เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '015513' GROUP BY pri.code order by pri.Url Barcode Scanner
พบสินค้า 23 รายการ
Scanner
select Note from advice_co_th.price where code='A0090728'
Smart Card Reader SCRN3300
ประกัน 1 ปี
740 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134518'
Scanner SCR02 Smart
ประกัน 1 ปี
910 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 240 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132138'
Smart Card Reader SCR2700R
ประกัน 1 ปี
1,510 บาท
รวม VAT แล้ว
1,980 บาท
ประหยัด 470 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129591'
Barcode Scanner New Land HR100
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131801'
Barcode Scanner New Land HR1150R
ประกัน 1 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0037626'
Barcode Scanner ACAN
ประกัน 1 ปี
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0042706'
Barcode Scanner ThreeBoy SL3100
ประกัน 1 ปี
2,160 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 330 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0077122'
Barcode Scanner Symbol LS2208
ประกัน 1 ปี
2,240 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 310 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0037301'
Barcode Scanner Opticon OPR3201
ประกัน 1 ปี
2,640 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0114323'
Barcode Scanner Youjie HH660 By Honeywell
ประกัน 1 ปี
3,670 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 620 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0070427'
Barcode Scanner Honeywell ZL2200
ประกัน 1 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,340 บาท
ประหยัด 180 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0075345'
Barcode Scanner Honeywell 1250G
ประกัน 1 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0069962'
Barcode Scanner Honeywell MK7120
ประกัน 1 ปี
5,590 บาท
รวม VAT แล้ว
6,390 บาท
ประหยัด 800 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131802'
Barcode Scanner 2D New Land HR20
ประกัน 1 ปี
2,470 บาท
รวม VAT แล้ว
2,820 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085226'
Barcode Scanner 2D ThreeBoy 2804
ประกัน 1 ปี
3,140 บาท
รวม VAT แล้ว
3,640 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122074'
Barcode Scanner 2D ThreeBoy NLS-NVH2000
ประกัน 1 ปี
4,290 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0120837'
Barcode Scanner 2D Youjie HF600 By Honeywell
ประกัน 1 ปี
4,340 บาท
รวม VAT แล้ว
5,090 บาท
ประหยัด 750 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129590'
Barcode Scanner 2D Zebra DS2208
ประกัน 5 ปี
3,040 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125260'
Barcode Scanner 2D Zebra DS-4308
ประกัน 5 ปี
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 800 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130676'
Barcode Scanner 2D Zebra DS-4608
ประกัน 1 ปี
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 800 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0064195'
Barcode Scanner 2D Honeywell XENON 1900GSR
ประกัน 1 ปี
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 800 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0059098'
Barcode Scanner Wireless 'ThreeBoy' WX-2106
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,730 บาท
รวม VAT แล้ว
3,130 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0108031'
Barcode Scanner Bluetooth Better BT-4115
ประกัน 1 ปี
5,240 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 750 บาท