เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013740' GROUP BY pri.code order by pri.Url Micro SD Card
พบสินค้า 22 รายการ
MICRO SD CARD 4-8 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072307'
Micro SD 8GB Class 4 Blackberry No Adapter
Life time
90 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079500'
Micro SD 8GB Class 10 Blackberry No Adapter
Life time
94 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 5 บาท

MICRO SD CARD 16 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084407'
Micro SD 16GB Class 10 Remax
ประกัน 5 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105600'
Micro SD 16GB Class 10 SanDisk ULTRA
(80MB/s.) SDSQUNS-016G-GN3MN
ประกัน 5 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 21 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129038'
Micro SD 16GB Class 10 Kingston SDCS2
(100MB/s.)
Life time
110 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 20 บาท

MICRO SD CARD 32 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080499'
Micro SD 32GB Class 10 Blackberry
Life time
125 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084408'
Micro SD 32GB Class 10 Remax
Life time
130 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105602'
Micro SD 32GB Class 10 SanDisk ULTRA
(80MB/s.) SDSQUNS-032G-GN3MN
ประกัน 5 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129039'
Micro SD 32GB Class 10 Kingston SDCS2
(100MB/s)
Life time
160 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 10 บาท

MICRO SD CARD 64 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084409'
Micro SD 64GB Class 10 Remax
Life time
245 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129040'
Micro SD 64GB Class 10 Kingston SDCS2
(100MB/s.)
Life time
255 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105603'
Micro SD 64GB Class 10 SanDisk ULTRA
(80MB/s.)
ประกัน 5 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105005'
Micro SD 64GB Class 10 SanDisk ULTRA
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119611'
Micro SD 64GB Class 10 SanDisk Extreme Pro
(170MB/s.)
ประกัน 5 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109720'
Micro SD 64GB Class 10 Samsung EVO Plus
(U3 100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 20 บาท

MICRO SD CARD 128 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127659'
Micro SD 128GB Class 10 'LEXAR'
(80MB/s.)
ประกัน 5 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082636'
Micro SD 128GB Class 10 SanDisk ULTRA
(80MB/s.)
ประกัน 5 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118948'
Micro SD 128GB Class 10 Samsung EVO Plus
(U3 100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129041'
Micro SD 128GB Class 10 Kingston SDCS2
(100MB/s.)
Life time
540 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119612'
Micro SD 128GB Class 10 SanDisk Extreme Pro
(170MB/s.)
ประกัน 5 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,020 บาท
ประหยัด 30 บาท

MICRO SD CARD 200 - 256 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129042'
Micro SD 256GB Class 10 Kingston SDCS2
(100MB/s.)
Life time
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,420 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109721'
Micro SD 256GB Class 10 Samsung EVO Plus
(U3 100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 100 บาท