-00003
ประกัน 6 เดือน
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129985'
Controller Wireless Microsoft XBOX ONE 4N7-00005
ประกัน 6 เดือน
2,330 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 460 บาท

Controller Play2
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0055223'
Controller Analog (Play2) OKER
(U-709) IMAC Red
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 50 บาท

Controller เดี่ยว
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0049813'
Controller Analog OKER (U-706) Blue
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084387'
Controller Analog OKER (U-707) IMAC White
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090807'
Controller Analog OKER (U-707) IMAC Green
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090806'
Controller Analog OKER (U-707) IMAC Blue
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0049876'
Controller Analog OKER U-918 คละสี
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130952'
Controller Analog OKER (U-306) White
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108529'
Controller Analog OKER (U-306) Black
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090567'
Controller Analog NUBWO (NJ-35) Smash Red
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090570'
Controller Analog NUBWO (NJ-35) Smash Yellow
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090566'
Controller Analog NUBWO (NJ-35) Smash Green
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090565'
Controller Analog NUBWO (NJ-35) Smash Black
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130426'
Controller Analog Signo GP-680
ประกัน 2 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108139'
Controller Analog FANTECH Shooter
(GP-11) Black/Red
ประกัน 2 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131635'
Controller Analog GAMESIR
(T4W) Black
ประกัน 1 ปี
585 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 105 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0044348'
Controller Analog Logitech F310
ประกัน 3 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121417'
Controller Razer Raiju Tournament
(By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121418'
Controller Razer Raiju Ultimate
(By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
9,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

Controller คู่
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0016945'
ตัวแปลง JOY-USB PLAY-2
ประกัน 1 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 25 บาท