เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '015478' GROUP BY pri.code order by pri.Url SD Card
พบสินค้า 12 รายการ
Internal Card Reader
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039257'
Int. Card Reader All in 1 OKER
(C-109)
ประกัน 1 ปี
153 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 17 บาท

SD CARD
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098114'
SD Card 16GB Class 10 SanDisk ULTRA
(80MB/s.)
ประกัน 5 ปี
142 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 8 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129194'
SD Card 32GB Class 10 SanDisk ULTRA
(90MB/s.)
ประกัน 5 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121776'
SD Card 32GB Class 10 SanDisk Extreme
(90MB/s.)
ประกัน 5 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093833'
SD Card 32GB Class 10 SanDisk Extreme Pro
(95MB/s.)
ประกัน 5 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129195'
SD Card 64GB Class 10 SanDisk ULTRA
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 20 บาท

External Card Reader
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0028621'
Ext Card Reader All in 1 OKER
(C-09) คละสี
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0059082'
Ext.Card Reader All in 1 OKER
(C-3329) White USB3.0
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092692'
Ext.Card Reader All in 1 OKER
(C-3329) Blue USB 3.0
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092691'
Ext.Card Reader All in 1 OKER
(C-3329) Black USB 3.0
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097974'
Ext.Card Reade r + HUB OKER
(C-1503) Black
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097975'
Ext Card Reader + HUB OKER
(C-1503) Blue
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 30 บาท