เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022150' GROUP BY pri.code order by pri.Url Converter / Splitter
พบสินค้า 77 รายการ
Converter AV
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090324'
Converter AV TO HDMI Magictech
(MT015)
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107693'
Converter AV TO VGA Magictech
(MT010)
ประกัน 1 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 70 บาท

Converter HDMI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082455'
Converter Micro HDMI TO HDMI
(F) 'GLINK' 2207
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0076034'
Converter Micro HDMI TO VGA
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082456'
Converter Mini HDMI TO HDMI (F) GLINK
(GL2208)
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117601'
Converter Mini HDMI TO VGA
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129126'
Converter Mini Display Port TO HDMI Unitek Y6325WH
ประกัน 2 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127280'
Converter Mini Display Port TO HDMI + VGA UGREEN
(20421)
ประกัน 2 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117620'
Converter Mini Display Port TO VGA UGREEN
(10403)
ประกัน 2 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078034'
Converter HDMI (F) TO Micro HDMI (M) GLINK
(GL2224)
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092282'
Converter HDMI (F) TO Mini HDMI GLINK
(GL2226)
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077476'
Converter HDMI (F/F) GLINK
(GL2223) ตัวต่อกลาง
ประกัน 1 ปี
22 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0042508'
Converter HDMI (F/F) ตัวต่อกลาง
ประกัน 1 เดือน
35 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077474'
Converter HDMI (M/F) ตัวงอ GLINK (GL2216)
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077469'
Converter HDMI (F) TO Mini+Micro HDMI GLINK
(GL2201)
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077478'
Converter HDMI (M) TO HDMI (F) GLINK
(GL2233)
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082457'
Converter HDMI (M) TO HDMI (F) GLINK
(GL2211)
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0055194'
Converter HDMI TO VGA (AUDIO) Cable
(GL-021)
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101854'
Converter HDMI TO VGA White Cable Skyhorse
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101853'
Converter HDMI TO VGA Black Cable Skyhorse
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082463'
Converter HDMI TO VGA AUDIO Cable GLINK
(GL001)
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117613'
Converter HDMI TO VGA AUDIO UGREEN
(40248)
ประกัน 2 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090322'
Converter HDMI TO AV Magictech
(MT013)
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096676'
Converter HDMI 4K Repeater
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096673'
Converter HDMI Extender 30M By UTP CAT5e
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126667'
Converter HDMI Extender 60M By UTP CAT5e Magictech
ประกัน 1 ปี
700 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130401'
Converter HDMI Extender 60M By UTP CAT5e/6
ประกัน 1 ปี
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 290 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126818'
Converter HDMI Extender Over Ethernet 120M. Magictech
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 310 บาท

Converter USB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082149'
Converter USB 5P (F) TO Micro USB
(M)
ประกัน 1 ปี
28 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 12 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0049154'
Converter USB TO Parallel IEEE1284 2in1
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116533'
Converter USB TO Parallel IEEE1284 25Pin GLINK
(GA011)
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116531'
Converter USB TO Parallel IEEE1284 GLINK
(GA010)
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107637'
Converter USB TO Parallel (IEEE1284) Unitek
(Y-1020)
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075570'
Converter USB Shairing Switch 4 Port
ประกัน 1 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082459'
Converter USB 2.0 (F) TO (F) GLINK
(2351)
ประกัน 1 ปี
17 บาท
รวม VAT แล้ว
25 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092280'
Converter USB 2.0 (F) TO Mini 5 Pin GLINK
(GL2354)
ประกัน 1 ปี
26 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 14 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092236'
Converter USB3.0 TO HDMI Magictech
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129903'
Converter USB3.0 TO HDMI GLINK
(GL012)
ประกัน 1 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092234'
Converter USB3.0 TO VGA Magictech
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118701'
Converter USB3.0 TO VGA GLINK
(GL008)
ประกัน 1 ปี
530 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099623'
Converter USB3.0 TO IDE/SATA Magictech
(MT11)
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107641'
Converter USB3.0 PORT TO Ethernet 'Unitek' Y-3045C
ประกัน 1 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121570'
Converter USB2.0 TO RJ45 10/100 UGREEN
(30305)
ประกัน 2 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124429'
Converter USB3.0 TO RJ45 10/100/1000 GLINK
(GL015)
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129125'
Converter USB3.0 TO RJ45 10/100/1000 Unitek Y3464A
ประกัน 2 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121571'
Converter USB3.0 TO RJ45 10/100/1000 UGREEN
(20255)
ประกัน 2 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109982'
Converter USB3.0 TO RJ45 10/100/1000 ORICO
(UTJ-U3)
ประกัน 2 ปี
530 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 70 บาท

