เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023084' GROUP BY pri.code order by pri.Url Notebook Accessories
พบสินค้า 41 รายการ
Accessories Other
select Note from advice_co_th.price where code='A0012893'
Keyboard Skin For Notebook
(14'')
-
20 บาท
รวม VAT แล้ว
39 บาท
ประหยัด 19 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0055189'
Keyboard Skin For Notebook
(17'')
-
20 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 25 บาท

Numeric Keypad
select Note from advice_co_th.price where code='A0030927'
Numeric Keypad 018 (Black) 'TOP'
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117161'
Numeric Keypad NK022 (Black) 'NUBWO'
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098890'
Numeric Keypad PT-981 Black 'MD-TECH'
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0086428'
Numeric Keypad 2017 Black 'OKER'
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098891'
Numeric Keypad PT-982 Black 'MD-TECH'
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098888'
Numeric Keypad PT-971 Black 'MD-TECH'
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098893'
Numeric Keypad PT-970 Hot
(Black) 'MD-TECH'
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098889'
Numeric Keypad PT-980 Wireless Black 'MD-TECH'
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0092782'
Numeric Keypad SK-975 Black 'OKER'
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113847'
Numeric Keypad K2610 Black 'OKER'
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113850'
Numeric Keypad K2610 White 'OKER'
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132297'
Numeric Keypad Wireless
(PINK) MOFii BISCUIT
ประกัน 2 ปี
274 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132298'
Numeric Keypad Wireless
(GREEN) MOFii BISCUIT
ประกัน 2 ปี
274 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132299'
Numeric Keypad Wireless
(GREY) MOFii BISCUIT
ประกัน 2 ปี
274 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132300'
Numeric Keypad Wireless
(PINK) MOFii CRACKER
ประกัน 2 ปี
274 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132301'
Numeric Keypad Wireless
(BLUE) MOFii CRACKER
ประกัน 2 ปี
274 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132302'
Numeric Keypad Wireless
(GREY) MOFii CRACKER
ประกัน 2 ปี
274 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 25 บาท

Cooler Pad (3 - 6 Fan)
select Note from advice_co_th.price where code='A0079381'
Cooler Pad NF100 Trident
(3 Fan) Black 'NUBWO'
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126692'
Cooler Pad C-516 (6Fan) 'OKER'
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
325 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130618'
Cooler Pad K-6 (6Fan) Black 'Primaxx'
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
335 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133093'
Cooler Pad NF234 BALDUR (4 Fan) Black 'NUBWO'
ประกัน 1 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130611'
Cooler Pad K-5 (5Fan) Black 'Primaxx'
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133095'
Cooler Pad RF-03 (6 Fan) Black 'RAZEAK'
ประกัน 1 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 70 บาท

Cooler Pad (2 Fan)
select Note from advice_co_th.price where code='A0019561'
Cooler Pad พับเก็บได้ (2Fan) คละสี
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121339'
Cooler Pad M6 (2 Fan) Black 'Magictech'
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133090'
Cooler Pad NF-233 IGRIS (2 Fan) Black 'NUBWO'
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0088156'
Cooler Pad HVC-632 (2Fan) Black 'OKER'
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0088157'
Cooler Pad HVC-632 (2Fan) White 'OKER'
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0052792'
Cooler Pad HVC-651 (2Fan) Black 'OKER'
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131297'
Cooler Pad NF211 Shiron (2 Fan) Black 'NUBWO'
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096590'
Cooler Pad HVC-393 (2Fan) Blue 'OKER'
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096589'
Cooler Pad HVC-393 (2Fan) Red 'OKER'
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079377'
Cooler Pad NF36 Guardian
(2Fan) คละสี 'NUBWO'
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130622'
Cooler Pad CP-510 (2Fan) Black 'SIGNO'
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135957'
Cooler Pad NX-F2 SINDEL GAMING
(2 Fan) Black 'NUBWO'
ประกัน 1 ปี
570 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 120 บาท

Cooler Pad (1 Fan)
select Note from advice_co_th.price where code='A0121340'
Cooler Pad M19 (1 Fan) Black 'Magictech'
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091972'
Cooler Pad N-25C (1 Fan) Black 'Magictech'
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079380'
Cooler Pad NF80 Armour (1 Fan) Black 'NUBWO'
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0120344'
Cooler Pad NOTEPAL L2 Laptop Cooling Pad
(1Fan) 'Cooler Master'
ประกัน 2 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
495 บาท
ประหยัด 60 บาท