เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023064' GROUP BY pri.code order by pri.Url Modem / Router Wireless
พบสินค้า 146 รายการ
Whole-Home Wi-Fi System
select Note from advice_co_th.price where code='A0132427'
Whole-Home Mesh D-LINK (COVR-1100) Wireless AC1200 Dual Band
(Pack 2)
Life time
1,940 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133911'
Whole-Home Mesh D-LINK (COVR-1100) Wireless AC1200 Dual Band
(Pack 3)
Life time
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113944'
Whole-Home Mesh D-LINK (COVR-C1203) Wireless AC1200 Dual Band
(Pack 3)
Life time
4,410 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 180 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129822'
Whole-Home Mesh Wavlink (HALO Glow x 2) Wireless AC1200 Dual Band
(Pack 2)
ประกัน 3 ปี
1,810 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 180 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128724'
Whole-Home Mesh LINKSYS VELOP
(KIT-WHW0102-CAM360) Wireless AC2600 Dual Band
ประกัน 3 ปี
6,090 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0120624'
Whole-Home Mesh LINKSYS VELOP (WHW0103-AH) Wireless AC3900 Dual Band
(Pack 3)
-
4,490 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111194'
Whole-Home Mesh LINKSYS VELOP (WHW0303-AH) Wireless A6600 Tri-Band
(Pack 3)
ประกัน 3 ปี
9,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0130061'
Whole-Home Mesh LINKSYS VELOP (MX5300-AH) Wireless AX5300 Tri-Band
(Pack 1) By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 3 ปี
11,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0123865'
Whole-Home Mesh Tenda Nova (MW3) Wireless AC1200 Dual Band
(Pack 3)
ประกัน 5 ปี
1,930 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 260 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113808'
Whole-Home Mesh NETGEAR Orbi
(RBS50) Wireless AC3000 Tri-band By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 2 ปี
12,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0120543'
Whole-Home Mesh NETGEAR Orbi
(RBK20) Wireless AC2200 Tri-band
ประกัน 2 ปี
9,000 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 900 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103333'
Whole-Home Mesh NETGEAR Orbi
(RBK30) Wireless AC2200 Tri-band
ประกัน 2 ปี
11,490 บาท
รวม VAT แล้ว
12,990 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0106129'
Whole-Home Mesh NETGEAR Orbi (RBK40) Wireless AC2200 Tri-band
(By Order) By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 2 ปี
16,200 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0120609'
Whole-Home Mesh NETGEAR Orbi (RBK23) Wireless AC2200 Tri-band
(By Order) By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 2 ปี
17,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0096125'
Whole-Home Mesh NETGEAR Orbi
(RBK50) Wireless AC3000 Tri-band
ประกัน 2 ปี
14,400 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111849'
Whole-Home Mesh NETGEAR Orbi
(RBK53) Wireless AC3000 Tri-band By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 2 ปี
24,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0120546'
Whole-Home Mesh NETGEAR Orbi (SRK60) Wireless AC3000 Tri-band
(By Order) By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 2 ปี
32,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0111559'
Whole-Home Mesh TOTOLINK (T10) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
(Pack 3)
Life time
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129867'
Whole-Home Mesh Airpho (AR-M400) Wireless AC1200 Dual Band
(Pack 3)
Life time
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127646'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco E4) Wireless AC1200 Dual Band
(Pack 2)
Life time
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0123227'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco M4) Wireless AC1200 Dual Band
(Pack 2)
Life time
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134225'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco M4) Wireless AC1200 Dual Band
(Pack 3)
Life time
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0111294'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco M5) Wireless AC1300 Dual Band
Life time
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0101036'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco M5) Wireless AC1300 Dual Band
(Pack 3)
Life time
6,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0124262'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco M9 PLUS ) Wireless AC2200 Tri-Band
(Pack 2)
Life time
6,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

Modem Router
select Note from advice_co_th.price where code='A0083848'
Router ALFA (AIP-W525HU) Wireless N300
