เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023413' GROUP BY pri.code order by pri.Url UPS (เครื่องสำรองไฟ)
พบสินค้า 90 รายการ
ADVICE
select Note from advice_co_th.price where code='A0123854'
UPS UPS 800VA ADVICE Smart LED
-
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,680 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0100206'
UPS 800VA ADVICE Smart LCD
- เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123853'
UPS 1000VA ADVICE Smart LED
-
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 340 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0100208'
UPS 1000VA ADVICE Smart LCD
- เปลี่ยนตัวใหม่ตลอดอายุประกัน
1,700 บาท
รวม VAT แล้ว
1,980 บาท
ประหยัด 280 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132993'
UPS 1200VA ADVICE ULTRASINE
-
3,200 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 490 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132994'
UPS 1500VA ADVICE ULTRASINE
-
5,240 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 750 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132995'
UPS 2000VA ADVICE ULTRASINE
-
5,690 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 900 บาท

ABLEREX
select Note from advice_co_th.price where code='A0136601'
UPS 800VA 'ABLEREX' 800LSX
ประกัน 3 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136641'
UPS 1000VA 'ABLEREX' 1000LS LED
ประกัน 3 ปี
1,380 บาท
รวม VAT แล้ว
2,000 บาท
ประหยัด 620 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134081'
UPS 1200VA 'ABLEREX' GR1200 By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
3,200 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ETECH
select Note from advice_co_th.price where code='A0099252'
UPS 800VA ETECH THOR 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
1,280 บาท
รวม VAT แล้ว
1,470 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099254'
UPS 1000VA ETECH THOR 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0056713'
UPS 800VA ETECH ego 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
1,360 บาท
รวม VAT แล้ว
1,560 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085428'
UPS 850VA ETECH ego 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 210 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0064494'
UPS 1000VA ETECH ego 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,700 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0078238'
UPS 1200VA ETECH Grand 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
2,600 บาท
รวม VAT แล้ว
2,900 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0078508'
UPS 1500VA ETECH Grand 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
4,120 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 470 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0078509'
UPS 2000VA ETECH Grand 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
4,330 บาท
รวม VAT แล้ว
4,880 บาท
ประหยัด 550 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128927'
UPS 1000VA ETECH eazy IG 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130609'
UPS 1200VA ETECH E-Sport 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130612'
UPS 2000VA ETECH E-Sport 'By Zircon'
ประกัน 2 ปี
5,240 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 650 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0120982'
UPS 1KVA Zircon ZC-UDC
ประกัน 3 ปี
11,100 บาท
รวม VAT แล้ว
12,500 บาท
ประหยัด 1,400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0120984'
UPS 2KVA Zircon ZC-UDC (By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี
22,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0120988'
UPS 3KVA Zircon ZC-UDC (By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 3 ปี
29,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

SYSTEM
select Note from advice_co_th.price where code='A0020514'
UPS 1000VA SYSTEM By CKT
ประกัน 2 ปี
1,630 บาท
รวม VAT แล้ว
1,830 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0054828'
UPS 1000VA SYSTEM Bull By CKT
ประกัน 2 ปี
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072609'
UPS 1200VA SYSTEM STEP 1 By CKT
ประกัน 2 ปี
3,200 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072610'
UPS 1500VA SYSTEM STEP 1 By CKT
ประกัน 2 ปี
4,160 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 530 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072611'
UPS 2000VA SYSTEM STEP 1 By CKT
ประกัน 2 ปี
5,250 บาท
รวม VAT แล้ว
5,950 บาท
ประหยัด 700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072612'
UPS 2500VA SYSTEM STEP 1 By CKT
ประกัน 2 ปี
7,200 บาท
รวม VAT แล้ว
8,150 บาท
ประหยัด 950 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072613'
UPS 1200VA SYSTEM Sine By CKT
ประกัน 2 ปี
5,690 บาท
รวม VAT แล้ว
6,350 บาท
ประหยัด 660 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072614'
UPS 1500VA SYSTEM Sine By CKT
ประกัน 2 ปี
7,400 บาท
รวม VAT แล้ว
8,350 บาท
ประหยัด 950 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072615'
UPS 2000VA SYSTEM Sine By CKT
ประกัน 2 ปี
9,150 บาท
รวม VAT แล้ว
10,500 บาท
ประหยัด 1,350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072616'
UPS 2500VA SYSTEM Sine By CKT By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
11,700 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0099571'
UPS 1KVA SYSTEM H1000 By CKT
ประกัน 2 ปี
12,400 บาท
รวม VAT แล้ว
14,500 บาท
ประหยัด 2,100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099572'
UPS 2KVA SYSTEM H2000 By CKT
ประกัน 2 ปี
21,900 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 4,000 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099573'
UPS 3KVA SYSTEM H3000 By CKT By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
35,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0095054'
UPS 1KVA SYSTEM S1000 By CKT
ประกัน 2 ปี
10,200 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 1,700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095055'
UPS 2KVA SYSTEM S2000 By CKT By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
23,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0095056'
UPS 3KVA SYSTEM S3000 By CKT
ประกัน 2 ปี
27,500 บาท
รวม VAT แล้ว
34,000 บาท
ประหยัด 6,500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119084'
UPS 6KVA SYSTEM S6000 By CKT
(By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
75,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0119086'
UPS 10KVA SYSTEM S10000 By CKT
(By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
119,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

