เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025556' GROUP BY pri.code order by pri.Url Micro SD Card
พบสินค้า 28 รายการ
MICRO SD CARD 32GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129039' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card KINGSTON CANVAS SELECT PLUS SDCS2
(100MB/s,)
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132675' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SANDISK ULTRA SDSQUNR-032G-GN3MN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133313' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SANDISK ULTRA SDSQUA4-032G-GN6MN
(120MB/s,)
ประกัน 7 ปี
153 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109639' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SANDISK EXTREME SDSQXAF-032G-GN6MN
(100MB/s,)
Life time
240 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109719' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SAMSUNG EVO PLUS
(100MB/s,)
ประกัน 10 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 6 บาท

MICRO SD CARD 16GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080498' and sp.pic_type='s'
16GB Micro SD Card BLACKBERRY
(80MB/s,)
Life time
100 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 5 บาท

MICRO SD CARD 8GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072307' and sp.pic_type='s'
8GB Micro SD Card Class 4 BLACKBERRY
Life time
81 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079500' and sp.pic_type='s'
8GB Micro SD Card BLACKBERRY
(48MB/s,)
Life time
86 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 4 บาท

MICRO SD CARD 512GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129531' and sp.pic_type='s'
512GB Micro SD Card SANDISK ULTRA SDSQUA4-512G-GN6MN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138896' and sp.pic_type='s'
512GB Micro SD Card SANDISK EXTREME SDSQXA1-512G-GN6MN
(160MB/s.)
Life time
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 100 บาท

MICRO SD CARD 256GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133316' and sp.pic_type='s'
256GB Micro SD Card SANDISK ULTRA SDSQUA4-256G-GN6MN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141141' and sp.pic_type='s'
256GB Micro SD Card SAMSUNG EVO PLUS MC128KA
(U3 130MB/s,)
ประกัน 10 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
930 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131182' and sp.pic_type='s'
Micro SD 256GB KINGSTON CANCAS GO PLUS SDCG3
(170MB/s)
Life time
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 50 บาท

MICRO SD CARD 128GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132676' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK ULTRA SDSQUNR-128G-GN6MN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
379 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 11 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133315' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK ULTRA SDSQUA4-128G-GN6MN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119609' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK EXTREME SDSQXA1-128G-GN6MN
(160MB/s.)
Life time
537 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 23 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119612' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK EXTREME PRO SDSQXCY-128G-GN6MA
(170MB/s.)
Life time
800 บาท
รวม VAT แล้ว
830 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129041' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card KINGSTON CANVAS SELECT PLUS SDCS2
(100MB/s,)
Life time
394 บาท
รวม VAT แล้ว
409 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140664' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SAMSUNG EVO PLUS MC128KA
(U3 130MB/s,)
ประกัน 10 ปี
403 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 17 บาท

MICRO SD CARD 64GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129040' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card KINGSTON CANVAS SELECT PLUS SDCS2
(100MB/s,)
Life time
200 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131180' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card KINGSTON CANCAS GO PLUS SDCG3
(170MB/s.)
Life time
375 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126949' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card KINGSTON ENDURANCE SDCE
(95MB/s,)
Life time
389 บาท
รวม VAT แล้ว
405 บาท
ประหยัด 16 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132557' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK ULTRA SDSQUNR-064G-GN3MN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133314' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK ULTRA SDSQUA4-064G-GN6MN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
199 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 21 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131400' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK HIGH ENDURANCE SDSQQNR-064G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 2 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119608' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK EXTREME SDSQXA2-064G-GN6MN
(160MB/s.)
Life time
320 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119611' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK EXTREME PRO SDSQXCY-064G-GN6MA
(170MB/s.)
Life time
409 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 21 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141422' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SAMSUNG EVO PLUS MC64KA
(130MB/s,)
ประกัน 10 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 10 บาท