เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '015513' GROUP BY pri.code order by pri.Url Barcode Scanner
พบสินค้า 17 รายการ
Scanner
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090728'
Barcode Scanner Smart Card Reader
(SCR-N3300)
ประกัน 1 ปี
740 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129591'
Barcode Scanner 'New Land' HR1050
ประกัน 1 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0070427'
Barcode Scanner Youjie (ZL2200) By Honeywell
ประกัน 1 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0037626'
Barcode Scanner ACAN
ประกัน 1 ปี
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0042706'
Barcode Scanner ThreeBoy
(SL3100, Black)
ประกัน 1 ปี
2,130 บาท
รวม VAT แล้ว
2,340 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0037301'
Barcode Scanner Opticon (OPR3201, Black)
ประกัน 1 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077122'
Barcode Scanner Symbol (LS2208, Black)
ประกัน 1 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075345'
Barcode Scanner Honeywell
(1250G)
ประกัน 1 ปี
3,050 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114323'
Barcode Scanner Youjie (HH660) By Honeywell
ประกัน 1 ปี
3,610 บาท
รวม VAT แล้ว
4,200 บาท
ประหยัด 590 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069962'
Barcode Scanner Honeywell
(MK7120)
ประกัน 1 ปี
5,380 บาท
รวม VAT แล้ว
5,980 บาท
ประหยัด 600 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085226'
Barcode Scanner 2D ThreeBoy
(2804, Black)
ประกัน 1 ปี
3,080 บาท
รวม VAT แล้ว
3,300 บาท
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129590'
Barcode Scanner 2D Zebra
(DS2208, Black)
ประกัน 1 ปี
3,280 บาท
รวม VAT แล้ว
3,500 บาท
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120837'
Barcode Scanner 2D Youjie
(HF600) By Honeywell
ประกัน 1 ปี
4,250 บาท
รวม VAT แล้ว
4,800 บาท
ประหยัด 550 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125260'
Barcode Scanner 2D Zebra DS-4308
ประกัน 1 ปี
5,050 บาท
รวม VAT แล้ว
5,450 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082304'
Barcode Scanner 2D Opticon
(M10, Black)
ประกัน 1 ปี
6,350 บาท
รวม VAT แล้ว
6,950 บาท
ประหยัด 600 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0059098'
Barcode Scanner Wireless ThreeBoy
(WX-2106, Black)
ประกัน 1 ปี
2,650 บาท
รวม VAT แล้ว
2,980 บาท
ประหยัด 330 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069974'
Data Callector CIPHERLAB
(CPT8000L)
ประกัน 1 ปี
11,700 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 1,200 บาท