เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '019873' GROUP BY pri.code order by pri.Url Controller (Joy)
พบสินค้า 31 รายการ
Controller Play2
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084391'
Controller Analog (Play2) OKER U-709710 IMAC
(Green)
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 50 บาท

Controller XBOX
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096059'
Controller Analog NUBWO NJ-29 Black
(XBOX/PC)
ประกัน 1 ปี
355 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 35 บาท

Controller Wireless / Bluetooth
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054164'
Controller Wireless TOP 802
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092761'
Controller Wireless OKER W-76
(Black)
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0044347'
Controller Wireless Logitech F710
ประกัน 3 ปี
1,065 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090063'
Controller Bluetooth OKER BT-050
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 145 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127147'
Controller Bluetooth NUBWO NJ-42
(Black-Red)
ประกัน 1 ปี
415 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 105 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081680'
Controller Bluetooth ipega Conrtoller PG-9025
ประกัน 1 ปี
605 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091465'
Controller Bluetooth ipega Conrtoller PG-9055
ประกัน 1 ปี
805 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119428'
Controller Bluetooth GAMESIR G4S
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,145 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 105 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119431'
Controller Bluetooth GAMESIR G5
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,885 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 105 บาท

Controller คู่
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0016945'
ตัวแปลง JOY-USB PLAY-2
ประกัน 1 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 25 บาท

Controller เดี่ยว
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094314'
Controller Analog NUBWO NJ-25 Pro
(Black-Blue)
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094315'
Controller Analog NUBWO NJ-25 Pro
(Black-Yellow)
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100240'
Controller Analog NUBWO NJ-25 Pro
(Black-Orange)
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100241'
Controller Analog NUBWO NJ-25 Pro
(Black-Red)
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090566'
Controller Analog NUBWO NJ-35 Smash
(Green)
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090567'
Controller Analog NUBWO NJ-35 Smash
(Red)
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084387'
Controller Analog OKER U-706/707 IMAC
(White)
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084386'
Controller Analog OKER U-706/707 IMAC
(Red)
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090807'
Controller Analog OKER U-706/707 IMAC
(Green)
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0030595'
Controller Analog OKER U-900
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0049876'
Controller Analog OKER U-918
(คละสี)
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053092'
Controller Analog OKER U-903
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108529'
Controller Analog OKER U-306
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0033873'
Controller Analog TOP U-800 คละสี
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108139'
Controller Analog FANTECH Shooter GP-11
(Black/Red)
ประกัน 1 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095612'
Controller Analog Neolution E-Sport Midas Gen 2
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0044348'
Controller Analog Logitech F310
ประกัน 3 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
660 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121417'
Controller Razer Raiju Tournament
(By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121418'
Controller Razer Raiju Ultimate
(By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
9,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป