เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013742' GROUP BY pri.code order by pri.Url Micro SD Card
พบสินค้า 10 รายการ
MICRO SD CARD 32 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084408'
Micro SD 32GB Remax
ประกัน 10 ปี
102 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077146'
Micro SD 32GB Kingmax
ประกัน 5 ปี
112 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109719'
Micro SD 32GB SAMSUNG EVO Plus
(95MB/s.)
ประกัน 5 ปี
162 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129039'
Micro SD 32GB Kingston SDCS2
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
132 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126948'
Micro SD 32GB Kingston SCDE
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131402'
Micro SD 32GB SanDisk MAX ENDURANCE
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105602'
Micro SD 32GB SanDisk Ultra
(80MB/s.)
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125826'
Micro SD 32GB SanDisk Ultra
(98MB/s.)
ประกัน 5 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109639'
Micro SD 32GB SanDisk Extreme
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
262 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126637'
Micro SD 32GB SanDisk Extreme Pro
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 5 บาท