เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013743' GROUP BY pri.code order by pri.Url Micro SD Card
พบสินค้า 3 รายการ
MICRO SD CARD 64 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129040'
Micro SD 64GB Class 10 Kingston SDCS2
(100MB/s.)
Life time
266 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 14 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109720'
Micro SD 64GB Class 10 Samsung EVO Plus
(U3 100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119608'
Micro SD 64GB Class 10 SanDisk Extreme
(160MB/s.)
ประกัน 5 ปี
399 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 21 บาท