เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025561' GROUP BY pri.code order by pri.Url SD Card
พบสินค้า 25 รายการ
256GB SD Card UP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135059' and sp.pic_type='s'
256GB SD Card SANDISK ULTRA SDSDUNR-256G-GN3IN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133800' and sp.pic_type='s'
256GB SD Card SANDISK ULTRA SDSDUN4-256G-GN6IN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134217' and sp.pic_type='s'
256GB SD Card SANDISK EXTREME SDSDXV5-256G-GNCIN
(150MB/s,)
Life time
1,680 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130646' and sp.pic_type='s'
256GB SD Card KINGSTON ANVAS SELECT PLUS SDS2
(100MB/s,)
Life time
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131179' and sp.pic_type='s'
512GB SD Card KINGSTON CANCAS GO PLUS SDG3
(100MB/s,)
Life time
3,380 บาท
รวม VAT แล้ว
3,530 บาท
ประหยัด 150 บาท

SD Card 128GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135058' and sp.pic_type='s'
128GB SD Card SANDISK ULTRA SDSDUNR-128G-GN3IN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
545 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133799' and sp.pic_type='s'
128GB SD Card SANDISK ULTRA SDSDUN4-128G-GN6IN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
555 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134216' and sp.pic_type='s'
128GB SD Card SANDISK EXTREME SDSDXV5-128G-GNCIN
(150MB/s,)
Life time
825 บาท
รวม VAT แล้ว
860 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134386' and sp.pic_type='s'
128GB SD Card SANDISK EXTREME PRO SDSDXXY-128G-GN4IN
(170MB)
Life time
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,230 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131177' and sp.pic_type='s'
128GB SD Card KINGSTON CANCAS GO PLUS SDG3
(170MB/s.)
Life time
700 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 30 บาท

SD CARD 64GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135057' and sp.pic_type='s'
64GB SD Card SANDISK ULTRA SDSDUNR-064G-GN3IN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 14 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133798' and sp.pic_type='s'
64GB SD Card SANDISK ULTRA SDSDUN4-064G-GN6IN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134215' and sp.pic_type='s'
64GB SD Card SANDISK EXTREME SDSDXV6-064G-GNCIN
(150MB/s,)
Life time
390 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131176' and sp.pic_type='s'
64GB SD Card KINGSTON CANCAS GO PLUS SDG3
(170MB/s.)
Life time
375 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 15 บาท

SD CARD 32GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135056' and sp.pic_type='s'
32GB SD Card SANDISK ULTRA SDSDUNR-032G-GN3IN
(100MB/s.)
ประกัน 7 ปี
177 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130643' and sp.pic_type='s'
32GB SD Card KINGSTON ANVAS SELECT PLUS SDS2
(100MB/s,)
Life time
187 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 8 บาท

External Card Reader
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092691' and sp.pic_type='s'
Ext.Card Reader v3.0 OKER
(C-3329) Black
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092692' and sp.pic_type='s'
Ext.Card Reader v3.0 OKER
(C-3329) Blue
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0059082' and sp.pic_type='s'
Ext.Card Reader v3.0 OKER
(C-3329) White
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136087' and sp.pic_type='s'
Ext.Card Reader v 3.0 PISEN
(TS-E144) Black
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123150' and sp.pic_type='s'
Ext.Card Reader v3.0 ORICO
(CRS21) Black
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123151' and sp.pic_type='s'
Ext.Card Reader v3.0 ORICO
(CRS21) White
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122072' and sp.pic_type='s'
Ext.Card Reader v3.0 ORICO
(CRS21) Grey
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134963' and sp.pic_type='s'
Ext.Card Reader TRANSCENDS
(TCN-TS-RDC3) Type C Black
ประกัน 2 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134965' and sp.pic_type='s'
Ext.Card Reader TRANSCENDS
(TCN-TS-RDC8K2) Type C Black
ประกัน 2 ปี
560 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 50 บาท