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128152'
Router Tenda (AC6) Wireless AC1200 Dual Band
ประกัน 5 ปี
749 บาท
รวม VAT แล้ว
799 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129720'
Router Tenda (AC8) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
ประกัน 5 ปี
870 บาท
รวม VAT แล้ว
915 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123866'
Router Tenda (AC10U) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
ประกัน 5 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124167'
Router ASUS (RT-N12+) Wireless N300 High Gain
ประกัน 5 ปี
455 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125334'
Router ASUS (RT-AC53) Wireless AC750 Dual Band Gigabit high power
ประกัน 5 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0130804'
Router ASUS (RT-AC59U) Wireless AC1500 Dual Band Gigabit
ประกัน 5 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130800'
Router ASUS (RT-AC1500UHP) Wireless AC1500 Dual Band Gigabit high power
ประกัน 5 ปี
1,620 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 170 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0108572'
Router ASUS (RT-AC86U) Wireless AC2900 Dual Band Gigabit
ประกัน 5 ปี
4,790 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133709'
Router ASUS (TUF-AX3000 ) Wireless AX3000 Dual band Gigabit
ประกัน 5 ปี
5,690 บาท
รวม VAT แล้ว
6,290 บาท
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127545'
Router ASUS (GT-AX11000) Wireless AX6000 Tri-band Gigabit
ประกัน 5 ปี
15,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129827'
Router Wavlink (QUANTUM T8) Wireless AC3000 Dual Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
4,490 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0052488'
Router D-LINK (DIR-605L) Wireless N300
Life time
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0088577'
Router D-LINK (DIR-809) Wireless AC750 Dual Band
Life time
610 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101774'
Router D-LINK (DIR-822) Wireless AC1200 Dual Band
Life time
665 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0093945'
Router D-LINK (DIR-842) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
Life time
860 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127733'
Router D-LINK (DIR-1360) Wireless AC1300 Dual Band Gigabit Smart Mesh
Life time
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133910'
Router D-LINK (DIR-2150) Wireless AC2100 Dual Band Gigabit
Life time
1,220 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132641'
Router D-LINK (DIR-X1560) Wireless AX1500 Dual Band Gigabit
Life time
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105562'
Router D-LINK (DIR-882) Wireless AC2600 Dual Band Gigabit
Life time
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127735'
Router D-LINK (DIR-2660) Wireless AC2600Dual Band Gigabit Smart Mesh
Life time
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126106'
Router EDIMAX (BR-6428nS V.5) Wireless N300 Multifunction
(Lifetime Forever)
Life time
885 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 105 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133161'
Router EDIMAX (BR-6476AC) Wireless A1200 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0089047'
Router EDIMAX (BR-6478AC) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
(Lifetime Forever)
Life time
1,620 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 170 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099166'
Router EDIMAX (RG21S) Wireless AC2600 Dual Band Gigabit
(Lifetime Forever)
Life time
7,100 บาท
รวม VAT แล้ว
7,850 บาท
ประหยัด 750 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123980'
Router KASDA (KW65293) Wireless AC1200 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099169'
Router KASDA (KW6516) Wireless AC1200 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110052'
Router KASDA (KW6512) Wireless AC750 Dual Band + Range Extender KASDA (KW5583) N300
(Lifetime Forever)
Life time
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133048'
Router LINKSYS (E5600-AH) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133049'
Router LINKSYS (EA7500S-AH) Wireless AC1900 Dual Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
2,470 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 320 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133050'
Router LINKSYS (EA8100-AH) Wireless AC2600 Dual Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
2,840 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133163'
Router LINKSYS (MR9000X-AH) Wireless AC3000 Tri-Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
4,090 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0069661'
