เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022217' GROUP BY pri.code order by pri.Url Micro SD Card
พบสินค้า 23 รายการ
MICRO SD CARD 200 - 512 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129042'
Micro SD 256GB Class 10 Kingston SDCS2
(100MB/s.)
Life time
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109721'
Micro SD 256GB Class 10 Samsung EVO Plus
(U3 100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129204'
Micro SD 512GB Class 10 Kingston SDCS2
(100MB/s.)
Life time
2,440 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 250 บาท

MICRO SD CARD 4-8 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072307'
Micro SD 8GB Class 4 Blackberry No Adapter
Life time
90 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079500'
Micro SD 8GB Class 10 Blackberry No Adapter
Life time
94 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 5 บาท

MICRO SD CARD 16 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101070'
Micro SD 16GB Class 10 Apacer R85
Life time
110 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129038'
Micro SD 16GB Class 10 Kingston SDCS2
(100MB/s.)
Life time
113 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105600'
Micro SD 16GB Class 10 SanDisk ULTRA
(80MB/s.) SDSQUNS-016G-GN3MN
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท

MICRO SD CARD 32 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080499'
Micro SD 32GB Class 10 Blackberry
Life time
140 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109719'
Micro SD 32GB Class 10 Samsung EVO Plus
(95MB/s.)
ประกัน 5 ปี
163 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129039'
Micro SD 32GB Class 10 Kingston SDCS2
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105602'
Micro SD 32GB Class 10 SanDisk ULTRA
(80MB/s.) SDSQUNS-032G-GN3MN
ประกัน 5 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125826'
Micro SD 32GB Class 10 SanDisk ULTRA
(98MB/s.)
ประกัน 5 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109639'
Micro SD 32GB Class 10 SanDisk Extreme
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126637'
Micro SD 32GB Class 10 SanDisk Extreme Pro
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 20 บาท

MICRO SD CARD 64 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105005'
Micro SD 64GB Class 10 SanDisk ULTRA
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129040'
Micro SD 64GB Class 10 Kingston SDCS2
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109720'
Micro SD 64GB Class 10 Samsung EVO Plus
(U3 100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
289 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119611'
Micro SD 64GB Class 10 SanDisk Extream Pro
(170MB/s.)
ประกัน 7 ปี
620 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 30 บาท

MICRO SD CARD 128 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118948'
Micro SD 128GB Class 10 Samsung EVO Plus
(U3 100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
468 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 12 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130393'
Micro SD 128GB Class 10 Samsung Pro Endrurance
(U1 100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105006'
Micro SD 128GB Class 10 SanDisk ULTRA
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119612'
Micro SD 128GB Class 10 SanDisk Extreme Pro
(170MB)
ประกัน 5 ปี
960 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 30 บาท