เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022217' GROUP BY pri.code order by pri.Url Micro SD Card
พบสินค้า 49 รายการ
MICRO SD CARD 200 - 512 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119614'
Micro SD 200GB Sandisk ULTRA
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119615'
Micro SD 256GB Sandisk ULTRA
(100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119610'
Micro SD 256GB Sandisk Extreme
(160MB/s.)
ประกัน 10 ปี
1,910 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109721'
Micro SD 256GB Samsung EVO Plus
(U3 100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129042'
Micro SD 256GB Kingston SDSC2
(100MB/s)
Life time
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131182'
Micro SD 256GB Kingston SDCG3
(170MB/s)
ประกัน 2 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131189'
Micro SD 256GB Kingston MLPMR2
(285MB/s)
ประกัน 2 ปี
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129204'
Micro SD 512GB Kingston SDCS2
(100MB/s.)
Life time
2,250 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 100 บาท

MICRO SD CARD 4-8 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072307'
Micro SD 8GB Class 4 Blackberry
Life time
80 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079500'
Micro SD 8GB Blackberry
Life time
90 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 5 บาท

MICRO SD CARD 16 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084407'
Micro SD 16GB Remax
ประกัน 10 ปี
91 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077145'
Micro SD 16GB LEXAR (80MB/s.)
ประกัน 5 ปี
103 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105600'
Micro SD 16GB Sandisk Ultra
(80MB/s.)
ประกัน 5 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125894'
Micro SD 16GB Sandisk Ultra
(98MB/s.)
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129038'
Micro SD 16GB Kingston SDCS2
(100MB/s.)
Life time
95 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 10 บาท

MICRO SD CARD 32 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084408'
Micro SD 32GB Remax
ประกัน 10 ปี
107 บาท
รวม VAT แล้ว
117 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077146'
Micro SD 32GB Kingmax
ประกัน 5 ปี
112 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109719'
Micro SD 32GB Samsung EVO Plus
(95MB/s.)
ประกัน 5 ปี
162 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129039'
Micro SD 32GB Kingston SDCS2
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131402'
Micro SD 32GB SanDisk MAX ENDURANCE
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105602'
Micro SD 32GB SanDisk ULTRA
(80MB/s.)
ประกัน 5 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125826'
Micro SD 32GB SanDisk ULTRA
(98MB/s.)
ประกัน 5 ปี
152 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109639'
Micro SD 32GB SanDisk Extreme
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126637'
Micro SD 32GB SanDisk Extreme Pro
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 10 บาท

MICRO SD CARD 64 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084409'
Micro SD 64GB Remax (80MB/s.)
ประกัน 10 ปี
201 บาท
รวม VAT แล้ว
209 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109720'
Micro SD 64GB Samsung EVO Plus
(U3 100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
288 บาท
รวม VAT แล้ว
298 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105603'
Micro SD 64GB SanDisk ULTRA
(80MB/s.)
ประกัน 7 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105005'
Micro SD 64GB SanDisk ULTRA
(100MB/s.)
ประกัน 7 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
285 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131400'
Micro SD 64GB SanDisk High Endurance
(100MB/s.)
ประกัน 7 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131403'
Micro SD 64GB SanDisk MAX Endurance
(100MB/s.)
ประกัน 7 ปี
710 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119608'
Micro SD 64GB SanDisk Extream
(160MB/s.)
ประกัน 7 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119611'
Micro SD 64GB SanDisk Extream Pro
(170MB/s.)
ประกัน 7 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129040'
Micro SD 64GB Kingston SDCS2
(100MB/s.)
Life time
215 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131180'
Micro SD 64GB Kingston SDCG3
(170MB/s.)
ประกัน 5 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126949'
Micro SD 64GB Kingston Endurance SDCE
(95MB/s.)
ประกัน 5 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131187'
Micro SD 64GB Kingston MLPMR2
(285MB/s)
ประกัน 2 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 150 บาท

MICRO SD CARD 128 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127659'
Micro SD 128GB LEXAR (100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129041'
Micro SD 128GB Kingston SDCS2
(100MB/s.)
Life time
440 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126950'
Micro SD 128GB Kingston Endurance SDCE
(95MB/s.)
Life time
670 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131181'
Micro SD 128GB Kingston SDCG3
(170MB/s.)
ประกัน 5 ปี
680 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131188'
Micro SD 128GB Kingston MLPMR2
(285MB/s)
ประกัน 2 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082636'
Micro SD 128GB Sandisk ULTRA
(80MB/s.)
Life time
470 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105006'
Micro SD 128GB Sandisk Sandisk ULTRA
(100MB/s.)
Life time
540 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131401'
Micro SD 128GB SanDisk High Endurance
(100MB/s.)
Life time
750 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119609'
Micro SD 128GB Sandisk Extreme
(160MB/s.)
Life time
830 บาท
รวม VAT แล้ว
880 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119612'
Micro SD 128GB Sandisk Extreme Pro
(170MB/s.)
Life time
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,180 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131404'
Micro SD 128GB SanDisk Max Endurance
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118948'
Micro SD 128GB Samsung EVO Plus
(U3 100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
489 บาท
รวม VAT แล้ว
519 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130393'
Micro SD 128GB Samsung Pro Endrurance
(U1 100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 30 บาท