Router LINKSYS (WRT1900AC-AP) Wireless AC1900 Dual Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
3,390 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125461'
Router LINKSYS (WRT1900ACS-AP) Wireless AC1900 Dual Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
5,290 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133159'
Router LINKSYS (MR9600-AH) Wireless AX6000 Dual-Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
8,600 บาท
รวม VAT แล้ว
9,050 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133164'
Router LINKSYS (MX10600-AH) Wireless AX5300 Tri-Band Gigabit By Order (โปรดติดต่อพนักงาน) แถมฟรี Router Linksys (MR7350) AX1800 มูลค่า 3,990 -
ประกัน 3 ปี
24,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0130672'
Router AIRPHO (AR-W800) Wireless AC2600 Dual Band Gigabit
ประกัน 9 ปี
2,020 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079167'
Router NETGEAR (JWNR2010) Wireless N300
ประกัน 2 ปี
565 บาท
รวม VAT แล้ว
625 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0084368'
Router NETGEAR (R6220-100PES) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
ประกัน 2 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0090738'
Router NETGEAR (R6900) Wireless AC1900 Smart WiFi Router
ประกัน 2 ปี
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0107230'
Router NETGEAR (R7000P) Wireless AC2300 Dual Band Gigabit
ประกัน 2 ปี
8,510 บาท
รวม VAT แล้ว
9,290 บาท
ประหยัด 780 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0088064'
Router NETGEAR (R7800) Wireless AC2600 Dual Band Gigabit
ประกัน 2 ปี
7,990 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130755'
Router NETGEAR (RAX40) Wireless AX3000 Dual band Gigabit
ประกัน 2 ปี
8,990 บาท
รวม VAT แล้ว
9,790 บาท
ประหยัด 800 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132571'
Router NETGEAR (RAX80) Wireless AX6000 Dual-band Gigabit
ประกัน 2 ปี
14,690 บาท
รวม VAT แล้ว
15,990 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099978'
Router NETGEAR (R9000) Wireless AD7200 Nighthawk X10 Smart WiFi
ประกัน 2 ปี
23,790 บาท
รวม VAT แล้ว
25,990 บาท
ประหยัด 2,200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091428'
Router TOTOLINK (N150RT) Wireless N150
(Lifetime Forever)
Life time
500 บาท
รวม VAT แล้ว
555 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109654'
Router TOTOLINK (N200RE) Wireless N300
(Lifetime Forever)
Life time
550 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091053'
Router TOTOLINK (N300RT) Wireless N300
(Lifetime Forever)
Life time
540 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091051'
Router TOTOLINK (N302R Plus) Wireless N300
(Lifetime Forever)
Life time
490 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091763'
Router TOTOLINK (N600R) Wireless N600
(Lifetime Forever)
Life time
860 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091040'
Router TOTOLINK (A1004) Wireless AC750 Dual Band Gigabit
(Lifetime Forever)
Life time
935 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 135 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129314'
Router TOTOLINK (A3002R) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
(Lifetime Forever)
Life time
1,130 บาท
รวม VAT แล้ว
1,230 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126228'
Router TOTOLINK (A3002RU V.2) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
(Lifetime Forever)
Life time
1,130 บาท
รวม VAT แล้ว
1,230 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0094414'
Router TOTOLINK (A6000R) Wireless AC2100 Dual Band Gigabit
(Lifetime Forever)
Life time
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133712'
Router TOTOLINK (X5000R) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit
(Lifetime Forever)
Life time
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091762'
Router TOTOLINK (A6004NS) Wireless AC1900 Dual Band Gigabit
(Lifetime Forever)
Life time
1,810 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 180 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117112'
Router TOTOLINK (A7000R) Wireless AC2600 Dual Band Gigabit
(Lifetime Forever)
Life time
2,260 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0092426'
Router TP-LINK (TL-WR840N) Wireless N300
Life time
420 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0091103'
Router TP-LINK (TL-WR841N) Wireless N300
Life time
490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0090592'
Router TP-LINK (TL-WR940N) Wireless N450
Life time
534 บาท
รวม VAT แล้ว
599 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124377'
Router TP-LINK (Archer C20 V5) Wireless AC750 Dual Band
Life time
790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0091152'
