เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '015524' GROUP BY pri.code order by pri.Url Enclosure / Media Player / Bag
พบสินค้า 32 รายการ
Enclosure 2.5 USB 2.0
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107096'
Enclosure 2.5'' SATA OKER ST-2513
(Silver)
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107094'
Enclosure 2.5'' SATA OKER ST-2513
(Black)
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083090'
Enclosure 2.5'' SATA OKER 2526,USB2
(Black)
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 30 บาท

Enclosure 2.5 USB 3.0
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085302'
Enclosure 2.5'' SATA Magictech MT-23 USB 3.0
(Blue)
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084193'
Enclosure 2.5'' SATA Magictech MT-23 USB 3.0
(Black)
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084194'
Enclosure 2.5'' SATA Magictech MT-23 USB 3.0
(Red)
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093142'
Enclosure 2.5'' SATA OKER 2568 USB 3.0
(Blue)
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080308'
Enclosure 2.5'' SATA OKER 2532 USB 3.0
(Black)
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128287'
Enclosure 2.5'' SATA UGREEN 30847 USB3.0
ประกัน 2 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096529'
Enclosure 2.5'' SATA ORICO 2139U3 USB 3.0
ประกัน 2 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133443'
Enclosure 2.5'' SATA ORICO
(MD25U3) USB3.0 Gray
ประกัน 2 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 50 บาท

Enclosure 3.5
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088334'
Enclosure 3.5'' SATA Magic Tech MT36 USB 3.0
(Black)
ประกัน 1 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083097'
Enclosure 3.5'' SATA OKER 3565 USB 3.0
(Black)
ประกัน 1 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102293'
Enclosure 3.5'' SATA ORICO 3139 U3 USB3.0
(Clear)
ประกัน 2 ปี
720 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102294'
Enclosure 2.5/3.5'' SATA ORICO 3569 S3-C
(Black)
ประกัน 2 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
910 บาท
ประหยัด 100 บาท

Enclosure M.2
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127388'
Enclosure M.2 TCM2-C3 ORICO
(Silver)
ประกัน 2 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,180 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127387'
Enclosure M.2 TCM2-C3 ORICO
(Blue)
ประกัน 2 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,180 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127389'
Enclosure M.2 TCM2-C3 ORICO
(Black)
ประกัน 2 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,180 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127386'
Enclosure M.2 TCM2-C3 ORICO
(Red)
ประกัน 2 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,180 บาท
ประหยัด 80 บาท

Enclosure M-SATA
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125856'
Enclosure M-SATA OKER ST-2319,USB 3.0
(Black)
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125857'
Enclosure M-SATA OKER ST-2319,USB 3.0
(Silver)
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 20 บาท

Android TV Box
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130633'
Android Box HIMEDIA (S500)
ประกัน 1 ปี
1,920 บาท
รวม VAT แล้ว
2,120 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120274'
Android Box HIMEDIA (A5)
ประกัน 1 ปี
2,650 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 300 บาท

Bag / Box
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123471'
กระเป๋า HDD 3.5 ORICO PHI-35 (Purple)
ประกัน 30 วัน
74 บาท
รวม VAT แล้ว
89 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123470'
กระเป๋า HDD 3.5 ORICO PHI-35 (Yellow)
ประกัน 30 วัน
74 บาท
รวม VAT แล้ว
89 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122534'
กระเป๋า HDD 2.5 ORICO PHL-25
ประกัน 30 วัน
125 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122536'
กระเป๋า HDD 2.5 ORICO PHC-25
ประกัน 30 วัน
125 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 15 บาท

Docking
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085310'
Docking Magictech 2.5/3.5'' SATA MT-05 USB3
(White)
ประกัน 1 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096527'
Docking ORICO 2.5/3.5'' SATA 1Bay 6218 US-3
(Black)
ประกัน 2 ปี
730 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101271'
Docking ORICO 2.5/3.5'' SATA 2Bay 8618 US-3
(Black)
ประกัน 2 ปี
1,110 บาท
รวม VAT แล้ว
1,210 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110683'
Docking ORICO 2.5/3.5'' SATA 2Bay 6629US3-C
(Black)
ประกัน 2 ปี
1,640 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101274'
Docking ORICO 2.5/3.5'' SATA 4Bay 6648US3-C
(Black)
ประกัน 2 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 200 บาท