เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023412' GROUP BY pri.code order by pri.Url กระดาษต่อเนื่อง
พบสินค้า 6 รายการ
กระดาษต่อเนื่องเคมี ไม่มีเส้น
select Note from advice_co_th.price where code='A0134451'
กระดาษต่อเนื่องเคมี ไม่มีเส้น 9x5.5 (3ชั้น) 3 สี 1,000ชุด/กล่อง
-
595 บาท
รวม VAT แล้ว
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0060293'
กระดาษต่อเนื่องเคมี ไม่มีเส้น 9x11 (2ชั้น) 2 สี 1,000ชุด/กล่อง เจนเนอรัล
-
640 บาท
รวม VAT แล้ว
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0060059'
กระดาษต่อเนื่องเคมี ไม่มีเส้น 9x11 (3ชั้น) 3 สี 500ชุด/กล่อง เจนเนอรัล
-
640 บาท
รวม VAT แล้ว
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134450'
กระดาษต่อเนื่องเคมี ไม่มีเส้น 9x11 (4ชั้น) 4 สี 500ชุด/กล่อง
-
830 บาท
รวม VAT แล้ว
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0060313'
กระดาษต่อเนื่องเคมี ไม่มีเส้น 9x11 (4ชั้น) 4 สี 500ชุด/กล่อง เจนเนอรัล
-
890 บาท
รวม VAT แล้ว
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0060193'
กระดาษต่อเนื่องเคมี ไม่มีเส้น 9x11 (5ชั้น) 5 สี 500ชุด/กล่อง เจนเนอรัล
-
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
ประหยัด 60 บาท