เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023072' GROUP BY pri.code order by pri.Url Network Storage (NAS)
พบสินค้า 19 รายการ
Asustor
select Note from advice_co_th.price where code='A0128593'
NAS Asustor (AS1002T v2, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
5,290 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128592'
NAS Asustor (AS1004T v2, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
9,340 บาท
รวม VAT แล้ว
10,190 บาท
ประหยัด 850 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128590'
NAS Asustor (AS-4002T, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
9,340 บาท
รวม VAT แล้ว
10,190 บาท
ประหยัด 850 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122991'
NAS Asustor (AS-6404T, Without HDD.) By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 3 ปี
28,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

Qnap
select Note from advice_co_th.price where code='A0133156'
NAS QNAP (TS-230, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
6,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133157'
NAS QNAP (TS-251D-2G, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
11,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0132643'
NAS QNAP (TS-431X3-4G, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
16,890 บาท
รวม VAT แล้ว
19,390 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133158'
NAS QNAP (TS-453D-4G, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
19,650 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0126513'
NAS QNAP (TS-453BT3-8G, Without HDD.) By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 2 ปี
44,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

ZyXEL
select Note from advice_co_th.price where code='A0088346'
NAS ZyXEL (NAS326, Without HDD)
Life time
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 400 บาท

Synology
select Note from advice_co_th.price where code='A0133160'
NAS Synology (DS420J, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
9,890 บาท
รวม VAT แล้ว
10,990 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131820'
NAS Synology (DS420+, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
14,690 บาท
รวม VAT แล้ว
14,990 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131817'
NAS Synology (DS920+, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
15,490 บาท
รวม VAT แล้ว
17,090 บาท
ประหยัด 1,600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133565'
NAS Synology (DS1621+, Without HDD.) By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 2 ปี
27,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

NETGEAR
select Note from advice_co_th.price where code='A0084705'
NAS NETGEAR (RN31200-100EUS, Without HDD.)
(By Order) By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 2 ปี Pre Order
20,700 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0084706'
NAS NETGEAR (RN31400-100EUS, Without HDD.)
(By Order) By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 2 ปี Pre Order
33,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0085143'
NAS NETGEAR (RN31600-100EUS, Without HDD.)
(By Order) By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 2 ปี Pre Order
43,350 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0085144'
NAS NETGEAR (RN51600-100EUS, Without HDD.)
(By Order) By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 2 ปี Pre Order
67,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0085145'
NAS NETGEAR (RN716X-100NES, Without HDD.)
(By Order) By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 2 ปี Pre Order
175,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป