เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023071' GROUP BY pri.code order by pri.Url Network Storage (NAS)
พบสินค้า 16 รายการ
Qnap
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133156' and sp.pic_type='s'
NAS QNAP (TS-230, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
5,640 บาท
รวม VAT แล้ว
6,190 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133157' and sp.pic_type='s'
NAS QNAP (TS-251D-2G, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
10,140 บาท
รวม VAT แล้ว
11,390 บาท
ประหยัด 1,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124974' and sp.pic_type='s'
NAS QNAP (TS-251PLUS-2G, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
14,590 บาท
รวม VAT แล้ว
16,190 บาท
ประหยัด 1,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135310' and sp.pic_type='s'
NAS QNAP (TS-451D2-4G, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
14,990 บาท
รวม VAT แล้ว
16,790 บาท
ประหยัด 1,800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133158' and sp.pic_type='s'
NAS QNAP (TS-453D-4G, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
19,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132643' and sp.pic_type='s'
NAS QNAP (TS-431X3-4G, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
18,590 บาท
รวม VAT แล้ว
20,590 บาท
ประหยัด 2,000 บาท

Synology
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131818' and sp.pic_type='s'
NAS Synology (DS220+, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
10,800 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133160' and sp.pic_type='s'
NAS Synology (DS420J, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
9,690 บาท
รวม VAT แล้ว
10,790 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131819' and sp.pic_type='s'
NAS Synology (DS720+, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
13,650 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131820' and sp.pic_type='s'
NAS Synology (DS420+, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
16,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131817' and sp.pic_type='s'
NAS Synology (DS920+, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
17,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138389' and sp.pic_type='s'
NAS Synology (DS1520+, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
23,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Asustor
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128592' and sp.pic_type='s'
NAS Asustor (AS1004T v2, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
6,940 บาท
รวม VAT แล้ว
7,790 บาท
ประหยัด 850 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135196' and sp.pic_type='s'
NAS Asustor (AS-5202T, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
10,600 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135197' and sp.pic_type='s'
NAS Asustor (AS-5304T, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
17,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122991' and sp.pic_type='s'
NAS Asustor (AS-6404T, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
26,500 บาท
รวม VAT แล้ว
28,900 บาท
ประหยัด 2,400 บาท