Router TP-LINK (Archer C5) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
(Limited Lifetime)
Life time
820 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091150'
Router TP-LINK (Archer C50) Wireless AC1200 Dual Band
Life time
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0126756'
Router TP-LINK (Archer C6) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
Life time
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0130146'
Router TP-LINK (Archer C80) Wireless AC1900 Dual Band Gigabit
Life time
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0129216'
Router TP-LINK (Archer AX10) Wireless AX1500 Dual Band Gigabit
Life time
1,950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0130930'
Router TP-LINK (Archer AX20) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit
Life time
2,150 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0128608'
Router TP-LINK (Archer AX50) Wireless AX3000 Dual-Band Gigabit
Life time
2,950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0101900'
Router TP-LINK (Archer C2300) Wireless AC2300 Dual Band Gigabit
Life time
4,760 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 530 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127159'
Router TP-LINK (Archer AX6000) Wireless AX6000 Dual-Band Gigabit
Life time
7,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0080304'
Router ZyXEL (NBG-418Nv2) Wireless N300
Life time
340 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111234'
Router ZyXEL (NBG6604) Wireless AC1200 Dual Band
Life time
790 บาท
รวม VAT แล้ว
830 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124627'
Router ZyXEL (NBG6615) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
Life time
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111235'
Router ZyXEL (NBG6817 ARMOR Z2) Wireless AC2600 Dual Band Gigabit
Life time
3,010 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 280 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0116574'
Router Board MikroTik (RB260GS)
Life time
1,595 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 155 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095324'
Router Board MikroTik (RB750r2)
Life time
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127787'
Router Board MikroTik (RB951G-2Hnd)
Life time
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095325'
Router Board MikroTik (RB750Gr3)
Life time
2,220 บาท
รวม VAT แล้ว
2,450 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122913'
Router Board MikroTik (RB760iGS)
Life time
2,630 บาท
รวม VAT แล้ว
2,870 บาท
ประหยัด 240 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095318'
Router Board MikroTik (RB2011UiAS-RM)
Life time
4,090 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0115074'
Router Board MikroTik (RB450Gx4)
Life time
4,270 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 420 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095316'
Router Board MikroTik (RB2011UiAS-2HnD-IN)
Life time
4,490 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122901'
Router Board MikroTik (RB3011UiAS-RM)
Life time
6,410 บาท
รวม VAT แล้ว
7,090 บาท
ประหยัด 680 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122916'
Router Board MikroTik (RB4011iGS+RM)
Life time
7,580 บาท
รวม VAT แล้ว
8,290 บาท
ประหยัด 710 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122922'
Router Board MikroTik (RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN)
Life time
8,640 บาท
รวม VAT แล้ว
9,590 บาท
ประหยัด 950 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122902'
Router Board MikroTik (CSS326-24G-2S+RM)
Life time
5,410 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 480 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122903'
Router Board MikroTik (CRS328-24P-4S+RM)
Life time
14,390 บาท
รวม VAT แล้ว
15,990 บาท
ประหยัด 1,600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0100278'
Router Board MikroTik (RB1100AHx4)
Life time
10,190 บาท
รวม VAT แล้ว
11,190 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098135'
Router Board MikroTik (CCR1009-7G-1C-1S+PC) 9 Core
(By Order) By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Life time
18,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0098134'
Router Board MikroTik (CCR1009-7G-1C-1S+) 9 Core
Life time
16,790 บาท
รวม VAT แล้ว
18,290 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098138'
Router Board MikroTik (CCR1009-7G-1C-PC) 9 Core
(By Order) By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Life time
18,700 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0095307'
Router Board MikroTik (CCR1016-12G) 16 Core
Life time
20,890 บาท
รวม VAT แล้ว
22,990 บาท
ประหยัด 2,100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127428'
Router Board MikroTik (CCR1016-12S-1S+) 16 Core
(By Order) By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Life time
30,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0095309'
Router Board MikroTik (CCR1036-12G-4S) 36 Core By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Life time
37,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0095311'
Router Board MikroTik (CCR1036-8G-2S+) 36 Core
(By Order) By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Life time
40,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0095310'
Router Board MikroTik (CCR1036-12G-4S-EM) 36 Core
Life time
40,090 บาท
รวม VAT แล้ว
43,890 บาท
ประหยัด 3,800 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095312'
Router Board MikroTik (CCR1036-8G-2S+EM) 36 Core
(By Order) By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Life time
46,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

VDSL Modem Router
select Note from advice_co_th.price where code='A0110049'
VDSL Modem Router KASDA (KW52295) Wireless N300
(Lifetime Forever)
Life time
1,560 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0090651'
VDSL/ADSL Modem Router TP-LINK
(TD-W9970) Wireless N300
Life time
1,360 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091138'
VDSL/ADSL Modem Router TP-LINK
(Archer VR600) Wireless AC1600 Dual Band Gigabit
Life time
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 360 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0094054'
VDSL/ADSL Modem Router NETGEAR
(D6220) Wireless AC1200 Dual Band
ประกัน 2 ปี
4,140 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 450 บาท

ADSL Modem Router
select Note from advice_co_th.price where code='A0092916'
ADSL Modem Router KASDA (KD319RI)
(Lifetime Forever)
Life time
460 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103331'
ADSL Modem Router EDIMAX (AR-7287WnA) Wireless N300
(Lifetime Forever)
Life time
995 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 95 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0092836'
ADSL Modem Router KASDA (KW5212) Wireless N300
(Lifetime Forever)
Life time
2,080 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 210 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0077860'
ADSL Modem Router NETGEAR
(D1500-100PES) Wireless N300
ประกัน 2 ปี
855 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 95 บาท

VPN Router / Security Gateway
select Note from advice_co_th.price where code='A0129003'
Security Gateway UBiQUiTi UniFi Pro
(USG-PRO-4)
ประกัน 2 ปี
10,590 บาท
รวม VAT แล้ว
11,590 บาท
ประหยัด 1,000 บาท

Load Balance Router
select Note from advice_co_th.price where code='A0091169'
Load Balanced Router TP-LINK
(TL-R470T+)
Life time
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 200 บาท

3G/4G Router
select Note from advice_co_th.price where code='A0091166'
3G Router TP-LINK (TL-MR3420) Wireless N300
Life time
925 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126334'
4G Router YEACOMM (YF-P25) Wireless N150
ประกัน 1 ปี
1,205 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132642'
4G Router ASUS (4G-N12 B1) Wireless 300
ประกัน 3 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129719'
4G Router Tenda (4G680) Wireless N300
Life time
1,720 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 170 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112845'
4G Router KASDA (KW9621B) N300
(Lifetime Forever)
Life time
2,230 บาท
รวม VAT แล้ว
2,450 บาท
ประหยัด 220 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129721'
4G Router D-LINK (DWR-920) Wireless N300
ประกัน 3 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0103247'
4G Router D-LINK (DWR-921) Wireless N300
ประกัน 3 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0125070'
4G Router D-LINK (DWR-953) Wireless AC1200 Dual Band
ประกัน 3 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103349'
4G Router TP-LINK (TL-WR902AC) Wireless AC750 Dual Band Portable
Life time
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130929'
4G Router TP-LINK (TL-MR100) Wireless N300
ประกัน 3 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0103351'
4G Router TP-LINK (TL-MR6400) Wireless N300
ประกัน 3 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0091168'
4G Router TP-LINK (Archer MR200) Wireless AC750 Dual Band
ประกัน 3 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0126755'
4G Router TP-LINK (Archer MR400) Wireless AC1200 Dual Band
ประกัน 3 ปี
2,680 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0132569'
4G Router TOTOLINK (LR1200) Wireless AC1200 Dual Band
Life time
2,120 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 270 บาท