เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '015532' GROUP BY pri.code order by pri.Url Power Bar / Power Inverter
พบสินค้า 33 รายการ
Power Inverter
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0032876'
Power Inverter 500w. DC TO AC
ประกัน 1 ปี
530 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0032877'
Power Inverter 1000w. DC TO AC
ประกัน 1 ปี
1,730 บาท
รวม VAT แล้ว
1,980 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084382'
Power Inverter 1500w. DC TO AC
ประกัน 1 ปี
2,740 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 250 บาท

Power Bar 5M
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125707'
Power Bar Lumira LS-204 (5M) Pink
ประกัน 3 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125710'
Power Bar Lumira LS-204 (5M) Blue
ประกัน 3 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126425'
Power Bar Lumira LS-103 5M Blue
ประกัน 3 ปี
238 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 52 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124200'
Power Bar Lumira LS-103 5M Gray
ประกัน 3 ปี
238 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 52 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123488'
Power Bar Gongniu T3050 (5M)
ประกัน 2 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123613'
Power Bar Gongniu T303U (5M)
ประกัน 2 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123044'
Power Bar Gongniu T304U (5M)
ประกัน 2 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119928'
Power Bar ET-9155M 'TOSHINO'
(5M)
ประกัน 2 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119929'
Power Bar ET-9165M 'TOSHINO'
(5M)
ประกัน 2 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 60 บาท

Power Bar 3M
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125703'
Power Bar Lumira LS-204 (3M) Pink
ประกัน 3 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125716'
Power Bar Lumira LS-205 (3M) Green
ประกัน 3 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125715'
Power Bar Lumira LS-205 (3M) Blue
ประกัน 3 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126438'
Power Bar Lumira LS-105 (3M) Pink
ประกัน 3 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123615'
Power Bar Gongniu T3040 (3M)
ประกัน 2 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123039'
Power Bar Gongniu T304U (3M)
ประกัน 2 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126190'
Power Bar TOSHINO N1-375
(3M) White
ประกัน 2 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122505'
Power Bar TOSHINO N1-375
(3M) Black
ประกัน 2 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119921'
Power Bar TOSHINO ET-912 (3M)
ประกัน 2 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119922'
Power Bar TOSHINO ET-913 (3M)
ประกัน 2 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119923'
Power Bar TOSHINO ET-914 (3M)
ประกัน 2 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119925'
Power Bar TOSHINO ET-916 (3M)
ประกัน 2 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127060'
Power Bar PowerConnex PXC5PHTNS-TS06
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127061'
Power Bar PowerConnex PXC5PHTNB-TS06
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,130 บาท
รวม VAT แล้ว
1,480 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127059'
Power Bar PowerConnex PXC5PHTSS-TS04
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 380 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128183'
Power Bar PowerConnex PCX-PXCSPHTTS-TS06
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,130 บาท
รวม VAT แล้ว
1,530 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128184'
Power Bar PowerConnex PCX-PXCSPHTTS-TS08
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 400 บาท

Power Bar 1M - 2M
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122501'
Power Bar TOSHINO N1-375
(1M) Black
ประกัน 2 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126658'
Power Bar TOSHINO N1-375
(1M) White
ประกัน 2 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122503'
Power Bar TOSHINO N1-375
(2M) Black
ประกัน 2 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126659'
Power Bar TOSHINO N1-375
(2M) Whire
ประกัน 2 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 120 บาท