Converter Type C
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127276'
Converter Type-C TO USB 3.0 UGRREN
(30155)
ประกัน 2 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126913'
Converter Type-C TO VGA UGREEN
(50316)
ประกัน 1 ปี
670 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128089'
Converter Type-C TO HDMI GLINK
(GL007C )
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121567'
Converter Type-C TO HDMI UGREEN
(50314)
ประกัน 2 ปี
680 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127391'
Converter Type-C TO HDMI 4K ORICO
(XC-101)
ประกัน 2 ปี
670 บาท
รวม VAT แล้ว
770 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109986'
Converter Type-C TO HDMI 4K ORICO
(RCH)
ประกัน 2 ปี
730 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121574'
Converter Type-C TO HDMI &VGA UGREEN
(50505)
ประกัน 2 ปี
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124431'
Converter Type-C TO RJ45 GLINK
(GL014)
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130339'
Converter Type-C 5in1 RAPOO
(XD100) GREY
ประกัน 2 ปี
940 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121568'
Converter Type-C 5in1 UGREEN
(50209)
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128768'
Converter Type-C 9in1 GLINK
(GL022)
ประกัน 2 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121569'
Converter Type-C 9in1 UGREEN
(40873)
ประกัน 2 ปี
1,930 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 160 บาท

Converter VGA
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0043341'
Converter VGA M/M
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0048318'
Converter VGA F/F
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124102'
Converter VGA (F) TO DVI 24+1
(M) Glink
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098161'
Converter VGA TO HDMI AUDIO GLINK GL-009
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088382'
Converter VGA TO HDMI AUDIO Magictech
(MT012)
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0056253'
Converter VGA TO HDMI AUDIO OKER
(VH022)
ประกัน 1 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094205'
Converter VGA Switch 4 Port
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113650'
Converter VGA Extender 100M By UTP CAT5e/6
ประกัน 1 ปี
640 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126819'
Converter VGA Extender 100M By UTP CAT5e/6 Magictech
ประกัน 1 ปี
630 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126820'
Converter VGA Extender 300M By UTP CAT5e Magictech
ประกัน 1 ปี
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,460 บาท
ประหยัด 150 บาท

Converter DVI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092281'
Converter DVI 24+1 (M) TO HDMI (F) GLINK
(GL2256) ข้อต่อหมุน
ประกัน 1 ปี
71 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 19 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078031'
Converter DVI 24+5 (F) TO HDMI (M) GLINK
(GL2252)
ประกัน 1 ปี
46 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 14 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078032'
Converter DVI 24+5 (F) TO DVI 24+1 (M) GLINK
(GL2262)
ประกัน 1 ปี
46 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 14 บาท

Converter Display Prot
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082464'
Converter Display Port TO VGA GLINK
(GL002)
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128285'
Converter Display Port TO VGA UGREEN
(20414)
ประกัน 2 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064430'
Converter Display Port TO HDMI คละสี
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124432'
Converter Display Port TO HDMI GLINK
(GL020)
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117612'
Converter Display Port TO HDMI UGREEN
(20411)
ประกัน 2 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 80 บาท