เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024644' GROUP BY pri.code order by pri.Url Power Bar / Power Inverter
พบสินค้า 56 รายการ
Power Bar 1-2M
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134682' and sp.pic_type='s'
Power Bar GLINK GLS-206 (1.5M) White
ประกัน 3 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130072' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-303 (2M) White
ประกัน 3 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137435' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO XY-33USB (2M)
ประกัน 2 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 225 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137811' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ECO-32 (2M)
ประกัน 2 ปี
219 บาท
รวม VAT แล้ว
289 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128182' and sp.pic_type='s'
Power Bar POWERCONNEX PXC5PHTTO-TS03
(2M)
ประกัน 3 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131561' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-304 (2M) White
ประกัน 3 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130193' and sp.pic_type='s'
Power Bar ZIRCON ZC-204 (2M)
ประกัน 3 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
229 บาท
ประหยัด 49 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126659' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO N1-375
(2M) White
ประกัน 2 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 40 บาท

Power Bar 3M
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137802' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO CL-33 (3M)
ประกัน 2 ปี
199 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 66 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128165' and sp.pic_type='s'
Power Bar ZIRCON ZC-103 (3M)
ประกัน 3 ปี
239 บาท
รวม VAT แล้ว
279 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140986' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL B15 (3M)
ประกัน 3 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138134' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO TIS315USB
(3M)
ประกัน 2 ปี
980 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137804' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO CL-43 (3M)
ประกัน 2 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122505' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO N1-375
(3M) Black
ประกัน 2 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132405' and sp.pic_type='s'
Power Bar SYNDOME PowerCare PC-43
(3M)
Life time
390 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127058' and sp.pic_type='s'
Power Bar POWERCONNEX PXC5PHTNS-TS04
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140991' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL Q99 (3M)
ประกัน 3 ปี
184 บาท
รวม VAT แล้ว
229 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141376' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-404 (3M)
ประกัน 2 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119923' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-914 (3M)
ประกัน 2 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129787' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO P4375 (3M) White/Gray
ประกัน 2 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140989' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL Q55 (3M)
ประกัน 3 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137806' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO CL-53 (3M)
ประกัน 2 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140990' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL Q77 (3M)
ประกัน 3 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128168' and sp.pic_type='s'
Power Bar ZIRCON ZC-105 (3M)
ประกัน 3 ปี
284 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 36 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119924' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-915 (3M)
ประกัน 2 ปี
465 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134683' and sp.pic_type='s'
Power Bar GLINK GLS-206 (3M) White
ประกัน 3 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132406' and sp.pic_type='s'
Power Bar SYNDOME PowerCare PC-63
(3M)
Life time
440 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127060' and sp.pic_type='s'
Power Bar POWERCONNEX PXC5PHTNS-TS06
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127061' and sp.pic_type='s'
Power Bar POWERCONNEX PCX-C5PHTB-TS06
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128183' and sp.pic_type='s'
Power Bar POWERCONNEX PXC5PHTTS-TS06
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119925' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-916 (3M)
ประกัน 2 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128184' and sp.pic_type='s'
Power Bar POWERCONNEX PCX-PXC5PHTTS-TS08
(3M)
ประกัน 3 ปี
1,950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131045' and sp.pic_type='s'
Power Bar POWERCONNEX PCX-C5PVTTS-TS12
(3M)
ประกัน 3 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Power Bar 5M
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137803' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO CL-35 (5M)
ประกัน 2 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141359' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-403 (5M)
ประกัน 2 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138131' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO TIS315 (5M)
ประกัน 2 ปี
630 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 460 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140475' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO P3375USB
(5M) White/Gray
ประกัน 2 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140987' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL B20 (5M)
ประกัน 3 ปี
184 บาท
รวม VAT แล้ว
239 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131563' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-304 (5M) White
ประกัน 3 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137805' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO CL-45 (5M)
ประกัน 2 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
345 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130075' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-404 (5M)
ประกัน 3 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129788' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO P4375 (5M) White/Gray
ประกัน 2 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119927' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-9145M (5M)
ประกัน 2 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140988' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL B22 (5M)
ประกัน 3 ปี
194 บาท
รวม VAT แล้ว
279 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137807' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO CL-55 (5M)
ประกัน 2 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
365 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140984' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL B12 (5M)
ประกัน 3 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128170' and sp.pic_type='s'
Power Bar ZIRCON ZC-105 (5M)
ประกัน 3 ปี
329 บาท
รวม VAT แล้ว
389 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119928' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-9155M (5M)
ประกัน 2 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138133' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO TIS515 (5M)
ประกัน 2 ปี
685 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 505 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138136' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO TIS515USB
(5M)
ประกัน 2 ปี
1,059 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 331 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134684' and sp.pic_type='s'
Power Bar GLINK GLS-206 (5M) White
ประกัน 3 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137809' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO CL-65 (5M)
ประกัน 2 ปี
399 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 101 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137242' and sp.pic_type='s'
Power Bar SYNDOME PowerCare PC-65
(5M)
Life time
650 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119929' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-9165M (5M)
ประกัน 2 ปี
560 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 80 บาท

Power Bar 10M
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134767' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO TIS515
(10M) Black
ประกัน 2 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 225 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137810' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO CL-610 (10M)
ประกัน 2 ปี
404 บาท
รวม VAT แล้ว
679 บาท
ประหยัด 275 บาท