เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023666' GROUP BY pri.code order by pri.Url Controller (Joy)
พบสินค้า 21 รายการ
Controller Racing
select Note from advice_co_th.price where code='A0090683'
Controller Gaming Racing Wheel Logitech G29
ประกัน 2 ปี
10,025 บาท
รวม VAT แล้ว
10,400 บาท
ประหยัด 375 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0116975'
Controller Gaming Driving Force Shifter Logitech
ประกัน 2 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 50 บาท

Controller เดี่ยว
select Note from advice_co_th.price where code='A0090806'
Controller Analog OKER (U-707) IMAC Blue
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0084386'
Controller Analog OKER (U-707) IMAC Red
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0049876'
Controller Analog OKER (U-918) คละสี
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130952'
Controller Analog OKER (U-306) White
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0108529'
Controller Analog OKER (U-306) Black
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130426'
Controller Analog SIGNO GP-680
ประกัน 2 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 95 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136047'
JOY Analog 'Signo' GP-801BLK
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096059'
Controller Analog NUBWO (NJ-29) Black
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0094470'
Controller Wireless NUBWO
(NJ-31) Black
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0082020'
Controller Analog NUBWO (NJ-34) Black
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0090566'
Controller Analog NUBWO (NJ-35) Smash Green
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0090567'
Controller Analog NUBWO (NJ-35) Smash Red
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0090570'
Controller Analog NUBWO (NJ-35) Smash Yellow
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0108139'
Controller Analog FANTECH Shooter
(GP-11) Black/Red
ประกัน 2 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0044348'
Controller Analog Logitech F310
ประกัน 3 ปี
625 บาท
รวม VAT แล้ว
760 บาท
ประหยัด 135 บาท

Controller Play2
select Note from advice_co_th.price where code='A0055223'
Controller Analog (Play2) OKER
(U-709) IMAC Red
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 50 บาท

Controller XBOX
select Note from advice_co_th.price where code='A0129984'
Controller Analog Microsoft XBOX ONE 4N6-00003
ประกัน 6 เดือน
1,670 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 320 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129985'
Controller Wireless Microsoft XBOX ONE 4N7-00005
ประกัน 6 เดือน
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 200 บาท

Controller Wireless/Bluetooth
select Note from advice_co_th.price where code='A0136255'
Controller Wireless GAMESIR
(G4) Pro
ประกัน 1 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 500 บาท