เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023076' GROUP BY pri.code order by pri.Url Air Card / MiFi
พบสินค้า 8 รายการ
AIRCARD
select Note from advice_co_th.price where code='A0105028'
AIRCARD 4G YEACOMM 150Mbps
(Unlock SIM)
ประกัน 1 ปี
900 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 90 บาท

MIFI
select Note from advice_co_th.price where code='A0091218'
MiFi 4G YEACOMM 150Mbps (Unlock SIM)
ประกัน 1 ปี
1,325 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0092786'
MIFI 4G YEACOMM 150Mbps รองรับได้สูงสุด 10 อุปกรณ์ (Unlock SIM) USB
ประกัน 1 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 180 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0094415'
MiFi 4G COOLPOW (M80) 150Mbps
(Unlock SIM)
ประกัน 1 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096071'
MiFi 4G D-LINK (DWR-932C) 300Mbps
ประกัน 3 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0136220'
MiFi 4G TP-LINK (M7000) 150Mbps
ประกัน 1 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0113648'
MiFi 4G TP-LINK (M7200) 150Mbps
ประกัน 1 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0091123'
MiFi 4G TP-LINK (M7350) 150Mbps
ประกัน 1 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป