เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023531' GROUP BY pri.code order by pri.Url Converter / Splitter
พบสินค้า 62 รายการ
Converter Display Prot
select Note from advice_co_th.price where code='A0064430'
Converter Display Port TO HDMI
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124432'
Converter Display Port TO HDMI GLINK
(GL020)
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117612'
Converter Display Port TO HDMI UGREEN
(20411)
ประกัน 2 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127280'
Converter Mini Display Port TO HDMI + VGA UGREEN
(20421)
ประกัน 2 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135527'
Converter Mini Display TO HDMI ONTEN
(OTN-5113)
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117619'
Converter Mini Display Port TO HDMI UGREEN
(10401)
ประกัน 2 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0082464'
Converter Display Port TO VGA GLINK
(GL002)
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128285'
Converter Display Port TO VGA UGREEN
(20414)
ประกัน 2 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 65 บาท

Converter DVI
select Note from advice_co_th.price where code='A0078032'
Converter DVI 24+5 (F) TO DVI 24+1 (M) GLINK
(GL2262)
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0078031'
Converter DVI 24+5 (F) TO HDMI (M) GLINK
(GL2252)
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127279'
Converter DVI 24+1 (M) TO HDMI (F) UGREEN
(20124)
ประกัน 2 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 40 บาท

Converter Type C
select Note from advice_co_th.price where code='A0135534'
Converter Type-C TO Display Port ONTEN
(OTN-9528)
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127276'
Converter Type-C TO USB 3.0 UGREEN
(30155)
ประกัน 2 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135548'
Converter Type-C TO LAN Gigabit BELKIN
(INC001BTBK)
ประกัน 1 ปี
870 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135546'
Converter Type-C TO VGA BELKIN
(AVC001BTBK)
ประกัน 2 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128089'
Converter Type-C TO HDMI+USB 3.0 GLINK
(GL007C)
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135533'
Converter Type-C TO HDMI ONTEN
(OTN-9532)
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132880'
Converter Type-C TO HDMI UGREEN
(70444)
ประกัน 2 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136228'
Converter Type-C TO HDMI ONTEN
(OTN9175K)
ประกัน 1 ปี
710 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135545'
Converter Type-C TO HDMI BELKIN
(AVC002btBK)
ประกัน 2 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121574'
Converter Type-C TO HDMI+VGA UGREEN
(50505)
ประกัน 2 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,220 บาท
ประหยัด 180 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121568'
Converter Type-C 5 in1 UGREEN
(50209)
ประกัน 2 ปี
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 220 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135543'
Converter Type-C 5 in1 BELKIN
(AVC004BTBK)
ประกัน 1 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135524'
Converter Type-C 6 in1 ONTEN
(OTN-9590B)
ประกัน 1 ปี
710 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135542'
Converter Type-C 8 in1 BELKIN
(F4U092BTSGY)
ประกัน 1 ปี
2,370 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 220 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121569'
Converter Type-C 9 in1 UGREEN
(40873)
ประกัน 2 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 430 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131269'
Converter Type-C 11 in1 ORICO
(MC-U111P)
ประกัน 2 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 400 บาท

Converter USB
select Note from advice_co_th.price where code='A0048321'
Converter USB 2.0 (M) TO Micro USB
ประกัน 1 ปี
23 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 7 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0082149'
Converter USB 5P (F) TO Micro USB
(M)
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0116533'
Converter USB TO Parallel IEEE1284 25Pin GLINK
(GA-011)
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137210'
Converter USB 3.0 TO Type-C UGREEN
(50533)
ประกัน 2 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121570'
Converter USB 2.0 TO RJ45 10/100 UGREEN
(30305)
ประกัน 2 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124429'
Converter USB 3.0 TO RJ45 10/100/1000 GLINK
(GL015)
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0092234'
Converter USB 3.0 TO VGA Magictech
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0118701'
Converter USB 3.0 TO VGA GLINK
(GL008)
ประกัน 1 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
575 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0092236'
Converter USB 3.0 TO HDMI Magictech
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129903'
Converter USB 3.0 TO HDMI GLINK
(GL012)
ประกัน 1 ปี
570 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136267'
Converter USB 3.0 TO HDMI/VGA GLINK
(GI065)
ประกัน 1 ปี
580 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135532'
Converter USB 3.0 TO HDMI/VGA ONTEN
(OTN-5201B)
ประกัน 2 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 100 บาท

Converter HDMI
select Note from advice_co_th.price where code='A0077478'
Converter HDMI (M/F) GLINK
(GL2239) ตัวตรง
ประกัน 1 ปี
20 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0078034'
Converter HDMI TO VGA AUDIO Cable GLINK
(GL-021)
ประกัน 1 ปี
20 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0055194'
Converter HDMI (F) TO Micro HDMI (M) 'GLINK'
(GL2224)
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0068223'
Converter HDMI TO VGA (AUDIO) Adapter คละสี
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101853'
Converter HDMI TO VGA Black Cable Skyhorse
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101854'
Converter HDMI TO VGA White Cable Skyhorse
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0082463'
Converter HDMI TO VGA AUDIO Cable GLINK
(GL001) 1080p/1600*1200
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117613'
Converter HDMI TO VGA AUDIO UGREEN
(40248)
ประกัน 2 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135541'
Converter HDMI TO VGA BELKIN
(AV10170BT)
ประกัน 2 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136268'
Converter HDMI 2.0 Bi Direction Switch And Splitter 2in1 GLINK
(GL400)
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096676'
Converter HDMI 4K Repeater
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0090322'
Converter HDMI TO AV Magictech
(MT013)
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096673'
Converter HDMI Extender 30M By UTP CAT5e
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126667'
Converter HDMI Extender 60M By UTP CAT5e Magictech
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130401'
Converter HDMI Extender 60M By UTP CAT5e/6
ประกัน 1 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,160 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126818'
Converter HDMI Over Extender 120M Magictech
ประกัน 1 ปี
1,710 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 240 บาท

Converter VGA
select Note from advice_co_th.price where code='A0099183'
Converter VGA Extender 60M by CAT5e/6
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098161'
Converter VGA TO HDMI AUDIO GLINK
(GL009)
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0088382'
Converter VGA TO HDMI AUDIO Magictech
(MT012)
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130868'
Converter VGA TO HDMI AUDIO UGREEN
(60814)
ประกัน 2 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0056253'
Converter VGA TO HDMI AUDIO OKER
(VH022)
ประกัน 1 ปี
620 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 120 บาท

Converter AV
select Note from advice_co_th.price where code='A0090324'
Converter AV TO HDMI Magictech
(MT015)
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0107693'
Converter AV TO VGA Magictech
(MT010)
ประกัน 1 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 40 บาท