เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023542' GROUP BY pri.code order by pri.Url Power Bar / Power Inverter
พบสินค้า 31 รายการ
Power Bar 1M - 2M
select Note from advice_co_th.price where code='A0130072'
Power Bar LUMIRA LS-303 (2M) White
ประกัน 3 ปี
149 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135951'
Power Bar LUMIRA LS-303 (2M) Blue
ประกัน 3 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135952'
Power Bar LUMIRA LS-303 (2M) Pink
ประกัน 3 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131561'
Power Bar LUMIRA LS-304 (2M) White
ประกัน 3 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135622'
Power Bar LUMIRA LS-304 (2M) Pink
ประกัน 3 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126659'
Power Bar TOSHINO N1-375
(2M) White
ประกัน 2 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128182'
Power Bar PowerConnex PXC5PHTTO-TS03
(2M)
ประกัน 2 ปี
710 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 80 บาท

Power Bar 3M
select Note from advice_co_th.price where code='A0122505'
Power Bar TOSHINO N1-375
(3M) Black
ประกัน 2 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119923'
Power Bar TOSHINO ET-914 (3M)
ประกัน 2 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119924'
Power Bar TOSHINO ET-915 (3M)
ประกัน 2 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129787'
Power Bar TOSHINO P4375 (White/Gray) 3M
ประกัน 2 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119925'
Power Bar TOSHINO ET-916 (3M)
ประกัน 2 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132405'
Power Bar SYNDOME PowerCare PC-43
(3M)
Life time
370 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132406'
Power Bar SYNDOME PowerCare PC-63
(3M)
Life time
440 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127060'
Power Bar PowerConnex PXC5PHTNS-TS06
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,370 บาท
ประหยัด 280 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127061'
Power Bar PowerConnex PCX-C5PHTB-TS06
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127059'
Power Bar PowerConnex PCX-PXC5PHTSS-TS04
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 270 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128185'
Power Bar PowerConnex PCX-TS06UB02
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 340 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128183'
Power Bar PowerConnex PXC5PHTTS-TS06
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 420 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128184'
Power Bar PowerConnex PCX-PXC5PHTTS-TS08
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 390 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131045'
Power Bar PowerConnex PCX-C5PVTTS-TS12
(3M)
ประกัน 3 ปี
2,070 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 420 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131042'
Power Bar PowerConnex PCX-M5PHTCO-TS06
(3M)
ประกัน 3 ปี
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 650 บาท

Power Bar 5M
select Note from advice_co_th.price where code='A0119927'
Power Bar TOSHINO ET-9145M 5M
ประกัน 2 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119928'
Power Bar TOSHINO ET-9155M 5M
ประกัน 2 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129789'
Power Bar TOSHINO P4375 (White) 5M
ประกัน 2 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129786'
Power Bar TOSHINO P3375USB
(White) 5M
ประกัน 2 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119929'
Power Bar TOSHINO ET-9165M 5M
ประกัน 2 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131043'
Power Bar PowerConnex PCX-C5PHTNSTS04-5
(5M)
ประกัน 3 ปี
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 330 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131044'
Power Bar PowerConnex PCX-C5PHTTSTS05-5
(5M)
ประกัน 3 ปี
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 470 บาท

Power Bar 10M
select Note from advice_co_th.price where code='A0134767'
Power Bar TOSHINO TIS515
(Black) 10M
ประกัน 2 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 200 บาท

Power Inverter
select Note from advice_co_th.price where code='A0084382'
Power Inverter 1500w. DC TO AC
ประกัน 1 ปี
2,750 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 240 บาท