เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013744' GROUP BY pri.code order by pri.Url Micro SD Card
พบสินค้า 12 รายการ
MICRO SD CARD 128 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127659'
Micro SD 128GB LEXAR (100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129041'
Micro SD 128GB Kingston SDCS2
(100MB/s.)
Life time
450 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126950'
Micro SD 128GB Kingston Endurance SDCE
(95MB/s.)
Life time
640 บาท
รวม VAT แล้ว
660 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131181'
Micro SD 128GB Kingston SDCG3
(170MB/s.)
ประกัน 5 ปี
630 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131188'
Micro SD 128GB Kingston MLPMR2
(285MB/s)
ประกัน 2 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082636'
Micro SD 128GB SanDisk Ultra
(80MB/s.)
Life time
413 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 17 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119609'
Micro SD 128GB SanDisk Extreme
(160MB/s.)
Life time
600 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131401'
Micro SD 128GB SanDisk High Endurance
(100MB/s.)
Life time
660 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119612'
Micro SD 128GB SanDisk Extreme Pro
(170MB/s.)
Life time
810 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131404'
Micro SD 128GB SanDisk Max Endurance
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,280 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118948'
Micro SD 128GB SAMSUNG EVO Plus
(U3 100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130393'
Micro SD 128GB SAMSUNG Pro Endrurance
(U1 100MB/s.)
ประกัน 10 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
870 บาท
ประหยัด 20 บาท