เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013742' GROUP BY pri.code order by pri.Url Micro SD Card
พบสินค้า 4 รายการ
MICRO SD CARD 32 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080499'
Micro SD 32GB Class 10 Blackberry
Life time
125 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105602'
Micro SD 32GB Class 10 SanDisk ULTRA
(80MB/s.) SDSQUNS-032G-GN3MN
ประกัน 5 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129039'
Micro SD 32GB Class 10 Kingston SDCS2
(100MB/s)
Life time
161 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 9 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126637'
Micro SD 32GB Class 10 SanDisk Extreme Pro
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 10 บาท