เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022343' GROUP BY pri.code order by pri.Url SD Card
พบสินค้า 10 รายการ
SD CARD
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098114'
SD Card 16GB Class 10 SanDisk ULTRA
(80MB/s.)
ประกัน 5 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129194'
SD Card 32GB Class 10 SanDisk ULTRA
(90MB/s.)
ประกัน 5 ปี
174 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121776'
SD Card 32GB Class 10 SanDisk Extreme
(90MB/s.)
ประกัน 5 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093833'
SD Card 32GB Class 10 SanDisk Extreme Pro
(95MB/s.)
ประกัน 5 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130643'
SD Card 32GB Class 10 Kingston SDS2
(100MB/s.)
Life time
189 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130644'
SD Card 64GB Class 10 Kingston SDS2
(100MB/s.)
Life time
310 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129195'
SD Card 64GB Class 10 SanDisk ULTRA
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130645'
SD Card 128GB Class 10 Kingston SDS2
(100MB/s.)
Life time
650 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119615'
SD Card 256GB Class 10 SanDisk ULTRA
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130646'
SD Card 256GB Class 10 Kingston SDS2
(100MB/s.)
ประกัน 5 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 60 บาท