เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022383' GROUP BY pri.code order by pri.Url Barcode Printer
พบสินค้า 21 รายการ
เครืองพิมพ์ฉลาก / TAPE
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130905'
BROTHER TAPE CASSETTE TZE-221 By Order
-
540 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130906'
BROTHER TAPE CASSETTE TZE-621 By Order
-
540 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130904'
BROTHER TAPE CASSETTE TZE-631 By Order
-
600 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130907'
เครืองพิมพ์ฉลาก BROTHER PT-P300BT By Order
ประกัน 1 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130902'
เครืองพิมพ์ฉลาก BROTHER PT-D600 By Order
ประกัน 1 ปี
6,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

Printer
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129725'
Printer Barcode ThreeBoy XP-420B
ประกัน 1 ปี
2,750 บาท
รวม VAT แล้ว
3,050 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061898'
Printer Barcode TSC DA200
ประกัน 1 ปี
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
5,390 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071526'
Printer Barcode TSC TTP-244Pro
ประกัน 1 ปี
5,690 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127213'
Printer Barcode TSC TE210
(Port LAN)
ประกัน 1 ปี
6,490 บาท
รวม VAT แล้ว
6,890 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131803'
Printer Barcode HPRT POS 80FE
ประกัน 1 ปี
4,030 บาท
รวม VAT แล้ว
4,430 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131804'
Printer Barcode HPRT TP805L
ประกัน 1 ปี
4,490 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131341'
Printer Barcode Zebra ZD220
ประกัน 1 ปี
6,090 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071010'
Printer Barcode Zebra GT-820
ประกัน 1 ปี
8,000 บาท
รวม VAT แล้ว
8,900 บาท
ประหยัด 900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123320'
Printer Slip ThreeBoy RQ200
(Port USB/LAN)
ประกัน 1 ปี
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 700 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058540'
Printer Slip VENUS PRT-058
ประกัน 1 ปี
2,100 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 290 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104120'
Printer Slip VENUS LG-085X
(Port LAN)
ประกัน 1 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130390'
Printer Slip EPSON TM-T82X
(Port USB)
ประกัน 1 ปี
5,690 บาท
รวม VAT แล้ว
6,190 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129841'
Printer Slip EPSON TM-T82X
(Port LAN)
ประกัน 1 ปี
6,000 บาท
รวม VAT แล้ว
6,400 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130562'
Printer Slip EPSON TM-T82lll
(Port USB/LAN)
ประกัน 1 ปี
9,130 บาท
รวม VAT แล้ว
9,530 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054381'
Printer Slip EPSON TM-U220A
(Port USB)
ประกัน 1 ปี
8,950 บาท
รวม VAT แล้ว
9,350 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064007'
Printer Slip EPSON TM-U220A
(Port LAN)
ประกัน 1 ปี
12,700 บาท
รวม VAT แล้ว
13,700 บาท
ประหยัด 1,000 บาท