เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023422' GROUP BY pri.code order by pri.Url Stabilizer เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า
พบสินค้า 13 รายการ
เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (ไม่สำรองไฟ)
select Note from advice_co_th.price where code='A0102462'
Stabilizer AVR 800VA DK Gray
ประกัน 2 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102463'
Stabilizer AVR 800VA DK Green
ประกัน 2 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102464'
Stabilizer AVR 800VA DK Yellow
ประกัน 2 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102465'
Stabilizer AVR 1000VA DK Black
ประกัน 2 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102466'
Stabilizer AVR 1000VA DK Blue
ประกัน 2 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126634'
Stabilizer 2000VA DK-2000 DK
ประกัน 2 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,700 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0107949'
Stabilizer 3000VA DK-3000 DK
ประกัน 2 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,540 บาท
ประหยัด 550 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117821'
Stabilizer 8KVA DR-8000 DK
(By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
16,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0117820'
Stabilizer 10KVA DR-10000 DK By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
28,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0135244'
Stabilizer 600VA LS600S-TH Schneider
ประกัน 2 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135245'
Stabilizer 1000VA LS1000S-TH Schneider
ประกัน 2 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135246'
Stabilizer 1500VA LS1500S-TH Schneider
ประกัน 2 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131745'
Stabilizer HD-RL 2000VA
ประกัน 2 ปี
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,100 บาท
ประหยัด 250 บาท