เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023896' GROUP BY pri.code order by pri.Url Enclosure / Media Player / Bag
พบสินค้า 26 รายการ
Enclosure USB 3.0
select Note from advice_co_th.price where code='A0121336'
Enclosure 2.5'' SATA Magictech MT-22 USB 3.0
(Blue)
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085302'
Enclosure 2.5'' SATA Magictech MT-23 USB 3.0
(Blue)
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0084193'
Enclosure 2.5'' SATA Magictech MT-23 USB 3.0
(Black)
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0093142'
Enclosure 2.5'' SATA OKER 2568 USB 3.0
(Blue)
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128287'
Enclosure 2.5'' SATA UGREEN 30847 USB3.0
ประกัน 2 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096529'
Enclosure 2.5'' SATA ORICO 2139U3 USB 3.0
ประกัน 2 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0088334'
Enclosure 3.5'' SATA Magic Tech MT36 USB 3.0
(Black)
ประกัน 1 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083097'
Enclosure 3.5'' SATA OKER 3565 USB 3.0
(Black)
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102293'
Enclosure 3.5'' SATA ORICO 3139 U3 USB3.0
(Clear)
ประกัน 2 ปี
730 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 120 บาท

Enclosure USB 2.0
select Note from advice_co_th.price where code='A0134938'
Enclosure 2.5'' SATA Magictech
(MT-27) Black
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134939'
Enclosure 2.5'' SATA Magictech
(MT-28) Black Type-C
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0107096'
Enclosure 2.5'' SATA OKER ST-2513
(Silver)
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0107094'
Enclosure 2.5'' SATA OKER ST-2513
(Black)
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083090'
Enclosure 2.5'' SATA OKER 2526
(Black)
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 20 บาท

Enclosure M.2
select Note from advice_co_th.price where code='A0127387'
Enclosure M.2 TCM2-C3 ORICO
(Blue)
ประกัน 2 ปี
820 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 170 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127389'
Enclosure M.2 TCM2-C3 ORICO
(Black)
ประกัน 2 ปี
820 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 170 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127386'
Enclosure M.2 TCM2-C3 ORICO
(Red)
ประกัน 2 ปี
820 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 170 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127388'
Enclosure M.2 TCM2-C3 ORICO
(Silver)
ประกัน 2 ปี
820 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 170 บาท

Enclosure M-SATA
select Note from advice_co_th.price where code='A0125857'
Enclosure M-SATA OKER ST-2319 USB 3.0
(Silver)
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 25 บาท

Android TV Box
select Note from advice_co_th.price where code='A0120274'
Android Box HIMEDIA (A5)
ประกัน 1 ปี
2,660 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 330 บาท

Bag / Box
select Note from advice_co_th.price where code='A0123471'
กระเป๋า HDD 3.5 ORICO PHI 35 (Purple)
ประกัน 30 วัน
69 บาท
รวม VAT แล้ว
79 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122534'
กระเป๋า HDD 2.5 ORICO PHL 25
ประกัน 30 วัน
130 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 20 บาท

Docking
select Note from advice_co_th.price where code='A0134940'
Docking Magictech 2.5/3.5'' SATA Magictech MT-08
(Black)
ประกัน 1 ปี
415 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085310'
Docking Magictech 2.5/3.5'' SATA Magictech MT-05 USB3
(White)
ประกัน 1 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096527'
Docking ORICO 2.5/3.5'' SATA 1Bay 6218 US-3
(Black)
ประกัน 2 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
810 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096528'
Docking ORICO 2.5/3.5'' SATA 2Bay 6228 US-3
(Black)
ประกัน 2 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท