เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013743' GROUP BY pri.code order by pri.Url Micro SD Card
พบสินค้า 11 รายการ
MICRO SD CARD 64 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084409'
Micro SD 64GB Remax (80MB/s.)
ประกัน 10 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
198 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109720'
Micro SD 64GB SAMSUNG EVO Plus
(U3 100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105603'
Micro SD 64GB SanDisk Ultra
(80MB/s.)
ประกัน 7 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105005'
Micro SD 64GB SanDisk Ultra
(100MB/s.)
ประกัน 7 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119608'
Micro SD 64GB SanDisk Extream
(160MB/s.)
ประกัน 7 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119611'
Micro SD 64GB SanDisk Extream Pro
(170MB/s.)
ประกัน 7 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131403'
Micro SD 64GB SanDisk MAX Endurance
(100MB/s.)
ประกัน 7 ปี
670 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129040'
Micro SD 64GB Kingston SDCS2
(100MB/s.)
Life time
235 บาท
รวม VAT แล้ว
255 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131180'
Micro SD 64GB Kingston SDCG3
(170MB/s.)
ประกัน 5 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126949'
Micro SD 64GB Kingston Endurance SDCE
(95MB/s.)
ประกัน 5 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131187'
Micro SD 64GB Kingston MLPMR2
(285MB/s)
ประกัน 2 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,540 บาท
ประหยัด 50 บาท