เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013653' GROUP BY pri.code order by pri.Url Micro SD Card
พบสินค้า 6 รายการ
MICRO SD CARD 16 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067937'
Micro SD 16GB Class 4 SanDisk Ultra
(80MB/s.)
ประกัน 5 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084407'
Micro SD 16GB Remax
ประกัน 10 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077145'
Micro SD 16GB Kingmax
ประกัน 5 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105600'
Micro SD 16GB SanDisk Ultra
(80MB/s.)
ประกัน 5 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125894'
Micro SD 16GB SanDisk Ultra
(98MB/s.)
ประกัน 5 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129038'
Micro SD 16GB Kingston SDCS2
(100MB/s.)
Life time
98 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 7 บาท