เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '015514' GROUP BY pri.code order by pri.Url Barcode Printer
พบสินค้า 13 รายการ
Printer
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0076812'
Printer Slip Better BT5890T
ประกัน 1 ปี
2,150 บาท
รวม VAT แล้ว
2,450 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061898'
Printer Barcode TSC DA200
ประกัน 1 ปี
6,750 บาท
รวม VAT แล้ว
7,150 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071526'
Printer Barcode TSC TTP-244Pro
ประกัน 1 ปี
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127213'
Printer Barcode TSC TE210
ประกัน 1 ปี
6,350 บาท
รวม VAT แล้ว
6,850 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0070119'
Printer Barcode Zebra GC-420T
ประกัน 1 ปี
6,300 บาท
รวม VAT แล้ว
6,800 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071010'
Printer Barcode Zebra GT-820
ประกัน 1 ปี
7,750 บาท
รวม VAT แล้ว
8,750 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123320'
Printer Slip ThreeBoy QR200
(Port USB/LAN)
ประกัน 1 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 700 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058540'
Printer Slip VENUS PRT-058
ประกัน 1 ปี
2,100 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 290 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069515'
Printer Slip EPSON TM-T82
(Port USB)
ประกัน 1 ปี
5,650 บาท
รวม VAT แล้ว
6,150 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069528'
Printer Slip EPSON TM-T82
(Port LAN)
ประกัน 1 ปี
6,090 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054381'
Printer Slip EPSON TM-U220A
(Port USB)
ประกัน 1 ปี
9,150 บาท
รวม VAT แล้ว
9,650 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064007'
Printer Slip EPSON TM-U220A
(Port LAN)
ประกัน 1 ปี
12,700 บาท
รวม VAT แล้ว
13,500 บาท
ประหยัด 800 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108030'
Printer Slip Better BT-8040BT Bluetooth
ประกัน 1 ปี
5,050 บาท
รวม VAT แล้ว
5,550 บาท
ประหยัด 500 บาท