เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022150' GROUP BY pri.code order by pri.Url Converter / Splitter
พบสินค้า 48 รายการ
Converter AV
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090324'
Converter AV TO HDMI Magictech
(MT015)
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107693'
Converter AV TO VGA Magictech
(MT010)
ประกัน 1 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 70 บาท

Converter HDMI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082455'
Converter Micro HDMI TO HDMI
(F) 'GLINK' 2207
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082456'
Converter Mini HDMI TO HDMI (F) GLINK
(GL2208)
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077476'
Converter HDMI (F/F) GLINK
(GL2223) ตัวต่อกลาง
ประกัน 1 ปี
22 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078034'
Converter HDMI (F) TO Micro HDMI (M) GLINK
(GL2224)
ประกัน 1 ปี
32 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082457'
Converter HDMI (M) TO HDMI (F) GLINK
(GL2211)
ประกัน 1 ปี
50 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101854'
Converter HDMI TO VGA White Cable Skyhorse
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101853'
Converter HDMI TO VGA Black Cable Skyhorse
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0055194'
Converter HDMI TO VGA AUDIO Cable GLINK
(GL-021)
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117613'
Converter HDMI TO VGA AUDIO UGREEN
(40248)
ประกัน 2 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090322'
Converter HDMI TO AV Magictech
(MT013)
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096676'
Converter HDMI 4K Repeater
ประกัน 1 ปี
209 บาท
รวม VAT แล้ว
259 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096673'
Converter HDMI Extender 30M By UTP CAT5e
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126667'
Converter HDMI Extender 60M By UTP CAT5e Magictech
ประกัน 1 ปี
700 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130401'
Converter HDMI Extender 60M By UTP CAT5e/6
ประกัน 1 ปี
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 290 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126818'
Converter HDMI Extender Over Ethernet 120M. Magictech
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 310 บาท

Converter USB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0049154'
Converter USB TO Parallel IEEE1284 2in1
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107637'
Converter USB TO Parallel (IEEE1284) Unitek
(Y-1020)
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075570'
Converter USB Shairing Switch 4 Port
ประกัน 1 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092236'
Converter USB3.0 TO HDMI Magictech
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092234'
Converter USB3.0 TO VGA Magictech
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099623'
Converter USB3.0 TO IDE/SATA Magictech
(MT11)
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109981'
Converter USB2.0 TO RJ45 10/100 'ORICO'
(UTJ-U2)
ประกัน 2 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124429'
Converter USB3.0 TO RJ45 10/100/1000 GLINK
(GL015)
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109982'
Converter USB3.0 TO RJ45 10/100/1000 ORICO
(UTJ-U3)
ประกัน 2 ปี
530 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 70 บาท

Converter Type C
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127276'
Converter Type-C TO USB 3.0 UGREEN
(30155)
ประกัน 2 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124430'
Converter Type-C TO VGA / HDMI GLINK
(GL013)
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117623'
Converter Type-C TO LAN Gigabit UGREEN
(50307)
ประกัน 2 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117627'
Converter Type-C TO Display Port UGREEN 40372
ประกัน 2 ปี
570 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121574'
Converter Type-C TO HDMI &VGA UGREEN
(50505)
ประกัน 2 ปี
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121568'
Converter Type-C 5 in1 UGREEN
(50209)
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128768'
Converter Type-C 9 in1 GLINK
(GL022)
ประกัน 2 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121569'
Converter Type-C 9 in1 UGREEN
(40873)
ประกัน 2 ปี
1,930 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131269'
Converter Type-C 11 in1 ORICO
(MC-U111P)
ประกัน 2 ปี
2,110 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 180 บาท

Converter VGA
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0043341'
Converter VGA M/M
ประกัน 1 ปี
35 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124102'
Converter VGA (F) TO DVI 24+1 (M) GIINK
(GL2268)
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088382'
Converter VGA TO HDMI AUDIO Magictech
(MT012)
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0056253'
Converter VGA TO HDMI AUDIO OKER
(VH022)
ประกัน 1 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065484'
Converter VGA Switch 2 Port
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126819'
Converter VGA Extender 100M By UTP CAT5e/6 Magictech
ประกัน 1 ปี
630 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 100 บาท

Converter DVI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078032'
Converter DVI 24+5 (F) TO DVI 24+1 (M) GLINK
(GL2262)
ประกัน 1 ปี
42 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 8 บาท

Converter Display Prot
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127280'
Converter Mini Display Port TO HDMI + VGA UGREEN
(20421)
ประกัน 2 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082464'
Converter Display Port TO VGA GLINK
(GL002)
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128285'
Converter Display Port TO VGA UGREEN
(20414)
ประกัน 2 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064430'
Converter Display Port TO HDMI คละสี
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124432'
Converter Display Port TO HDMI GLINK
(GL020)
ประกัน 2 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117612'
Converter Display Port TO HDMI UGREEN
(20411)
ประกัน 2 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 80 บาท