SUN
select Note from advice_co_th.price where code='A0061386'
UPS 800VA SUN Everest By CKT
ประกัน 2 ปี
1,280 บาท
รวม VAT แล้ว
1,470 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0108595'
UPS 850VA SUN Everest By CKT
ประกัน 2 ปี
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,530 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0061387'
UPS 1000VA SUN Everest By CKT
ประกัน 2 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0061532'
UPS 800VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109423'
UPS 850VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
1,405 บาท
รวม VAT แล้ว
1,620 บาท
ประหยัด 215 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0061539'
UPS 1000VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
1,465 บาท
รวม VAT แล้ว
1,700 บาท
ประหยัด 235 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079539'
UPS 1200VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,830 บาท
ประหยัด 340 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079540'
UPS 1500VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
4,030 บาท
รวม VAT แล้ว
4,500 บาท
ประหยัด 470 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079541'
UPS 2000VA SUN Micro By CKT
ประกัน 2 ปี
4,240 บาท
รวม VAT แล้ว
4,700 บาท
ประหยัด 460 บาท

SYNDOME
select Note from advice_co_th.price where code='A0111174'
UPS 800VA SYNDOME ECO ll 800
-
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0121410'
UPS 800VA SYNDOME ECO ll 800i
-
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0070804'
UPS 800VA SYNDOME Premium 800
-
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136868'
UPS 800VA SYNDOME GOLD-800i
-
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129886'
UPS 850VA SYNDOME ATOM 850i
-
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0071456'
UPS 1000VA SYNDOME Premium 1000
-
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0071025'
UPS 1000VA SYNDOME Premium 1001
-
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0087532'
UPS 1000VA SYNDOME ATOM 1000
-
4,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0135519'
UPS 1200VA SYNDOME ECO ll 1200
-
3,800 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0087526'
UPS 1500VA SYNDOME ATOM 1500
-
6,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0071070'
UPS 2000VA SYNDOME ATOM 2000
-
9,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0135520'
UPS 2200VA SYNDOME ECO ll 2200
-
8,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0075534'
UPS 1KVA SYNDOME TE1000
-
13,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0075535'
UPS 2KVA SYNDOME TE2000
-
23,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0075536'
UPS 3KVA SYNDOME TE3000
-
27,700 บาท
รวม VAT แล้ว
29,800 บาท
ประหยัด 2,100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0075537'
UPS 6KVA SYNDOME TE-6K (By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
-
69,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0092064'
UPS 1KVA SYNDOME Hercules HE-1K
(By Order)
-
14,300 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 4,600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0086286'
UPS 1KVA SYNDOME Hercules HE-RT1K
-
15,700 บาท
รวม VAT แล้ว
19,000 บาท
ประหยัด 3,300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0086285'
UPS 2KVA SYNDOME Hercules HE-RT2K
(By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
-
34,800 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0086284'
UPS 3KVA SYNDOME Hercules HE-RT3K
(By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย) ,Free RACK KIT SLIDE L46-60 CM
-
44,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0130944'
UPS 6KVA SYNDOME Hercules HE-RT6K
(By Order)
-
69,900 บาท
รวม VAT แล้ว
89,900 บาท
ประหยัด 20,000 บาท

APC
select Note from advice_co_th.price where code='A0046865'
UPS 500VA APC BK500EI
-
3,030 บาท
รวม VAT แล้ว
3,330 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0046864'
UPS 500VA APC BR500CI AS
-
2,540 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0074354'
UPS 625VA APC BX625CI MS
-
1,970 บาท
รวม VAT แล้ว
2,170 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136616'
UPS 700VA APC BVX700LI MS
-
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,840 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135243'
UPS 750VA APC BX750MI-MS
-
4,330 บาท
รวม VAT แล้ว
4,530 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0106038'
UPS 800VA APC BX800LI MS
-
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135242'
UPS 950VA APC BX950MI-MS
-
4,720 บาท
รวม VAT แล้ว
5,470 บาท
ประหยัด 750 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136615'
UPS 1200VA APC BVX1200LI MS
-
3,650 บาท
รวม VAT แล้ว
4,050 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0076054'
UPS 1400VA APC BX1400U MS
-
5,790 บาท
รวม VAT แล้ว
6,390 บาท
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0051958'
UPS 1500VA APC BR1500GI
-
13,430 บาท
รวม VAT แล้ว
14,430 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132069'
UPS 1000VA 'APC' SRC1KI by Order Free F/D 32GB By APC มูลค่า 130 บาท
-
14,800 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136300'
UPS 1000VA 'APC' SRV1KI by Order Free F/D 32GB By APC มูลค่า 130 บาท
-
11,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0126298'
UPS 1000VA APC SMC1000IC
-
15,880 บาท
รวม VAT แล้ว
16,880 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126126'
UPS 1500VA APC SMC1500IC
-
21,230 บาท
รวม VAT แล้ว
22,230 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127451'
UPS 1000VA APC SMC1000I 2UC by Order โปรโมชั่นลดราคา MID YEAR ตั้งแต่วันที่ 6 -20 มิ.ย. Free เสื้อ APC และ Free F/D 32GB By APC มูลค่า 130 บาท
-
18,360 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0114162'
UPS 3000VA 'APC' SMC3000RMI2U by Order
-
46,850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134522'
UPS 2200VA APC SRT2200XLI by Order Free F/D 32GB By APC มูลค่า 130 บาท
-
53,800 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0132674'
UPS 2200VA APC SMT2200IC by Order Free F/D 32GB By APC มูลค่า 130 บาท
-
44,620 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป