เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024503' GROUP BY pri.code order by pri.Url SD Card
พบสินค้า 26 รายการ
SD CARD 256GB UP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135059' and sp.pic_type='s'
SD Card 256GB SANDISK ULTRA SDSDUNR-256G-GN3IN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
1,005 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133800' and sp.pic_type='s'
SD Card 256GB SANDISK ULTRA SDSDUN4-256G-GN6IN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
1,130 บาท
รวม VAT แล้ว
1,180 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134217' and sp.pic_type='s'
SD Card 256GB SANDISK EXTREME SDSDXV5-256G-GNCIN
(150MB/s,)
Life time
1,680 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130646' and sp.pic_type='s'
SD Card 256GB KINGSTON SDS2
(100MB/s,)
Life time
1,045 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134387' and sp.pic_type='s'
SD Card 512GB KINGSTON SDS2
(100MB/s,)
Life time
2,360 บาท
รวม VAT แล้ว
2,450 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138898' and sp.pic_type='s'
SD Card 512GB SANDISK EXTREME PRO SDSDXXY-128G-GN4IN
(170MB)
Life time
5,280 บาท
รวม VAT แล้ว
5,680 บาท
ประหยัด 400 บาท

SD CARD 128GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135058' and sp.pic_type='s'
SD Card 128GB SANDISK ULTRA SDSDUNR-128G-GN3IN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
535 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133799' and sp.pic_type='s'
SD Card 128GB SANDISK ULTRA SDSDUNR SDSDUN4-128G-GN6IN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
566 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 24 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134386' and sp.pic_type='s'
SD Card 128GB SANDISK EXTREME PRO SDSDXXY-128G-GN4IN
(170MB)
Life time
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,170 บาท
ประหยัด 50 บาท

SD CARD 64GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135057' and sp.pic_type='s'
SD Card 64GB SANDISK ULTRA SDSDUNR-064G-GN3IN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
273 บาท
รวม VAT แล้ว
285 บาท
ประหยัด 12 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133798' and sp.pic_type='s'
SD Card 64GB SANDISK ULTRA SDSDUN4-064G-GN6IN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
309 บาท
รวม VAT แล้ว
319 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130644' and sp.pic_type='s'
SD Card 64GB KINGSTON SDS2
(100MB/s,)
Life time
335 บาท
รวม VAT แล้ว
349 บาท
ประหยัด 14 บาท

SD CARD 32GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135056' and sp.pic_type='s'
SD Card 32GB SANDISK ULTRA SDSDUNR-032G-GN3IN
(100MB/s.)
ประกัน 7 ปี
158 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133797' and sp.pic_type='s'
SD Card 32GB SANDISK ULTRA SDSDUN4-032G-GN6IN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
169 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121776' and sp.pic_type='s'
SD Card 32GB SANDISK EXTREME SDSDXVE-032G-GNCIN
(90MB/s,)
Life time
225 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093833' and sp.pic_type='s'
SD Card 32GB SANDISK EXTREME PRO SDSDXXG-32G-GN4IN
(95MB/s,)
Life time
239 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 51 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130643' and sp.pic_type='s'
SD Card 32GB KINGSTON SDS2
(100MB/s,)
Life time
205 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 10 บาท

External Card Reader
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092691' and sp.pic_type='s'
Ext.Card Reader v3.0 OKER
(C-3329) Black
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092692' and sp.pic_type='s'
Ext.Card Reader v3.0 OKER
(C-3329) Blue
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0059082' and sp.pic_type='s'
Ext.Card Reader v3.0 OKER
(C-3329) White
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136087' and sp.pic_type='s'
Ext.Card Reader v3.0 PISEN
(TS-E144)
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135417' and sp.pic_type='s'
Ext.Card Reader v 3.0 ONTEN
(5212B)
ประกัน 1 ปี
515 บาท
รวม VAT แล้ว
635 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135382' and sp.pic_type='s'
Ext.Card Reader v3.0 SANDISK ImageMate PRO SDDR-A631-GNGNN
ประกัน 2 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134963' and sp.pic_type='s'
Ext.Card Reader v3.1 TRANSCENDS TCN-TS-RDC3 Type-C
ประกัน 2 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134966' and sp.pic_type='s'
Ext.Card Reader v3.1 TRANSCENDS TCN-TS-RDF9K2
ประกัน 2 ปี
555 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134965' and sp.pic_type='s'
Ext.Card Reader v3.1 TRANSCENDS TCN-TS-RDC8K2
ประกัน 2 ปี
565 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 55 บาท