เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '018586' GROUP BY pri.code order by pri.Url UPS (เครื่องสำรองไฟ)
พบสินค้า 78 รายการ
APC
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0046865'
500VA APC BK500EI
-
2,660 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 190 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074354'
625VA APC BX625CI MS
-
1,800 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105961'
650VA APC BX650LI MS
-
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077681'
700VA APC BX700U MS
-
3,230 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0106038'
800VA APC BX800LI MS
-
2,305 บาท
รวม VAT แล้ว
2,370 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077163'
950VA APC BX950U MS
-
4,180 บาท
รวม VAT แล้ว
4,440 บาท
ประหยัด 260 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0106039'
1100VA APC BX1100LI MS
-
3,250 บาท
รวม VAT แล้ว
3,400 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0076054'
1400VA APC BX1400U MS
-
5,170 บาท
รวม VAT แล้ว
5,300 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0046864'
500VA APC BR500CI AS
-
2,130 บาท
รวม VAT แล้ว
2,220 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060974'
900VA APC BR900GI
-
5,760 บาท
รวม VAT แล้ว
6,050 บาท
ประหยัด 290 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0051958'
1500VA APC BR1500GI
-
11,690 บาท
รวม VAT แล้ว
11,790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126298'
1000VA APC SMC1000IC
-
12,070 บาท
รวม VAT แล้ว
12,850 บาท
ประหยัด 780 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126126'
1500VA APC SMC1500IC
-
15,590 บาท
รวม VAT แล้ว
16,090 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092258'
3000VA APC SMC3000I
-
28,690 บาท
รวม VAT แล้ว
29,390 บาท
ประหยัด 700 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127239'
1500VA APC SMC1500I 2UC
-
17,750 บาท
รวม VAT แล้ว
18,490 บาท
ประหยัด 740 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085156'
2000VA APC SMC2000I 2U
-
25,500 บาท
รวม VAT แล้ว
27,050 บาท
ประหยัด 1,550 บาท

ETECH
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099252'
800VA ETECH THOR 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099254'
1000VA ETECH THOR 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0056713'
800VA ETECH ego (LCD) 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064494'
1000VA ETECH ego (LCD) 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128549'
800VA ETECH ego Plus (LCD) 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 230 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128551'
1000VA ETECH ego Plus (LCD) 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
1,485 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 265 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078238'
1200VA ETECH Grand (LCD) 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
2,580 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 270 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078508'
1500VA ETECH Grand (LCD) 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
4,110 บาท
รวม VAT แล้ว
4,500 บาท
ประหยัด 390 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078509'
2000VA ETECH Grand (LCD) 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
4,300 บาท
รวม VAT แล้ว
4,700 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128927'
1000VA ETECH eazy IG 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
1,510 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120982'
1KVA Zircon ZC-UDC (By Order) By Order Free Solar Ligth มูลค่า 350 บาท
ประกัน 3 ปี
12,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120984'
2KVA Zircon ZC-UDC (By Order) By Order Free Solar Ligth มูลค่า 350 บาท
ประกัน 3 ปี
21,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120988'
3KVA Zircon ZC-UDC (By Order) By Order Free Solar Ligth มูลค่า 350 บาท
ประกัน 3 ปี
28,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

ADVICE
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123854'
800VA ADVICE Smart LED
-
1,360 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 330 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123853'
1000VA ADVICE Smart LED
-
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100206'
800VA ADVICE Smart
- เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 330 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100208'
1000VA ADVICE Smart
- เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 400 บาท

TIGER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0000390'
1000VA TIGER 'By CKT'
ประกัน 2 ปี
5,840 บาท
รวม VAT แล้ว
6,450 บาท
ประหยัด 610 บาท

LINE THAI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0019883'
1000VA LINE THAI 'By CKT' By Order
ประกัน 2 ปี
2,020 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0006555'
1000VA LINE THAI (2 Batterry) 'By CKT' By Order
ประกัน 2 ปี
3,600 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

