เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022343' GROUP BY pri.code order by pri.Url SD Card
พบสินค้า 28 รายการ
SD CARD
select Note from advice_co_th.price where code='A0130643'
SD Card 32GB Kingston SDS2
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
204 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 6 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130644'
SD Card 64GB Kingston SDS2
(100MB/s.)
Life time
305 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130645'
SD Card 128GB Kingston SDS2
(100MB/s.)
Life time
565 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134387'
SD Card 512GB Kingston SDS2
(100MB/s.)
Life time
2,370 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0076434'
SD Card 128GB SanDisk ULTRA
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
525 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133797'
SD Card 32GB SanDisk ULTRA SDSDUN4-032G-GN6IN
(120MB/s.)
ประกัน 5 ปี
167 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 8 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121776'
SD Card 32GB SanDisk Extreme
(90MB/s.)
ประกัน 5 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0093833'
SD Card 32GB SanDisk Extreme Pro
(95MB/s.)
ประกัน 5 ปี
348 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 12 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135057'
SD Card 64GB SanDisk ULTRA SDSDUNR-064G-GN3IN
(100MB/s.)
ประกัน 7 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
285 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133798'
SD Card 64GB SanDisk ULTRASDSDUN4-064G-GN6IN
(120MB)
ประกัน 7 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
325 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134215'
SD Card 64GB SanDisk Extreme SDSDXV6-064G-GNCIN
(150MB)
Life time
420 บาท
รวม VAT แล้ว
435 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134385'
SD Card 64GB SanDisk Extreme Pro SDSDXXY-064G-GN4IN
Life time
550 บาท
รวม VAT แล้ว
565 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135058'
SD Card 128GB SanDisk ULTRA SDSDUNR-128G-GN3IN
(100MB/s.)
ประกัน 7 ปี
530 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133799'
SD Card 128GB SanDisk ULTRA SDSDUN4-128G-GN6IN
(120MB/s.)
ประกัน 5 ปี
584 บาท
รวม VAT แล้ว
609 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134216'
SD Card 128GB SanDisk Extreme SDSDXV5-128G-GNCIN
(150MB)
Life time
825 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134386'
SD Card 128GB SanDisk Extreme Pro SDSDXXY-128G-GN4IN
(170MB)
Life time
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,210 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135059'
SD Card 256GB SanDisk ULTRA SDSDUNR-256G-GN3IN
(100MB/s.)
ประกัน 7 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133800'
SD Card 256GB SanDisk ULTRA SDSDUN4-256G-GN6IN
(120MB/s.)
ประกัน 5 ปี
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134217'
SD Card 256GB SanDisk Extreme SDSDXV5-256G-GNCIN
(150MB)
Life time
1,670 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 80 บาท

External Card Reader
select Note from advice_co_th.price where code='A0134964'
Ext.Card Reader Transcends TCN-TS-RDP9K OTG
ประกัน 1 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0092691'
Ext.Card Reader All in 1 OKER
(C-3329) Black USB3.0
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131613'
Ext.Card Reader Type C UGREEN 50704
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135382'
Ext.Card Reader Sandisk ImageMate PRO SDDR-A631-GNGNN
ประกัน 1 ปี
800 บาท
รวม VAT แล้ว
920 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136087'
Ext.Card Reader '3.0' PISEN TS-E144
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135417'
Ext.Card Reader '3.0' 'All in 1 onten'
(5212B)
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134963'
Ext.Card Reader '3.1' Transcends TCN-TS-RDC3 Type-C
ประกัน 1 ปี
515 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 155 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134966'
Ext.Card Reader '3.1' Transcends TCN-TS-RDF9K2
ประกัน 1 ปี
535 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 155 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134965'
Ext.Card Reader '3.1' Transcends TCN-TS-RDC8K2
ประกัน 1 ปี
580 บาท
รวม VAT แล้ว
760 บาท
ประหยัด 180 บาท