เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022343' GROUP BY pri.code order by pri.Url SD Card
พบสินค้า 13 รายการ
SD CARD
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133797'
SD Card 32GB SanDisk SDSDUN4-032G-GN6IN
(120MB/s.)
ประกัน 5 ปี
161 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 9 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121776'
SD Card 32GB SanDisk Extreme
(90MB/s.)
ประกัน 5 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093833'
SD Card 32GB SanDisk Extreme Pro
(95MB/s.)
ประกัน 5 ปี
347 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 13 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130644'
SD Card 64GB Kingston SDS2
(100MB/s.)
Life time
307 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 13 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133798'
SD Card 64GB SanDisk SDSDUN4-064G-GN6IN
(120MB/s.)
ประกัน 5 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129195'
SD Card 64GB SanDisk ULTRA
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131176'
SD Card 64GB Kingston SDG3
(170MB/s.)
Life time
363 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 17 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130645'
SD Card 128GB Kingston SDS2
(100MB/s.)
Life time
555 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131177'
SD Card 128GB Kingston SDG3
(170MB/s.)
Life time
660 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133800'
SD Card 256GB SanDisk SDSDUN4-256G-GN6IN
(120MB/s.)
ประกัน 5 ปี
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 50 บาท

External Card Reader
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0028621'
Ext Card Reader All in 1 OKER
(C-09) คละสี
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092691'
Ext.Card Reader All in 1 OKER
(C-3329) Black USB3.0
ประกัน 1 ปี
209 บาท
รวม VAT แล้ว
239 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092692'
Ext.Card Reader All in 1 OKER
(C-3329) Blue USB3.0
ประกัน 1 ปี
209 บาท
รวม VAT แล้ว
239 บาท
ประหยัด 30 บาท