SYSTEM
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0035310'
850VA SYSTEM Light 'By CKT'
ประกัน 2 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0035311'
1000VA SYSTEM Light 'By CKT'
ประกัน 2 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0020513'
850VA SYSTEM 'By CKT'
ประกัน 2 ปี
1,670 บาท
รวม VAT แล้ว
1,980 บาท
ประหยัด 310 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0020514'
1000VA SYSTEM 'By CKT'
ประกัน 2 ปี
1,840 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054828'
1000VA SYSTEM Bull (LCD) 'By CKT'
ประกัน 2 ปี
2,040 บาท
รวม VAT แล้ว
2,330 บาท
ประหยัด 290 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072609'
1200VA SYSTEM STEP 1 (LCD) 'By CKT'
ประกัน 2 ปี
3,250 บาท
รวม VAT แล้ว
3,750 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072610'
1500VA SYSTEM STEP 1 (LCD) 'By CKT'
ประกัน 2 ปี
4,190 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072611'
2000VA SYSTEM STEP 1 (LCD) 'By CKT'
ประกัน 2 ปี
5,420 บาท
รวม VAT แล้ว
5,850 บาท
ประหยัด 430 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072612'
2500VA SYSTEM STEP 1 (LCD) 'By CKT'
ประกัน 2 ปี
7,240 บาท
รวม VAT แล้ว
8,190 บาท
ประหยัด 950 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072614'
1500VA SYSTEM Sine (LCD) 'By CKT'
ประกัน 2 ปี
7,650 บาท
รวม VAT แล้ว
8,450 บาท
ประหยัด 800 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072615'
2000VA SYSTEM Sine (LCD) 'By CKT'
ประกัน 2 ปี
9,200 บาท
รวม VAT แล้ว
10,500 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099571'
UPS 1KVA SYSTEM H1000 'By CKT'
ประกัน 2 ปี
12,500 บาท
รวม VAT แล้ว
14,500 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099572'
UPS 2KVA SYSTEM H2000 'By CKT'
ประกัน 2 ปี
22,790 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 3,110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099573'
UPS 3KVA SYSTEM H3000 'By CKT' By Order 7 Day
ประกัน 2 ปี
35,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095054'
UPS 1KVA SYSTEM S1000 'By CKT' By Order
ประกัน 2 ปี
11,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095056'
UPS 3KVA SYSTEM S3000 'By CKT'
(By Order) By Order 7 Day
ประกัน 2 ปี
34,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119084'
UPS 6KVA SYSTEM S6000 'By CKT'
(By Order) By Order 7 Day
ประกัน 2 ปี
75,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119086'
UPS 10KVA SYSTEM S10000 'By CKT'
(By Order) By Order 7 Day
ประกัน 2 ปี
119,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

SUN
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061386'
800VA SUN Everest 'By CKT'
ประกัน 2 ปี
1,270 บาท
รวม VAT แล้ว
1,480 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061387'
1000VA SUN Everest 'By CKT'
ประกัน 2 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061532'
800VA SUN Micro (LCD) 'By CKT'
ประกัน 2 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061539'
1000VA SUN Micro (LCD) 'By CKT'
ประกัน 2 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 280 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079539'
1200VA SUN Micro (LCD) 'By CKT'
ประกัน 2 ปี
2,440 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079540'
1500VA SUN Micro (LCD) 'By CKT'
ประกัน 2 ปี
3,860 บาท
รวม VAT แล้ว
4,200 บาท
ประหยัด 340 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079541'
2000VA SUN Micro (LCD) 'By CKT'
ประกัน 2 ปี
4,050 บาท
รวม VAT แล้ว
4,350 บาท
ประหยัด 300 บาท

SYNDOME
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111174'
800VA SYNDOME ECO ll 800
-
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121410'
800VA SYNDOME ECO ll 800i
-
1,560 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0070804'
800VA SYNDOME Premium 800
-
1,620 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071456'
1000VA SYNDOME Premium 1000
-
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071025'
1000VA SYNDOME Premium 1001
-
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098388'
800VA SYNDOME ATOM 800i
-
2,030 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087532'
1000VA SYNDOME ATOM 1000
-
4,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087526'
1500VA SYNDOME ATOM 1500
-
6,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071070'
2000VA SYNDOME ATOM 2000
-
8,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075534'
1KVA SYNDOME TE1000
-
13,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075535'
2KVA SYNDOME TE2000
-
23,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075536'
3KVA SYNDOME TE3000 By Order
-
33,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075537'
6KVA SYNDOME TE6000 (By Order) By Order 3 Week
-
69,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092064'
1KVA SYNDOME Hercules HE1000
(By Order) By Order 3 Week
-
18,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086286'
1KVA SYNDOME Hercules HE-RT1K
(By Order) By Order
-
19,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086285'
2KVA SYNDOME Hercules HE-RT2K
(By Order) By Order
-
35,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086284'
3KVA SYNDOME Hercules HE-RT3K
(By Order) By Order
-
44,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป