เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023404' GROUP BY pri.code order by pri.Url Photo Inkjet 4 x 6
พบสินค้า 5 รายการ
Canon
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0052567'
Paper 4x6 KP-108IN Canon
(108/Pack)
-
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 90 บาท

Color Fly
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077425'
Photo Inkjet Glossy 4x6 230G. Color Fly
(100/Pack)
-
115 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

KODAK
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067757'
Photo Inkjet Glossy 4x6 180G. KODAK
(100/Pack)
-
120 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067758'
Photo Inkjet Glossy 4x6 200G. KODAK
(100/Pack)
-
125 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067759'
Photo Inkjet Glossy 4x6 230G. KODAK
(100/Pack)
-
130 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป